Online alışverişin yüzde 63’ü yorumlara dayalı

Rekabet Kurulunun, e-pazaryeri platformlarına ilişkin yürüttüğü seksiyon incelemesi kapsamında hazırlanan “e-Pazaryeri Platformları Bölüm İncelemesi Nihai Raporu” tamamlanırken, bu tabir kapsamında internetten ahzüita eden tüketicilere yönelik dahi anket gerçekleştirildi. Anket kapsamında 1860 tüketiciye ulaşıldı.

bahis konusu anketten yapılan derlemeye göre, tüketicilerin fiziki mağazalar hesabına devre içi kanalları yeğleme etmesinin temelindeki yer koca motivasyon yüzdelik 60,7 ile “akıllıca değer” oldu. Bunu, yüzdelik 50,4 ile “zaman tasarrufu”, yüzde 45,6 ile “yapıt çeşitliliği” izledi.

Tüketicilere devir içi alışveriş yapmalarını caydıran nedenler sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 26,8’i ürünü deneyerek/görerek/dokunarak ahiz isteğini, yüzde 22,7’si iade güçlüğünü, yüzdelik 20,3’ü zatî verileri paylaşma üstüne mahsus endişeyi, yüzde 20,2’si ise satıcılara güvenmeme ve aldatılma endişesini anlatım etti.

İnternet alışverişlerinde e-pazaryerleri öne çıktı

Ürünü satın alma aşamasında ne platformun yeğleme edildiği dahi sorulurken, tüketicilerin yüzdelik 76,6’sı “e-pazaryerleri”, yüzde 14,6’sı “işaret/firma internet sitesi”, yüzde 8,8’i ise “içtimai medya” yanıtını verdi.

Buna göre, internet alışverişlerinde e-pazaryerleri öne çıkarken, e-pazaryeri platformlarının markanın genel ağ sitesine bakarak yeğleme edilme nedenlerinin başında yüzdelik 54,6 ile “akıllıca fiyat” geldi. Bu nedeni yüzdelik 44,5 ile “işaret çeşitliliği”, yüzdelik 38,5 ile “meccani kargo”, yüzde 36,6 ile “alım satım yerinin güvenilirliği ve bilinirliği” gerekçeleri izlem etti. Ayrıca ankete katılanların yüzde 31,6’sı dahi bitiren yorumlarının çokluğu zımnında bu platformları yeğleme ettiğini belirtti.

Eser yorumları yer eke etkenler beyninde

Alışveriş öncesinde iz yorumlarını “temas ant” ve “çoğu zaman” okuyanların toplanmış oranı yüzdelik 70,5 kabil az çok efdal tıpkısı düzeyde oldu. Tüketicilerin yalnızca yüzdelik 2,4’ü ise aksata öncesinde e-pazaryerindeki yorumları okumadığını bildirdi.

Tüketicilerin yüzde 53,3’ü çoğu ahit, yüzde 18’i bile gelişigüzel antlaşma yorumlarını okudukları e-pazaryerinden im aldıklarını aktardı.

Ankette, ürüne ilişik yorumların tüketicilerin alışveriş kararını tesir derecesi de soruldu. Katılımcıların yüzdelik 46,2’si “çokça etkiler”, yüzde 17,4’ü ise “etkiler” yanıtını verdi. Tüketicilerin yüzde 9’u ise yorumların alışveriş kararını etkilemeyeceğini rapor etti.

Tüketicilerin yüzdelik 62,4’ü de yapıt ve satıcı karşı on paralık kıymetlendirme bulunmamasının aksata kararını haddinden fazla etkileyeceğine belen etti.

İlk sayfadaki ürünler alınıyor

Ürünle ait yapılan sorgulama neticesinde, arama sonuçlarında kaçıncı sayfaya büyüklüğünde bakıldığı birlikte araştırıldı. Tüketicilerin yüzde 28,4’ü çabucak önce ve ikinci sayfaya kadar baktığını aktardı.

Ankette, tüketicilerin nişane sorgulaması yaparken bildirme çokça kullandıkları tanzim kriterleri bile soruldu. Buna göre, tüketicilerin yüzde 39,6’sı “yer düşük karşılık”, yüzdelik 19,9’u “yer çok satılan/estetik” kriterine bakarak tertip yaptıklarını belirtirken, yüzdelik 16,9’u pazaryeri tarafından önerilen sıralamayı kullandığını belirtti. Tüketicilerin yüzdelik 15,2’si ise “sunma yüksek” eşit kriterine bakarak kontrol yaptığını bildirdi.

Pazaryeri aracılığıyla geçmiş gösterilen satıcı, tüketicilerin yüzde 33,3’ü eliyle her ahit yahut sıklıkla yeğleme edilirken, yüzde 43,6’sı eliyle arada bir tercih ediliyor.

Tüketici anketi bulgularına bakarak, bugüne büyüklüğünde yapılan pazaryeri alışverişlerinde sorunla karşılaştıklarını dile getiren tüketicilerin yüzdelik 14,5’i ürünün geç ulaştığını, yüzde 12’si ise ürünün hasarlı doğrulama edildiğini belirtti.

Miftah hava satımında ‘online’ dönemi!

 

İnternete gelecek zam 2 ay ertelendi

 

Dezenformasyon yasası geliyor

 

Share: