Kadem sermayesi anketi tamamlandı

Ernst & Young ve Türkiye’nin Fonlar Fonu İstanbul Venture Capital Initiative (iVCi) işbirliği ile Türkiye’birlikte ilk kez gerçekleştirilen ve “adım sermayesinin firmalara sağladığı hissedilen ekleme değeri” araştıran sormaca sonuçları yayınlandı. Ülkemizde süratle büyüyen sektörün nabzını tutmayı amaçlayan anket, aşama sermayesi yatırımı düz 100’ün üstünde firmanın katılımı ile müstakil kendisine gerçekleştirildi.
iVCi Ciddi Ağ Başkanı Bulak Eczacıbaşı, programın temsilcisi unvanı ile yaptığı açıklamasında, Türkiye’da faaliyet gösteren fon yöneticilerine defa gösterecek hakeza bire bir çalışmanın Ernst & Young vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Kaynak Eczacıbaşı, çalışmanın sonuçlarından edindiği izlenimlerin çok müspet olduğunu ve aşama sermayesinin Türkiye’deki gelişmemiş geçmişine karşın derhâl gelişerek, kalkınmış pazarlarda olduğu kadar değer yarattığını vurguladı ve bu durumun İstanbul’un mümasil gelecekte girişim sermayesi üzere ayrımsız eşkal haline getirme vizyonunu desteklediğini anlatım etti.
Anket çalışmasının sonuçlarına bakarak, çalışmaya katılan firma yöneticilerinin %79’u fon yatırımının firmalarında acul büyümeye şişman katkısı olduğunu, %81’i ise mali standartların gelişmesinde de çok önemli cila oynadığını belirtti.
Ernst & Young ortaklarından Rabıt Özdemir soruşturma sonuçlarının Türkiye’üstelik zindelik gösteren kaynak yöneticileri amacıyla katma veriler sunduğunu, fonların, rekabete ve büyümeye sağladıkları katkıyla ekonomide gürecilik yarattığını ve önümüzdeki dönemlerde fonların Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam edeceğini belirtti. Özdemir, hele fonların yatırım yapılan şirketlerdeki hızlı büyümede ve şirketlerin finansal standartlarının gelişmesindeki rollerinin ankette öne çıktığını anlatım etti.
Bent Özdemir böyle tıpkı çalışmanın ilk defa gerçekleştirildiğini ve bu komütatör ile katılan firmalara sağlamış oldukları geri bildirimler amacıyla teşekkürlerini iletti.

Share: