Kiracının o bilgileri eş sahibiyle paylaşılabilecek!

Bir kiracı, eş sahibi marifetiyle namına gönderilen “aidatları yarım yamalak yatırdığına” ve “bazen aylarda da hiç ödeme yapmadığına” dayalı rey üzerine ferdî verilerinin hukuka hilaf işlendiğini ati sürerek Kişisel Verileri Siper Yerleşmiş başvurdu.

Müstecir başvurusunda, şehir yönetiminin kesenek ifa bilgilerinin karı sahibinin talebi doğrultusunda paylaşıldığını, kendisine ışıklandırma yapılmadığı kabilinden kilitsiz küreksiz rızasının bile alınmadığını istikbal sürdü.

Asamble, yaptığı inceleme sonucunda seçkin ihlal tespit etmeyerek, başvuruyu reddetti.

Peyda emir aranmayan vaziyetler

Kararda, Zatî Verilerin Korunması Kanunu’nun “Şahsi Verilerin İşlenme Şartları” antetli 5. maddesinde şahsi verilerin ilgili kişinin belirgin rızası olmaksızın işlenemeyeceğine müteveccih egemenlik bulunduğu anlatıldı. Benzeri maddede peyda şevk aranmadan ferdî verilerin işlenebileceği durumların bile sayıldığı vurgulandı.

Kararda, kanunun 5/2-e maddesi uyarınca “bire bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” yerinde ilişik kişinin münhal rızası aranmaksızın ferdî verilerin işlenmesinin olanaklı olduğu anlatıldı.

Tekmil Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesinde “Mezuniyet malikinin, 20. özellik göre payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, özgür bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe binaen sabah akşam aynı şekilde faydalananlar bile ortaklaşa ve müteselsilen sorumludur. Fakat kiracının sorumluluğu ödemekle memur olduğu icar miktarı ile bağlı olup, yaptığı ifa icar borcundan düşülür…” hükmünün saha aldığına aksan yapılan kararda, şu tespitlere vadi verildi:

bahis konusu hükümranlık layıkıyla ocak sahibi ile kiracının ortak giderler ve rötar tazminatından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu dikkate alındığında, karı sahibinin, kiracısının oturduğu dairenin aidat kadar apartmanın eş giderlerinden payına sakıt kısımlarını ödeyip ödemediğinden agâh olmasında lüzum sülale sahibi lazım site yönetiminin menfaati bulunmaktadır. Dolayısıyla bahis konusu bili el işi faaliyetinin Ferdî Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2 numaralı fıkrasının ‘e’ bendi kapsamında bire bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Sülale sahibinin isteği üstüne paylaşıldı

Kararda, başvurucunun kişisel verisi niteliğindeki ödenti takanak bilgilerinin selen sorumlusu site yönetimince sülale sahibinin isteği konusunda paylaşıldığı, bunun üstelik Tekmil Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesi göre gerçekleştirildiği anlatıldı.

Bilim sorumlusu kent yönetimi eliyle gıcırı bükme cevap metnindeki açıklamaların üstelik başvurucunun iddialarını açıklayıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

Kararda, bu nedenlerle bahis konusu şikayet karşı Zatî Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak ayrımsız prosedür bulunmadığı bilgisi verildi.

Kazakistan’üstelik yabancılara ekincilik arazilerinin satılması yasaklandı

Bakan açıkladı: 2.2 bilyon liralık bindi!

Evden çalışmaya uyarlanmış olan şirketler iş hayatını dönüştürüyor

 

Share: