Kızıl Konut Vergisi nedir?

Aile sahipleri, 2021 yılında kullanılmamış aynı kazanç ödemeye başladı: Zer Hane Vergisi (DKV). Yapı kazanç değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan ev nitelikli taşınmazları başka tıpkısı ifadeyle ötede konutları ilişik bu verginin beyannameleri şubat bakımından makbuz ve önce taksit ödemeleri tamamlandı. Ağustos ayı bakımından bu verginin ikinci taksit ödemeleri başlıyor.

YEGÂNE KONUTA MUAFİYET
Posta Gazetesi’nden Briz Karaca Söyleyenoğlu’nun haberine bakarak, rayiç değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan birlik konutlar bu verginin kapsamına giriyor. Türkiye genelinde DKV’nin kapsamına giren kestirmece 150 bin mal olduğu tutum ediliyor. Değeri ne olursa olsun yegâne ev vergiden affedilmiş. Şappadak çok evi olanların bile yeryüzü bağan değere eş olan evi muafiyet şartlarından yararlanıyor.

MÜTEAHHİTE DEVİR ŞARTI
Müteahhitler ise henüz satış ve devrini yapmadığı kullanılmamış mensur edilen konutlar amacıyla bu vergiden affedilmiş. Bu bağışıklık hakları, yer karşılığı inşaat işlerinde kavil gereği üstlenme işini üstlenen müteahhide artan gayrimenkul üzere dahi makbul. söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya ayrıksı surette kullanılması durumunda muafiyet düşecek.

EVİMİ SATTIM NE YAPACAĞIM?
DKV’de idrak, almanak olarak gerçekleşme ettiriliyor. Söz Gelişi evvel taksiti şubatta ödediniz ve evinizi nisan ayında sattınız. Ağustos ayında ödenecek taksitin üstelik mükellefi siz oluyorsunuz. Strateji fail yılda evin yıpranmamış sahibi eskimemiş bildirge veriyor

YENİ DEĞERLERE DİKKAT! 5-10 INTAÇ ARTIŞ OLDU
Kızıl Basamak Vergisi hesaplanırken Gayrimenkul Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine bakarak belirlenen Taşınmazlar Vergisi’hangi anne bina algı değeri dikkate alınıyor. Bu yıl takdir komisyonları toplandı ve Taşınmazlar Vergisi’nde 2022-2025 için muteber olacak kullanılmamış değerleri belirledi. Komisyonlardan çoğu yerde 5, 10 kata varan artma kararları çıktı. Bu artışlar, Zer Basamak Vergisi mükelleflerinin ödeyeceği bedeli ve yükümlü sayısını de etkileyecek.

İTİRAZ EDİLEBİLİR
Taşınmazın rüşvet değerinin 5 milyon 227 bin lirayı aşması halinde, takip fail yılın başından itibaren DKV mükellefiyeti başlıyor. Eskimemiş değerler 2022’den itibaren meri olacağı için önümüzdeki sene bakir yurt değerlerini kontrol yazar vergi kapsamına girilip girilmediği taharri edilmeli. Bakir bedellere çıkıntılık etmek üzere ise idrak mahkemelerine 7 Ilkgüz’e kadar sav açılabilir.

ÖDEMELER NEREYE?
Altın Hane Vergisi, aşiyan nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki izinli kazanç dairesine ödenir. Vergiyi bir zamanlar ödemeyen, şartlarını taşımadığı halde muafiyetten yararlananlar ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine karşın bu değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken kazanç, cezalı adına ve teehhür faiziyle alınıyor.

NASIL HESAPLANIR?
Kızıl Göz Vergisi amacıyla habbe değeri hesaplanırken Gayrimenkul Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine bakarak belirlenen gayrimenkul vergisine anne bina kazanç değeri dikkate alınıyor. Bu rakama seçme sene baştan değerleme oranı ekleniyor. 2021 üzere geçerli baştan valüasyon oranının (yüzde 9.11) yarısı (yüzde 4.55) eklendiğinde bu sene amacıyla ortaya çıkan rakamlar şöyle:

– 5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL’yi aşan kısmı amacıyla binde 3,

– 10 milyon 455 bin TL’ye büyüklüğünde olanlar 7 milyon 841 bin TL’si amacıyla 7 bin 842 TL, ilavesi amacıyla binde 6,

– 10 milyon 455 bin TL’den çok olanlar 10 milyon 455 bin TL’si üzere 23 bin 526 TL, ilavesi amacıyla binde 10.

SEÇME YIL BEYANNAME
2021 yılı üzere DKV beyannameleri gücük ay ayında verildi. Ancak mükelleflerin unutmaması gereken benzeri ilim var. Strateji eden yıllar amacıyla yıllık namına bildirge verilecek. Mükellefler beyannamelerini, konutun bulunduğu belediyeden alınan yapı vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın gücük ay ayının 20’nci günü sonuna büyüklüğünde taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verebiliyor. Kazanç dairesine gitmeden e-bildirge şeklinde de alaşağı etmek tür.

HANGİ ŞARTLARDA VERİLMEZ?
– Yanan, yıkılan, ağız ağıza kullanılmaz ayla gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan yağlık yükümlülük, bu olayların tekevvün bulduğu tarihi strateji eden taksitten itibaren sona erer.

– Konutun yapı idrak değeri elan ahir yıllarda alacak tutarının altında kalırsa bu ebat belgeleriyle birlikte ilişkin alacak dairesine bildirilerek, ilgili yıla ilişik bildirge verilmez.

MALİKLER SORUMLU
Altın Basamak Vergisi’ni taşınmazın maliki öder. Ev kalifiye emlak üzerinde intifa hakkı varsa idrak, bu hakkın sahibi aracılığıyla ödenir. Mesken kalifiye taşınmazın maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa ege kadar artırım edenler vergiyi ödemekle mükelleftir. Tıpkı mesken nitelikli taşınmaza paydaşlı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

Yurt vergisindeki artışa alın yurttaş ne yapmalı?

Türkiye bölük bedel artışında acun şampiyonu oldu!

Share: