KKM ve iltihak hesaplarında biriken hacim arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer düzlük bilgilere göre, düzey korumalı TL mevduat ve iltihak hesapları 1 trilyon 101,3 bilyon TL’den 1 trilyon 133,8 milyar TL’ye artık.

Bankacılık sektörünün yüreklilik hacmi 29 Orak Ayı itibarıyla 83 milyar 572 milyon liralık arttı. söz konusu dönemde toplanmış yüreklilik hacmi 6 trilyon 410 bilyon 633 milyon liradan 6 trilyon 494 milyar 205 milyon liraya artık.

Bankacılık sektöründeki toplanmış tevdiat üstelik (bankalararası dahil), geçen hafta 158 milyar 569 milyon liralık arttı. söz konusu haftada yüzde 2,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 452 milyar 425 milyon teklik oldu.

Mütemmim kredileri tutarı 927 milyar liraya daha çok

Verilere bakarak, bitiren kredileri tutarı, 29 Temmuz bakımından 5 bilyon 553 milyon lira artışla 926 bilyon 793 milyon liraya yükseldi. bahis konusu kredilerin 350 bilyon 202 milyon lirası basamak, 25 milyar 613 milyon lirası kayıt ve 550 milyar 978 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu.

bahis konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 12 milyar 664 milyon teklik artarak 858 milyar 640 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel emniyet kartı alacakları dahi yüzde 3 artışla 294 bilyon 611 milyon liraya daha çok. Bireysel itimat kartı alacaklarının 125 bilyon 257 milyon lirası taksitli, 169 bilyon 354 milyon lirası taksitsiz oldu.

Kanuncu günahsız kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Temmuz bakımından tıpkısı geçmiş haftaya bakarak 61 milyon liralık azalarak 161 bilyon 944 milyon liraya geriledi. bahis konusu takipteki alacakların 132 milyar 305 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Bire Bir dönemde bankacılık sisteminin yasal saf kaynakları 9 bilyon 51 milyon liralık artarak 1 trilyon 320 bilyon 852 milyon teklik oldu.

Bankacılık sektöründe çalışan sayısı arttı

 

Bankaların net familya 37,04 milyar liraya yükseldi

 

Katılım bankalarının ticari müşterilere kullandırdığı fonlar 239 milyar TL’ye ulaştı

 

Share: