McKinsey: Dijitalleşme, kadınlar üzere müsavat fırsatlarını yanı sıra getiriyor

McKinsey & Company’in ‘İşyerinde Kadınlar’ araştırmasına göre; uluslararası çapta kadınlar her sabık yıl daha cıvıl cıvıl tıpkı şekilde iş yerlerinde huzur gösteriyor. İşyerlerinde cinslik eşitliğine gösterilen nispet, kadın-eş tamam çalışanların sadakatini ve memnuniyetini artırıyor.

Aynı zamanda dijital teknolojilerin kabiliyet dönüşümüne etkileri üstüne müteharrik ortaklık, ati 10 sene içerisinde, toptan çapta 40-100 milyon kadının hisse senedi değiştirmesi gerekeceğini belirtiyor. Streç kariyer fırsatları ve sosyal bilişsel yetkinliklere olan ihtiyacın artacağı bu dönemde, vacip yetenek yönetimi uygulamaları hayata geçirilirse kadınlar, hisse senedi dünyasındaki varlıklarını güçlendirme şansına ehil olacaklar.

Idare danışmanlığı firması McKinsey & Company, uluslararası çapta yürüttüğü tetkikat neticesinde hisse senedi dünyasında kadınların seçkin geçen dolaşma elan aşkın teadül fırsatları yakaladığını ve sayısal teknolojiler ile bu koşulların henüz da güçlenmesinin kabil olduğunu vurguluyor.

Sonuç 10 yılda kadınların ekonomideki rollerine dair araştırmalara 20 milyon dolar yatırım özne müşareket, 2012 yılından bu yana da ‘İşyerinde Kadınlar’ adlı bire bir araştırma yürütüyor. Bu çalışmanın arsıulusal çapta 600 iştirak temel alınarak elde edilen sonuç çıktılarına göre, serencam 5 yılda C-düzey rollerde kadınların yer ahiz oranı %24 oranında arttı. Antrparantez şirketlerin cinsiyet eşitliğini ölçü yönünde gösterdikleri bağlılık dahi 2012 yılında %56 iken, 2019 yılında bu oran %87’ye yükseldi. Şirketlerin müsavat uygulamalarının ise avrat – erkek mecmu çalışanların sadakatleri ve memnuniyetlerine müspet adına yansıdığı belirleme edildi.

Öte yandan McKinsey’nin sürgü̧ ve iktisat araştırma kolu McKinsey Toptan Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmalara raci ‘İş Yaşamında Kadınların Geleceği’ adlı çalışmaya göre; 2030 yılına arbede teknolojinin uyarlama hızına mecbur namına küresel çapta 40 ilâ 100 milyon kadının hisse senedi değiştirmeleri evet de hareket kabiliyetlerini ve becerilerini geliştirmeleri gerekecek. Kadınlar bu dönüşümü gerçekleştirdiklerinde ise daha yaratıcı olma ve elan mebzul şartlarda say şansı elde edecekler.

McKinsey verilerine göre; dijital teknolojilerin elan geçmiş teknoloji devrimleri ile koşut tıpkı ölçekte değişim yaratması durumunda, karı ve erkekler otomasyon çağından denk oranlarda etkilenecek. Şirketin araştırma yürüttüğü 10 ülkede (Kanada, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, Meksika, Hindistan, Güney Afrika, İngiltere ve Amerika) karı çalışanların yüzde 20’si (107 milyon), ayvaz çalışanların ise yüzdelik 21’i (163 milyon) işlerini kaybetme riski taşıyorlar. bununla birlikte devir ve patika bazında düzlük ahiz oranları değişmediği takdirde, teknolojinin kadınlar amacıyla yüzde 20, erkekler içinse yüzde 19 oranında eskimemiş hisse senedi el potansiyeli mevcut. Tıpkısı sair deyişle, bu dönemde kaybedilen işlemler namına tamamen yıpranmamış meslekler ortaya çıkma. Bu mesleklere akla yatkın şekilde kabiliyet geliştiren kadınlar, iş dünyasındaki varlıklarını tamik fırsatı yakalayacak.

Şirketin Türkiye’ye özel olarak hazırladığı ‘İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Kabiliyet Dönüşümü’ adlı ifade birlikte analog tıpkısı resim çiziyor. McKinsey verilerine bakarak, Türkiye’da kâin teknolojilerle her 10 meslekten 6’sı %30 oranında otomatize edilebilir durumda. Bu dönüşümle alay malay Türkiye, gelecek 10 yıl içerisinde otomasyon, bileşimli zekâ ve sayısal teknolojilerin yaratacağı iktisadi yarar ve içtimai değişimler ile 3,1 milyon sürmȩ artışı umum potansiyeline erbap. Bu kapsamda çalışanların uygulayım bilimi yetkinliklerinin %63, içtimai ve bildirişim yetkinliklerinin %22 artması; fiziki hareket ika ile kolay faaliyetler yetkinliklerinin tahminî %10 azalması bekleniyor. Bu ortamda kadınlar, henüz elastik ve eşitlikçi düzentileme modellerine geçiş yapan şirketlerde henüz hayatiyetli fırsatlar elde edebilecek. Benzeri zamanda bulunan sosyal ve bilişsel becerilerini uygulayım bilimi alanındaki yeteneklerle destekleyerek himmet yaşamlarına okkalı katabilecek.

 “Sayısal teknolojiler, oyunun kurallarını kadınlar lehinde değiştirebilir”

Dijital teknolojilerle düz yazı edilen yeni gelişim dünyasının kadınlar amacıyla dallı güllü gizil taşıdığını ifade eden McKinsey & Company Ortağı Kaynak Gökler Özsavaşcı; “Acun genelinde milyonlarca kişinin 2030 yılına kadar yıpranmamış yetkinlikler kazanmasını müstelzim aynı dönüşümden geçiyoruz. Yıpranmamış sulp iş ortamının kadının iş dünyasına katılımında ve başarısında elan müzahir ayrımsız gösteriş oynayacağını düşünüyoruz. Bunun Türkiye’üstelik da ayrımsız şekilde gelişme potansiyelinin olduğunu ortaya koyan araştırmalar var.

Aile ayında yayınladığımız İşimizin Geleceği raporunda özellikle gelecekte gerekseme olacak yetkinliklerin altı çiziliyor. Birçok meslekte işlerin 3’te 1’inden ilavesi mevcut teknolojiler ile otomotize olabiliyor. Bu noktada çalışanlardan muhtemel teknoloji yetkinliklerinin %63, içtimai ve bildirişim yetkinliklerinin %22 artması; fiziki iş etme ile kıytırık faaliyetler yetkinliklerinin yaklaşık %10 azalması öngörülüyor. 8 milyon insanın şok yetkinliklerle donatılması gerekirken, bire bir o kadar kişinin gine eskimemiş yavru yetkinliklerle hareket hayatına katılması gerekecek. İş gücünün fiziksel ağırbaşlı mucip ekincilik ve istihsal işlerinden elan çok hizmet, sağlık, hizmet, tarumar mir kadar alanlara kayması bekleniyor.

Bu noktada kadınlar ve rical için şartların az buçuk henüz dengelendiği, herkesin seçkin koşulda yeni yetkinlikler kazanarak hareket hayatında muvaffakiyetli olabileceği, oyunun kurallarının yeniden belirleneceği tıpkı hisse senedi dünyası öngörüyoruz. Bakir nesil şirketler eşitlikçiliği ve esnek kariyerleri herkes amacıyla öne çıkararak bu dönüşüme kocaman yardım sağlayacaklar. Kadınlarımız alelhusus katıksız kendisine aktif oldukları toplumsal ve bildirişim yetkinliklerini – bunlar empati ihdas, çevreye uyum, hareketli bildirişim ihdas kadar yetkinlikler – teknolojiyi çalışkan kullanabilme yetkinlikleri ile birleştirebilirlerse; yaratıcılıklarını dijitalleşmeyi kullanarak daha bile geliştirebilirlerse bugünden çokça elan çok ve çeşitte hareket alanında çalışabilme ve kudretli olabilme şansını yakalayabilirler. Günümüzün teknolojileri bireysel bir işin bile haddinden fazla açık kitlelere kitap ve hizmetlerini sunmasını ve bir zamanda bunu elastik mesai ile yapabilmesini gibi kılıyor. Bu da kadınların girişimci namına üstelik hisse senedi dünyasında çok daha çalışkan olabileceği tıpkı alanın önünü açıyor.

Hem eskimemiş tohum işler ve fırsatlar hem üstelik eskimemiş yetkinliklerin geliştirilme ihtiyacı üzerine kadınlarda farkındalık yaratmalı, onlara hareket imkanlarını sağlayacak gelişigüzel tip desteği vermeliyiz. Umuyorum ki önümüzdeki ahit teknolojinin ve yeni aksiyon modellerinin etkisiyle kadınların haddinden fazla daha fazla fırsata ulaşabileceği tıpkı gün namına şekillenecek.” dedi.

Share: