Mecburi deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarına başlandı

SEDDK’den yapılan açıklamaya göre, güzeşte aylarda Türkiye’üstelik meydana gelen hâkim felaketleri mecburi yer sarsıntısı sigortasının kapsamının genişletilmesini gündeme getirdi. Bu çerçevede, Natürel Afet Sigortaları Kurumu (DASK) marifetiyle verilen ve hareket riskine karşı garanti sağlayıcı zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi planlanırken, bu yöndeki çalışmaların ilişik tam alım ve kuruluşların kuruntu ve değerlendirmeleri dikkate alınarak en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, Türkiye’birlikte mecburi deprem sigortası teminatı 6305 dar Facia Sigortaları Kanunu gereği özellikle DASK eliyle veriliyor. Benzeri yasa gereği, sigorta şirketlerince garanti verilememesi yerinde deprem, sel, düz kayması, sıkıntı, mahmul, giysi, çığ düşmesi ve aynı doğal afetler için dahi DASK tarafından sigorta yahut reasürans teminatı verilebiliyor. DASK yoluyla bu teminatların hangilerinin verileceği hususu ise Cumhur Reisi marifetiyle belirleniyor.

İklim değişiklikleri ile alay malay dünyayı etkisi altına kayran ve ati yıllarda küsurat bire bir ivmeyle bitmeme etmesi muhtemel tabii afetlerin sebep olduğu ve olacağı hesaplı kayıpların kurumlar özelinde nihai çözüme kavuşturulması beklenememekle gelişigüzel bütüncül bire bir politika ile hareket edildiğinde, bu kayıpların sunu örgen indirilmesinde sigorta balaban tumturak oynuyor. Bu anlamda DASK, sigortalıların bir tane başlarına karşılayamayacakları zararları havuz yapılanması yoluyla erler ortada paylaştırırken, katastrofik risklerin doğurduğu zararları sunu aza indirmede ciddi ayrımsız nümayiş üstleniyor.

SEDDK yetkilileri, geçen aylarda Türkiye’de meydana mevrut baskın felaketlerinin, DASK bünyesine karışma edilebilecek farklı natürel kıyamet türlerinin neler olabileceği konusunu da gündeme getirdiğini, bu anlamda amme menfaati gözetilerek başta dominant gelmek için farklı natürel facia türlerinin bile mülhak garanti atılmak üzere mecburi sarsıntı sigortasına bütünleşmiş edilmesi ile totaliter aynı zorunlu katıksız kıran sigortasının tasarımına ilişkin çalışmaların başlatıldığını ve olanaklı olan yeryüzü kısa sürede tamamlanmasının planladığını belirtiyor.

İzmir depremi Türkiye’da DASK poliçelerini yüzde 37 artırdı

 

DASK’a 3.4 milyarlık kerem desteği

 

Share: