Milli Emlak’tan ödenmeyen borçlara konfigürasyon

Milli Taşınmazlar Umumi Tebliğine bakarak vatandaşların, vadesi 30 April 2021’de mevrut ancak 9 Haziran 2021 bakımından ödeyemedikleri “stabil izin, toprak izin, kesme tahsis, kullandırma kararı, dolay izin, metanet hakkı, istimal izni, kira, yararlanma, ilave faydalanma, mesire yeri pres hakkı icar bedelleri” üzere borçları ile bu borçlarına ilişik rötar zammı, ürem kadar fer’i borçlarını yapılandırarak ödeyebilmelerine ait aranjman yapıldı.

Aranjman ile söz konusu borçların asıllarına seçme iskonto uygulanmayacak ancak teehhür zammı, nema kabilinden borçları silinerek, bunların yerine hesaplanacak Dar İçi Müstahsil Eşit Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarını ödemelerine imkan sağlanacak.

Yapılandırma kapsamında, borçların asılları, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ile evvelce veya 6, 9, 12 veya 18’lik denk taksitler halinde ödenebilecek.

Peşinen ifa yerinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına galiba oranlarda tenzilat yapılacak. Taksitle ödeme durumunda ise yeğleme edilen taksit sayısına bakarak Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak.

Taksitle ifa yerinde, önceki taksitin serencam ödeme tarihi 30 Ilkgüz 2021 adına belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi izleme fail ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

Akıbet müracaat tarihi 31 Ağustos

Bahis Konusu imkandan fehmetmek isteyenlerin, Belde ve Kentçilik Bakanlığı ile Ekincilik ve Orman Bakanlığının ilgili eşkal veya taşra birimlerine 31 Ağustos 2021’e kadar başvurmaları gerekiyor.

Gayrimenkul patlamasında Avrupa lideri Lüksemburg

Vecibe yapılandırmayla ilgilendiren müddet uzatımı Resmi Gazete’de

Değerli enflasyonun geleceğini görüyor

 

Share: