Ocak hava-satımında bakir dönüş başlıyor

Ev gurur satımında bakir aktarılma başlıyor. Buna bakarak, Gayrimenkulden alınan vergiler gayrı tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak baştan değerlendirilecek. Türkiye’bile evvel niteliğinde tapuya bütünleşmiş aynı Taşınmazlar Ayar Bilgelik Merkezi kurulacak. Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak.

Sabah’ta vadi düz habere göre Gelir İdaresi Başkanlığı emlak sahipliği üzerinden alınan vergileri yeniden kullanmak için kolları sıvadı. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde ana alınan alımsatım değerinin belirlenmesi ve beyana ait bütün devreye alınacak. Tapu ve Kadastro Vukuf Sistemi’ne bütünleşmiş bire bir Yurt Ayar Bilgi Merkezi kurulacak.

Taşınmazların değerlerine yönelik veriler iyelik bilgileri ile tutulacak. Yurtdışında birlikte tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye’ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu valüasyon yöntemiyle lokalize olacak.

VERGİDE ŞIŞMAN REVİZYON

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’na göre Dirimlik İdaresi Başkanlığı taşınmazlar sahipliği üzerinden alınan rüsum başka tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate gönüllenmek kanalıyla yeniden değerlendirilecek. Yurt sahipliği üzerinden alınan vergiler tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini asıl algı şekilde gözden geçirilecek. Türkiye genelinde 60 milyonun üstünde parsel, 35 milyonu mutlak seksiyon tutmak üzere hisseli, müstakil tapu örnekleriyle alay malay 200 milyonun üstünde tapu senedi bulunuyor. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde ana alınan alışveriş değerinin belirlenmesi ve beyanına ait yeni aynı bütün devreye alınarak vergileme etkinleştirilecek.

Bu kapsamda ait bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilgilendiren tensikat ile lüzumlu altyapıyı alay malay oluşturulacak. Tapu ve Kadastro Hikmet Sistemine bütünleşmiş bir emlak ayar bilgelik merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler iyelik bilgileriyle tutulacak. Kaynak ve Maliye Bakanlığı, 2023- 2025 dönemini kapsayan Pusat Dışı Tutum ile Mücadele Eylem Planı’nı gelecek yıl tamamlayacak. Kayıt dışı ekonomiye ilgili ağırlık ve siyaset analizleri yapılacak. Heybetli ve sektörel düzeyde idrak açığının idrak türleri bazında hesaplanmasına ve makroekonomik gelişmelerin vergi açığına ilişkin sıklet ve siyasa analizleri gerçekleştirilecek. Riziko Analizi Yorum ve Araştırı Sistemi sektörlere ilgili sektörel risk analizi yapılmasına olanak sağlayacak şekilde geliştirilecek.

DEĞERLEME SİSTEMİ

Türkiye’de ilk kez emlak valüasyon vukuf merkezi kurulurken, yurtdışında bile tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerel, ecnebi Türkiye’ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle muayyen olacak. Toplulaştırma, devletleştirme, bayındırlık uygulamalarının etkinliğini müzayede, piyasanın henüz dimdik işlemesi sağlanacak.

Türkiye’deki bilcümle taşınmazların ayar haritaları çıkarılacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşları, yabancı tabiiyetli şahıslar Türkiye’deki taşınmazlara ilişkin tapu işlemlerini bulundukları ülkelerde da yapabilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Reisicumhur kararıyla yurtdışında müşareket de kurabilecek.

Global gayrimenkul piyasası krize makul mu gidiyor?

Taşınmazlar piyasasının ateşini körükleyecek bedel artışı

 

50 bin dolarlık aile da vatandaşlık için satılıyor

 

 

Share: