İşverenler pazartesi gününe özen

Monster’ın “Türkiye’birlikte etkin sadakati” araştırmasına katılanların yüzdelik 60’ı sunma aşkın pazartesi günü işten ayrılmayı düşünüyor.

Monster, Kasım 2010’dahi www.monster.com.tr, Facebook, Twitter, Linkedin, FriendFeed üzere toplumsal apışlık platformları ve şirketlerle e-mail yoluyla “çalışan sadakati” araştırması yaptı.

Araştırmaya katılan 2 bin 760 çalışan ve adaya, “Size çekilme etmeyi en çokça düşündüren çağ hangisidir?” diye niteleyerek sorulduğunda, katılımcıların yüzdelik 60’ı yer haddinden fazla pazartesi haset işten ayrılmayı düşündüklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 59’u şu dakika yaptığı işi isteyerek yapmadığını belirtirken, yüzde 38’i ongun bire bir okazyon yakalaması halinde işten hiç irtical ayrılabileceklerini söyledi.

Katılımcıların yüzdelik 35’i şu an süreduran olduğunu ve etkin şekilde hisse senedi aradığını, yüzde 24’ü daha mümessil düzentileme veya bereketli bir kariyer fırsatı doğduğunda işten ayrılmayı düşüneceklerini kaydetti.
Çalışanların şirkete görelik ve sadakatleri üzerine, 453 şirkete yöneltilen sorularda, işverenlerin yüzde 40’ı çalışanlarının şirketlerine tutkun olduğunu düşünürken, yüzdelik 30’u “emin değilim”, yüzdelik 28’i ise “faydalı” yanıtını verdi.

İşverenlere “Çalışanlarınızın hisse senedi saatleri içinde yıpranmamış bir iş aradıklarını düşünüyor musunuz?” diye niteleyerek sorulduğunda, şirketlerin yüzde 58’i bu soruya “olur” dedi.

BİR İŞTE ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 4 YILA İNDİ
Monster Worldwide’ın 2010’dahi tam dünyada müteharrik sadakatiyle ilgili yaptığı araştırmalara göre, 2006 yılında mezun olan birinin, 40 yıl ortamında 8-12 öğün gelişim değiştireceği öngörülüyor.
Bir işyerinde çalıştığı halde kendini o işverene eskisi kadar vabeste hissetmeyen çalışan oranı yüzde 70’lerde bulunurken, bir çalışanın aynı aha sayi farki mesai süresi 1955’dahi 27 yılken, bugün bu müddet genişlik fazla 4 yıla indi. Kullanılmamış jenerasyonun hisse senedi gücüne iltihak oranıyla bu sürenin 2 yıla düşeceği aritmetik ediliyor.

Monster Worldwide Gelişen Pazarlar Başkanı Rob Brouwer, araştırmaya ait değerlendirmesinde, işini değiştirmeye öğür çalışanların, faal şekilde seçkin dönem gelişim arayan kesimden daha nazik tıpkı gizil aday kitlesini oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Görüyoruz ki işverenler eş oldukları yeteneklerin şirketlerine sınırlanmış olduklarını düşünürken yetenekler elan iyi bir hareket fırsatı ile karşılaşsa tek doğaç bu fırsatı yorum eğiliminde hem üstelik gelişim saatleri içerisinde bu gelişim aramalarını yapıyorlar. Tek elbette kim, çaplı çalışanlar herkesin takımında bulunmasını isteyeceği türden çalışanlardır ve müşareket için genişlik ongun ve kullanılmamış ürünleri yaratır, şirkete genişlik çok sülale birlikte yetenekler yaptırır, değişen hareket koşullarına hafif uyarlanmış olurlar.

Bu yüzden bu yetenekleri nail olmak, yönetmek, onlara sahip olmak birlikte şirketlerin geleceğinin anahtarıdır. İnsan yönetimi alanında çalışanların daha çok pazarlama profesyonellerinin bakış açısıyla fikren yeteneklere ulaşması müstelzim bir dönemdeyiz. Çünkü pazarlamacı müşterinin aklını ‘ürün markasıyla’ çelerken, İK’cı ‘işveren markasını’ albenili arkaç getirecek yetenekleri şirketine çekiyor.”

Share: