Milyon dolarlık mahallede mamure durduruldu

Türkiye’nin genişlik flaş turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde yapılaşma durduruldu.

Milyon dolarlık projelerin olduğu Yalıkavak Mahallesi’nde durdurulan yapılaşma, Bodrum Belediyesi’ne mahkeme eliyle deklerasyon edildi.

Belde ve Şehircilik Bakanlığı yoluyla 2013 tarihinde onaylanan Bodrum Yalıkavak beldesi 1/25.000 ölçekli yer düzeni planının iptali amacıyla, TMMOB Kent Plancıları Odası vasıtasıyla, Muğla 2. İdare Mahkemesine cürüm duyurusunda bulunulmuştu.

Vekillik aleyhine açılan davada duruşma 2015 yılının ekim ayında ‘sevgili konusu işlemin iptaline’ karar vermişti. Bu kararın arkası sıra Boşluk ayında Yalıkavak’ın 1/5000 Şiir İmar ve 1/1000’lik Uygulama İmar Planları dahi tahrip edilmişti.

TMMOB Site Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu namına yapılan açıklamada davanın inhilal gerekçeleri sıralanarak, arz kocaman gerekçenin Yalıkavak üzere yapılan 1/25.000’lik planın, 2011 yılında onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000’lik Ziyalı-Denizli-Muğla Kasaba Düzeni Planına marjinal olduğu sav edilmişti.

Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar Danıştay’de çökmüş ve fek edilen 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000’lik planlar üstelik yine yürürlüğe girmişti. Şehir Plancıları Odası’nın itirazı konusunda gine tanıdık sorun sonuçlandı. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla Yalıkavak planları temyiz yolu meydanda olmak üzere yine tağyir oldu.

Yapılaşmanın durduğunu söyleyen Bodrum Şehremini Ahmet Aras, “Şu anda Yalıkavak’ta bulunan, bitmeme fail inşaatların kur tespitinin yapılıp kendilerine tebliğ edilmesi gerekiyor. Şu anda bu şekilde kalması amacıyla. Durdurulma meselesi az buçuk muamma gerçekte. Düşünün tıpkı direniş duvarı ihtiyacı var, hafriyat yapılmış. Bitmeme eden tıpkısı süreç. Bazı şeyler devam edebilir. Âdem kalıbını çakmış, demirini döşemiş, yeryüzü azından onların bitmesini yoklamak geçişsiz. Yoksa orada pahal benzeri zayi ortaya çıkacak. Amma daha elan başlanmamış bloklar, fakat kabası münteha yerler evet dahi hafriyat edilmemiş yerler tek şekilde devam etmeyecek. Ayrımsız taraftan ruhsatları, bayındırlık uygulamalarını da durdurduk elhak. Şu anda belediyemizden bu bölgelere ilişik tek şekilde cevaz kesilmiyor. Bu şu anlamaklık da geliyor, o bölgede kamusal yatırımların bile durduğu anlamına geliyor. El üstelik yapamazsınız, altyapı de yapamazsınız imdi orada. Bu ümran planlarının bu şekilde halel edilmesi bereketli benzeri özdek değil amma vebal varsa tabi düzeltilmek zorunda. Demin biz da müstacelen çalışmaya başladık. 1/25000 ve 100000 ölçekliye marjinal olan özelikle 1000 ve 5000 ölçekli bayındırlık planlarını yeniden gözden geçiriyoruz şu anda. Esasta Kasaba Bakanlığımızın birinci öncelikli görevi amma bu planları ense ölçekli planlara akla yatkın arkaç getirmek zorundayız” açıklamasında bulundu.

‘Bodrum’un korunmaya ihtiyacı var’

Aras, Bodrum’u müzaheret etmek zorunda olduklarını anlatım etti. 

Yani tığ bilcümle şurası söylüyoruz. Bodrum’un korunmaya ihtiyacı var ve bayındırlık planları tarafından Bodrum’bile iri tıpkı tahribat yaşanıyor. Burada gizliden gizliye yapım yapılmıyor. Burada şu anda bulunan doğruluk sunulan planlar tarafından yapılaşma kolaylıkla ilerliyor. Anayasal türe. İnsanlar ümran durumu belgesi almaya geldiği ant, ‘ego arsama yapım yapacağım’ dediği devir ‘yarayışlı sen bunu yapamazsın çünkü biz Bodrum’u koruyacağız’ diyemiyorsun. Filhakika imar planları anlaşılan alanlarda bu hakkı tanımış insanlara. O yüzden bizim burada yapacağımız aksiyon o planları düzeltilmiş ederek, mahkememizin ve bilirkişinin bile buradaki çekincelerine mesnet olacak şekilde fayrap etmek ve 1/100000, 1/25000 planlara makul hale beyan etmek. Tekrar gene söylüyorum ana yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Turizm Bakanlığımızın dahi yetkileri var. Onların dahi söyleyecekleri sözler vardır” diye konuştu.

Şirketler, Kovid-19’u iş için vesile yerine görmeye başladı

Pandemi dolayısıyla uzaklık verilmişti! Erte başlıyor…

 

Share: