Ön ödemeli hane satışında teyit süresi uzatıldı

Eskimemiş yönetmeliğe bakarak dolay ödemeli konutun, sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye konfirmasyon edilme süresi, kesim tarihinden itibaren 36 ayken, 48 taban yükseltildi.

Yıpranmamış yönetmelik şu şekilde:

DOLAY ÖDEMELİ BASAMAK SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2014 günlü ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Civar Ödemeli Göz Satışları Karşı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzlük kayran “Gümrük ve Tecim Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

BAP 2- Ayrımsız Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin bir numara fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yöre ödemeli konutun sözleşmede üstlenme edilen süre ortamında tüketiciye konfirmasyon edilmesi zorunludur. Bu süre her halükarda uyuşma tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.”

KONU 3- Tıpkısı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin bir numara fıkrasında meydan düzlük “Gümrük ve Tecim Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

BAP 4- Bu Talimatname 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kâm azaldı, göz fiyatlarındaki artma yavaşladı

 

Kira ve hane fiyatlarında çökme beklentisi

 

Akıbet 10 yılda ağyar 341 bin basamak aldı

 

Sınırlı gelirli için sosyal konut müjdesi

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Içtimai ev hamlesini başlatıyoruz

 

Konut fiyat artışında rekor Türkiye’nin

 

Share: