Markalı basamak stokları eridi

‘REIDIN-GYODER Yıpranmamış Ev Kıymet Endeksi’ Orak Ayı 2020 sonuçlarına göre, temmuz ayında fiyatlar, tıpkısı önceki ayak tabanı göre yüzdelik 1.06, geçen yılın tıpkısı dönemine göre ise yüzde 7.13 oranında arttı. Basamak alımında vezneci kredisi kullanımının yüzdelik 44.16 oranında olduğu temmuz ayında, yüzde 11.78 seviyesi ile endeksin başlangıcı 2010 yılından bu yana bildirme efdal ikinci istif erime hızı gerçekleşti.

Yurt ve Yurt Envestisman Ortaklığı Derneği (GYODER) ve REIDIN’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Umumi Heyet Başkanı Mehmet Kalyoncu, ‘REIDIN-GYODER Kullanılmamış Bölük Bedel Endeksi Temmuz 2020’ sonuçlarını değerlendirdi. Kalyoncu, “Haziran ayında, ayrımsız önceki ayın oranı 3.79’dan 11.96 seviyesine yükselen yığılım erime hızının, Temmuz ayında dahi 11.78 seviyesini koruması, beklemede olan ev alıcılarının bir numara umum konuta ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Yıpranmamış konut satışlarındaki ifa yöntemlerini incelediğimizde, bağan faizin direkt etkilediği vezneci kredisi kullanımının yüzde 44.16 ile peşinat ve hüccet kullanımının üstünde olduğunu görüyoruz. Bağan getiri oranının bitmeme etmesi halinde yeni hane satışlarında faaliyet sürecektir.” ifadelerine düz verdi.

REIDIN Genel Müdürü Yiğit Çapa ise REIDIN-GYODER Eskimemiş Hane Bedel Endeksi Temmuz 2020 sonuçları karşı şunları aktardı:

“REIDIN – GYODER Kullanılmamış Göz Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Orak Ayı ayında ayrımsız geçmiş aya göre yüzdelik 1.06, sabık yılın tıpkısı dönemine bakarak ise yüzde 7.13 oranında artım gerçekleşti. Satışlardaki basamak bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, Haziran ayına bakarak Orak Ayı ayında Vezneci kredisi tasarruf oranı kısaca 3 puan düşerek yüzdelik 44.16, peşinat kullanma oranı ise 5 fakül terfian 37.51 seviyesine ulaştı. Markalı göz projeleri kapsamında ecnebi yatırımcılara yapılan satışların oranı Temmuz ayında yüzde 5.88 düzeyinde gerçekleşti ve bu satışlarda yüzde 44.12’lik yeğleme oranı ile 2+1 özellikteki konutlar öne daha çok. Istif erime hızı ise Haziran ayına benzer seyrederek Temmuz ayında yüzdelik 11.78 olarak ölçümlendi.”

Bakir konutlarda fiyat artışı yüzde 1.06
Kamuoyunda ‘markalı projeler’ yerine adlandırılan, ağırlıklı kendisine kurumsal emlak şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yıpranmamış Hane Bedel Endeksi’ sonuçlarına bakarak; temmuz ayında, tıpkı eski ayak tabanı bakarak yüzde 1.06, güzeşte yılın aynı dönemine bakarak yüzdelik 7.13 ve endeksin esas dönemi olan 2010 yılı Familya ayına göre ise yüzde 99.9 nominal artma gerçekleşti.

Yeni Konut Eşit Endeksi’nde, temmuz ayında benzeri geçmiş taban göre 1+1 konut tipinde yüzdelik 0.27, 2+1 hane tipinde yüzdelik 0.36, 3+1 ev tipinde yüzdelik 0.20 ve 4+1 basamak tipinde yüzde 0.24 saymaca artış yaşandı.

Yabancıya komutan oranı yüzde 5.88
Orak Ayı ayında markalı bölük projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzdelik 5.88’lik (akıbet 6 maaş ortalama yüzdelik 7) kısmının ecnebi yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzdelik 44.12 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Markalı projelerden ev satın düz müşterilerin peşinat, hüccet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, temmuz ayında peşinat yararlanma oranı yüzde 37.51, vezneci kredisi yararlanma oranı yüzde 44.16 ve hisse senedi kullanma oranı yüzdelik 18.33 yerine gerçekleşti. Haziran ayında peşinat kullanımı yüzde 32.50, vezneci kredisi kullanımı yüzde 47.03, hüccet kullanımı yüzde 20.47 yerine gerçekleşmişti.

Stok erime hızı: yüzde 11.78
Temmuz ayında markalı konutlardaki istif erime hızı rakamları değerlendirildiğinde sayı bazında yüzde 11.78 erime gözlendi. Haziran ayında yığılım erime hızı yüzdelik 11.96 düzeyindeydi.

Orak Ayı ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 66.87’si münteha ev stoklarından, yüzdelik 33.13’ü natamam göz stoklarından oluştu. Haziran ayında ise satışların yüzdelik 49.92’si bitmiş, yüzde 50.08’i bitmemiş ev stoklarından oluşmuştu.

Share: