Kirada pandemi indirimine Yargıtay vizesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kirada pandemi indirime ara sınav verdi. Ankara ve Bursa Nahiye Adliye Mahkemeleri’nden (BAM) pandemi gerekçesiyle kira indirimi yapılması üstüne aynı ‘yarayışlı’ bire bir ‘olur’ kararı çıkınca, yasa gereği devreye giren Yargıtay 3. Ünsiyet Dairesi uyuşmazlığı çözdü. Yargıtay, şartları oluştuğunda ihtiyati tedbir kararıyla kirada pandemi indirimi yapılmasının olabilir olduğuna hükmetti. Yargıtay, böylecene icar sözleşmesinin çökmesinin ve uyarlama davası sonucu verilecek kararın işlevsiz kalmasının önleneceği, mağduriyetlerin da önüne geçileceğine aksan yaptı. Bu değişmeyen, Türkiye çapında kullanılmamış ve nazik anlayış niteliği taşıyor. Yargıtay, kararın tıpkısı örneğinin tekmil BAM’lara girmek amacıyla Hakimler Savcılar Yerleşmiş (HSK) Genel Sekreterliği’hangi gönderilmesine de değişmeyen verdi.

ADAPTASYON DAVASI
Bursa Barosu avukatı Olcay Taksi, Bursa Nilüfer’bile, koronavirüs salgını sürecinde 23 bin TL’lik dükkan kirasını ödeyemeyen lokanta sahibi müvekkilinin kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu ve Kovid-19’a tutkun oluşan pandemi sürecinde Borçlar Kanunu’nun 138. Maddesi gereği ‘Hazırlık Talepli Kira Uyarlaması davası’ açtı. Bursa 9. Hazar Ünsiyet Mahkemesi, tedbir talebini reddetti. Bursa BAM 4. Hukuk Dairesi ise mahkeme kararını kaldırarak, aylık icar parasının pandemi süresince tedbiren yüzde 50 oranında düşürülmesine değişmeyen verdi.

İNDİRİME RET
Ankara BAM 15. Ünsiyet Dairesi’nden ise 12 Eş’ta tersi ayrımsız değişmeyen bundan sonra. Ankara BAM, bu konuda ‘hazırlık kararı’ verilemeyeceğine hükmetti. İki BAM arasındaki maraza daha çok. Kanun gereği iki BAM arasındaki bu uyuşmazlığın giderilmesi üzere avukat Taksi Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 3. Ülfet Dairesi, 4 Haziran’birlikte oybirliği ile Bursa BAM 4. Hususiyet Dairesi’nin pandemide kira indirimi yapılabileceği şeklindeki kararını durumunda, Ankara BAM 15. Ünsiyet Dairesi’nin menfi yöndeki kararını kavisli gördü. Yargıtay kararı özetle şöyle:

MAĞDURİYETE TEDBIR
“İhtiyati tedarik kararı geçici bir değişmeyen olup, nitelik ve şartların değişmesi halinde değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Adaptasyon talepli adına açılan davalarda ihtiyati tedbir kararı verilmediğinde, ülkü sonuna kadar kira sözleşmesinin ayakta tutulması ara sıra hallerde olanaklı olmayabilir. Adaptasyon davasından beklenen, sözleşmenin gerçekleşen alışılmamış duruma rağmen koşulların değiştirilmesi ile ayakta tutulmasıdır. Açılan davada ana hakkında hükme büyüklüğünde çevre açısından davanın uzamasından kaynaklanan sakıncaları yutmak ve geçici hukuki dulda sağlamak, böylecene davacının açmış olduğu davayı kazanması halinde, dava konusu olan şeye kavuşmasını dava sırasında güvence altına ahzetmek, mağduriyetin önüne salmak üzere hazırlık kararı verilebilir.

Aksi halde hele pandeminin araç olmaksızın etkisi nedeniyle veya salgın önleme gayeli yönetsel tedbirler nedeniyle faaliyetleri yasaklanan veya kısıtlanan sektörlerdeki işletmelerin kiracıları pres cirolarının azalması zımnında ötede ifa güçlüğüne düşük kiralarını ödeyememe durumu model, uyarlama davasının sonuçlanmasına büyüklüğünde taannüt zımnında sözleşmenin feshiyle kiralanandan tahliye edilebilecek ve uyarlama davası ile amaçlanan sözleşmenin ayakta tutulması, amacına ulaşılamayacak, usa vurma sonucu verilecek adaptasyon kararı benzeri şekilde işlevsiz arkaç gelecektir. Kira uyuşma koşullarının (kira bedelinin) uyarlanmasına ait açılan davada, şartların gerçekleşmesi durumunda ihtiyati tedarik kararı verilmesi yasa hükümlerine akıllıca olduğundan, Ankara BAM 15. Hususiyet Dairesi’nin, icar bedelinin uyarlanması davasında davanın ve uyuşmazlığın esasını halleder şekilde, ihtiyati tedarik kararı verilemeyeceği gerekçesiyle ihtiyati hazırlık talebinin reddine ilgili kararına cebin yapılan istinaf talebinin reddine ilgili kararı yerinde değildir.”

KİRACIYI TAHLİYEDEN KORUYOR
Avukat Olcay Taksi kararı Özgürlük’e şöyle değerlendirdi: “Yargıtay 3. Ahbaplık Dairesi’nin değişmeyen içeriği dikkate alındığında şartların oluşması halinde evvel etap mahkemesinde sunulan ihtiyati tedbir kararının akıllıca olduğunu, ihtiyati tedarik kararının etraf arasındaki nizayı değişmez çözecek nitelikte ve davanın esası üzerine değişmeyen kadar olmadığı, Ankara BAM 15 Hususiyet Dairesi’nin kararının kusurlu olduğu, ihtiyati hazırlık kararının edimler arasındaki dengeyi sağlayacak ve kiracıları tahliye tehdidi altında koruyacak nitelikte olduğu akseptans edilmiştir.”
(Oya Armutçu /Özgürlük)

İstanbul’de kiralar yükselişte, aha sunma çarkıt kiralık daireler

İstanbul’üstelik yeryüzü düşük kirayı Erzurumlular ödüyor

Share: