İzmir’de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin Ehlivukuf Buluşmaları “Geçmişimizi Anlıyoruz” ile Devam Edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi eliyle 15-21 Gücük Ay 2023 tarihleri ortada düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin tedarik çalışmaları, Hissedar Buluşmaları’nın arkası sıra Bilirkişi Toplantıları ile devam ediyor. Bilirkişi toplantılarından üçüncüsü, “Geçmişimizi Anlıyoruz” başlığıyla 25 Ocak’ta Yeşilova Höyüğü’nde düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin altı aydır süren hazırlık toplantıları bitmeme ediyor. 10 Ağustos ve 1 Meyan 2022 tarihleri arasında planlı ve kongrenin evvel safhasını oluşturan Hissedar Buluşmaları’nın arkası sıra, kurultay çalışmalarında ikinci kadem olan Eksper Toplantıları sürüyor. Uzman toplantılarından üçüncüsü olan “Geçmişimizi Anlıyoruz” buluşması, 25 Ocak’ta İzmir’in bildirme bozuk iskân birimi olan Yeşilova Höyüğü’nde düzenlenecek. Sonuç bilirkişi toplantısı olan “Geleceği Görüyoruz” buluşması ise 4 Küçük Ay’ta yapılacak.

“Geçmişimizi Anlıyoruz” buluşmasında İzmir, Anadolu ve Türkiye tarihi üstüne etkin birçok müverrih, arkeolog, uzman ve öğretim üyesi aynı araya gelerek paydaşlar eliyle hazırlanan iştirakçi, maraba ve sanayici-tacir-esnaf deklarasyonlarını inceleyecek. Yapılacak değerlendirmeler, ati yüzyılın Türkiye’sinin ekonomi politikalarına kandil tutacak.

ANA KONGRE İÇİN TAVSİYE KARARLARI OLUŞTURUYOR

Kongrenin birinci aşamasında yapılan Çiftçi, İşçi ve Sanayici-Tacir-Esnaf Buluşmaları sonucunda hazırlanan sonuç metinleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. İkinci aşamayı oluşturan Uzman Toplantıları ise gücük ay ayının geçmiş haftasına büyüklüğünde bitmeme edecek.

Bilirkişi Toplantıları, döngüsel kültür kavramının ayaklarını oluşturan, insanların birbiriyle, doğayla, geçmişle ve gelecekle uyum başlıklarını esas alarak düzenleniyor.

İlk ehlihibre toplantısı olan “Birbirimizden Razıyız” buluşması, 13 Ocak’ta Ermiş Vukolos Kilisesi’nde düzenlendi. Buluşmada, farklı kazançlı, toplumsal ve kültürel özelliklere eş toplulukların temsilcileri ile el erki ve adam hakları üstüne çalışan 48 ehlihibre tıpkısı araya geldi.

İkinci derinti olan “Doğamıza Dönüyoruz” buluşması, 20 Ocak’ta İzmir Tarımı Ihya Merkezi’nde (İZTAM) yapıldı. Toplantıda, ekoloji ve ekonomi arasındaki ahzüita üstünde çalışan 39 öğretim üyesi ve bilirkişi, tabiat ile ağır ezgi aynı ekonominin elbet mensur edileceğini yollamak amacıyla buluştu.

Uzmanlar, akademisyenler ve düşünüm insanları, henüz önceki hissedar toplantılarında ortaya konan üç bildirgeyi kavramsal ve akademik açıdan adese altına alarak asıl kongre üzere kaynak kararları oluşturuyor.

İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ ŞUBATTA

Uzman Toplantıları’nın peşi sıra, 15-21 Küçük Ay 2023 tarihleri arasında İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi yapılacak ve eskimemiş yüzyıla cephe verecek politika önerileri eksiksiz Türkiye ile paylaşılacak. Kongreye Türkiye ve dünyadan kebir konuşmacılar katılacak.

Kongrenin sekretaryası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sadık İzmir Planlama Ajansı (İZPA) yoluyla yürütülüyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ilişkin teferruatlı bilgelik ve etkinlik takvimi üzere iktisatkongresi.org’u musahabe edilebilir.

Share: