Meslek alışverişinin % 40’ı kartla yapıldı

MasterCard yoluyla Ilkgüz ayında Formül Araştırma Müşavirlik’a, Türkiye’nin kentsel nüfusunu kaşkariko eden 11 ülke merkezinde yaptırılan “MasterIndex Okul Dönemi” araştırması, “okula hazırlık dönemi gider eğilimleri” ile “öğrenci ve velilerin davranışları” konusunda hikmet verdi. Araştırma sonuçlarına göre veliler, ilköğrenim okuluna giden çocukların ekol dönemi alışverişi amacıyla ortalama 268 TL harcama yapıyor. Bu ölçü efdal dirimlik grubunda 417 TL’ye kadar çıkarken bağan dirimsel grubunda 184 TL’ye düşüyor. Geçtiğimiz yıl bire bir dönme gerçekleştirilen MasterIndex Meslek Dönemi araştırmasında veliler ilköğretim okuluna giden çocukların ekol hazırlıkları amacıyla sayı farkı 298 TL harcadıklarını ifade etmişlerdi.
 
 
Meslek Alışverişi İçin Ortalama Gider
İlköğretim
 
 
Lise
Umumi
268 TL
 
Umumi
294 TL
AB SES
417 TL
 
SU PATIRTILI
474 TL
C1 PATIRTILI
288 TL
 
C1 SES
334 TL
C2 PATIRTILI
245 TL
 
C2 CURCUNALI
230 TL
DA PATIRTILI
184 TL
 
DA SES
224 TL
Ortaöğretim Çağındaki Çocukların Ekol Dönemi Harcaması Sayı Farkı 294 TL
 MasterIndex Ekol Dönemi araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl 340 TL olan ortaöğretim dönemi çocukların okula tedarik harcaması bu yıl averaj 294 TL’ye sakıt durumda. Ölçü efdal gelir grubunda averaj 474 TL’ye ulaşıyor. Bağan sağlık grubunda ise 224 TL’ye iniyor.
 
Marmara Bölgesi’nde hareketli veliler ilköğretim çağındaki çocuklarının okul dönemi hazırlıkları amacıyla averaj 308 TL’lik gider ile gayrı bölgelerde ateş parçası velililerin önüne geçiyor. Akdeniz Bölgesi’nde dallı güllü veliler ise 527 TL’lik masraf ile lise dönemi harcamalarında ön plana çıkıyor.
 
Meslek Dönemi Alışverişleri Okulun Önerdiği Marketlerden veya Mahalleden
Araştırmaya bakarak, meslek dönemi alışverişleri ağırlıklı olarak okulun önerdiği marketlerden (yüzde 31) ve mahalle mağazalarından (yüzde 26) yapılıyor. Velilerin yüzde 16’sı ahzüita merkezlerini, yüzde 12’si semt pazarlarını tercih ediyor.
 
Genişlik Iri Masraf Kalemi Tezkere / Kırtasiye, Ödemelerin Yüzdelik 40’ı Güven Kartıyla
Veliler meslek döneminde sunma büyük gider kalemlerinin kırtasiye / betik (yüzde 48) ve giyit (yüzdelik 37) olduğunu belirtiyor. Bunu yüzde 12 ile erişim izleme ediyor. Meslek dönemi alışverişlerinin hangi şekilde ödeneceği sorulduğunda ise, velilerin yüzdelik 57’si nakit, yüzdelik 40’ı “itimat kartı” yanıtını veriyor. Itimat kartı kullanımı orta gelir grubunda yüzdelik 71’e kadar çıkıyor. Lehçe bazda ise, Şarki Anadolu Bölgesi’nde tüvana veliler (yüzde 64) ve Marmara Bölgesi’nde dinç veliler (yüzde 54) ekol alışverişlerinde itimat kartını sunu aşkın tercih fail konvansiyon. Veliler cesaret kartlarını alelhusus taksit (yüzdelik 68) ve tenzilat (yüzdelik 26) olanakları için kullandığını belirtiyor.
 
Ekol Dışı Katma Eğitime İlgi Lisede
MasterIndex araştırmasına katılan velilerin yüzdelik 69’u ilköğrenim çağındaki çocuklarına ekol dışında her eğitim bilimi aldırmıyor. Velilerin yüzde 22’si çocuklarını dershaneye gönderdiğini, yüzde 7’si hususi ders aldırdığını, yüzde 5’i ise tanıdıklardan ücretsiz bindi aldığını belirtiyor. Çocuklarına değme terbiye aldırmayanların oranı ortaöğretim seviyesinde çocuğu olanlarda yüzde 47’ye düşüyor. Bu kesimin yüzdelik 48’i çocuğunu dershaneye gönderiyor, yüzde 6’sı özel öğüt aldırıyor, yüzdelik 5’i ise tanıdıklardan ücretsiz bindi alıyor.
 
Ayrıntılar Meslek Dışı Etkinliklere Katılmıyor
Araştırmaya bakarak beş çağındaki çocukların yüzde 66’sı, ortaöğretim çağındaki çocukların ise yüzdelik 77’si meslek dışı etkinliklere katılmıyor. Katılan ekalliyet ise alelumum spor (beş %24,ortaöğretim %17), müzakere / enstrüman kurslarına gidiyor.
 
Evlerin Yüzdelik 81’inde Bilgisayar Var
MasterIndex anketine göre meslek çağında çocuğu olanların 81’inin evinde elektronik beyin bulunuyor. Evinde bilgisayar olanların oranı faziletkâr dirimsel grubunda yüzdelik 93’e büyüklüğünde çıkıyor. Velilere çocuklarının kaç saatini elektronik beyin başında geçirdiği sorulduğunda, ilköğretim okulunda okuyan çocukların günde 2.4 saatlerini, lisede okuyan çocukların ise 2.9 saatlerini elektronik beyin başında geçirdikleri ortaya çıkıyor.
 
Göstergeç İzleme Süresi Sayı Farkı 2.3 Saat
Çocukların günlük göstergeç izleme oranlarına bakıldığında ilköğrenim ve ortaöğretim dönemindeki çocukların günde 2.3 saatlerini TV başında geçirdikleri ortaya çıkıyor.
Share: