Kirada oturanların sayısı çabukça artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kirada oturanların oranı 2012-2018 arasını havi 6 yılda yüzdelik 21 artma gösterdi. Tıpkı dönemde özlük evinde oturanların oranı ise yüzde 3 düştü.

TÜİK’mağara açıkladığı Ev İstatistikleri oturulan konutun mülkiyet durumunda son yıllarda çetin bir değiş olduğunu ortaya çıkardı. Buna bakarak 2018 yılında halkın yüzde 59’u öz evinde otururken yüzdelik 25,2’si kiracı durumunda. TÜİK verilerine bakarak bu oran 2012 yılında öz evinde oturanlar amacıyla yüzde 60,6 ve kiracılar amacıyla yüzde 20,9 idi. Bu da 6 yılda özlük evinde oturanların sayısının yüzdelik 3 düşerken kiracıların oranında yüzdelik 21 artma olduğunu gösteriyor.

Harcamaların dörtte biri hane ve kiraya gidiyor

Olur, hanehalkları harcamalarının ne kadarını göz/kiraya ayırıyor? TÜİK’e bakarak 2018 yılında umum harcamalarının yüzdelik 23,7’si bölük/kiraya ayırıyor. Bu hanehalklarının sunu balaban harcama kalemini oluşturuyor. İkinci sırada yüzde 20,3 ile azık ve alkolsüz içecekler geliyor. Üçüncü sırada yüzde 18,3 ile muvasala var.

Yoksulların bölük ve icar harcaması daha yüksek

Türkiye genelinde hanehalkı harcamalarının yüzdelik 23,7’si ev ve kiraya gidiyor. Ancak bu büyüklük yoksullarda yüzde 31,4 iken zenginlerde yüzde 20,3. Bu; yoksulların yaptığı maaş 100 teklik harcamanın 31,4 lirasının icar ve konuta ödendiğini gösteriyor.

Türkiye’dahi satılan hane sayısı, 10 yıldan bu yana herhangi bir sene artarken 2018’üstelik düşüşe geçti.

Vekâlet açıkladı: Zat evinizi internetten satabilirsiniz

Share: