Kentsel dönüşümde kullanılmamış öğün haritası açıklandı

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan iki kararnameyle gayrimenkul sektörünün yeniden yapılandırılması, atamalar, kamu kurumlarının teşkilat yapılarının düzenlenmesi ve personel rejiminde yapısal reformlar yapıldı. Bu düzenlemeler kapsamında ilk defa emlak değerleme bilgelik merkezi kurulacak, gayrimenkul ayar haritaları çıkarılacak. Yurtdışında tapu ve kadastro temsilcilikleri kurulacak. Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine bakarak, yerel, yabancı Türkiye’ye gelmeden tapu işlemini yapılabilecek. Taşınmazların değeri şişko değerleme yöntemiyle belirlenecek.

TAŞINMAZDA YENİ DÖNEM: Toplulaştırma, kamulaştırma, bayındırlık uygulamalarının etkinliğini müzayede, piyasanın daha dimdik işlemesini temin etmek için Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kuruluyor. Başkanlık, taşınmazların değerini belirleyecek.

DEĞER HARİTALARI: Türkiye’deki hep taşınmazların ayar haritaları çıkarılacak. Taşınmazların dolgun değerleme yöntemleriyle değerini belirleyerek derece vukuf merkezi kurulacak.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER: Yurtdışında tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşları, yabancı uyruklu şahıslar Türkiye’deki taşınmazlara ilgili tapu işlemlerini bulundukları ülkelerde yapabilecek. Tapu ve Kadastro Umumi Müdürlüğü Cumhur Reisi kararıyla yurtdışında şirket kurabilecek.

SÖZLEŞMELİ SANATÇI DÖNEMİ: Tiyatroda, operada sözleşmeli domestik- yabancı sanatçı çalıştırılabilecek.

HUZUR HAKKI: Helal Denklik Kurumu’nda (TÜRE) başbuğ ve üyelere sunu birkaç üç kez hakkıhuzur verilecek. TÜBİTAK yöneticileri üstelik hakkıhuzur alabilecek.

PTT ANONİM ŞİRKETİ: Atom Enerjisi Kurumu’nda istihdam edilecek personel statüsü “kontratlı personel” yerine değiştirildi. PTT Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşacak, üyeler genel kurulca atanacak.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ: Kararnamede kadro unvanlarında yapılan değişiklikler meydan aldı. Bu personelin ilişkin kadrolarda geçirdikleri süreler ise başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrolarında esbak kabul edilecek.

Share: