Lojman icar artışları belirlendi

Kamu konutlarının 2019 yılı maaş kira bedelleri belirlendi. Sülale, Iş ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konu ile ilişkin kararı Resmi Gazete’da yayımlandı.
Buna göre, Mikro zarfında kâin konutlardan aylık beher metrekare amacıyla 
a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve ayrımsız konutlarda 2,36 TL/m²,
b) Kalorifersiz konutlarda 3,69 TL/m²,
c) Kaloriferli konutlarda 4,85 TL/m² icar bedeli alınacak.
Buna ekleme adına kira bedellerine mülhak kendisine, maaş beherglas metrekare için kaloriferci, kapıcı evet de seçkin ikisinin dahi çalım ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,57 TL/m² ilave icar bedeli alınacak.
Neşelilik ve akarsu bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan kök giderler dikkate alınarak kullanıcılarından öğrenim edilmesi esastır. amma velakin, sayaçların ayrılmasının cins olmaması dolayısıyla elektrik, akarsu evet bile her ikisinin hizmet binası yahut üretimevi tesislerinden karşılandığı konutlardan bu Tebliğin 3 üncü maddesi ile belirlenen icar bedellerine ek yerine, maaş beherglas metrekare için

a) Cıvıltı sayacının ayrılmasının tür olmaması halinde 1,08 TL/m²,
b) Akarsu sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,93 TL/m²,
c) Cümbüş ve akarsu sayacının rastgele ikisinin da ayrılmasının olabilir olmaması halinde 2,01 TL/m²,
ç) Konutlarda makbul akarsu, kent şebekesi dışında kuyu, artezyen, esas suyu ve bir su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,50 TL/m² ilave kira bedeli alınacak. 
2946 basit Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği  kapsamındaki gelgel ve kuruluşların güçlükle içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı çekicilik ve kuruluş eliyle tedbir edilenlerde 
oturanlardan ısı nasip ölçer veya ısıölçer cihazı montajı yapılmamış konutlarda, beher metrekare amacıyla 1,94 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilecek.
Isı hisse ölçer veya ısıölçer cihazı montajı mamul konutlarda birinci fıkradaki mahrukat bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, mutlak bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta 
oturanlardan öğrenim edilecek. Fakat kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak lüzumlu gördükleri takdirde bu bedelin üstünde mahrukat bedeli öğrenim edebilecek.
Yakıtı gelgel ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanma alanlarındaki tavzih, cıvıltı, akarsu, gaz, otomat ve ayrımsız giderlerin mecburi nedenlerle kurum ve kuruluşlarca 
karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında icar ve mahrukat bedellerine munzam olarak beher metrekare başına 0,22 TL/m² tahsil edilecek.

Share: