Otel kılıflı villalara dikkat

Firez ve Turizm Bakanlığı sonuç yıllarda özellikle Bodrum ve Çeşme’da otel iznini basamak yaparak mensur edilen villa projeleri için harekete geçti.

İmar planında ve yapım ruhsatında turistik kuruluş namına görünen projelerdeki mevzuata uymaz kullanımlar ile ilişik olarak Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı anlatım doğrultusunda Hars ve Turizm Bakanlığı, 27 Mart 2022 haset Kasaba ve Şehircilik Bakanlığı’na kapalı Tapu Kadastro, Milli Taşınmazlar, Mekansal Planlama ve Beğeni Varlıklarını Koruma Umumi Müdürlüklerine, 81 ilin valiliğine ve 81 ilin belediyelerine tıpkısı alfabe gönderdi. Dünya’dahi Fehmi Köfteoğlu imzasıyla saha düz habere bakarak yazıda, turizm belgeli konaklama tesislerinde devir servet, tekmil irtifakı ve bitirme mülkiyeti kabilinden hakların organizasyon edilmemesi istendi.

Amaca aykırı

Yazıda çevrim para, tekmil irtifakı ve intaç mülkiyeti terimlerine vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı: “Akıbet zamanlarda ait mevzuat hükümlerine ve onaylı ümran planlarının ruhuna ve amacına çap şekilde karma yararlanma evet da tercihli kullanma alanlarında ilgilendiren belediyelerden turizm tesislerinin erdemli benzer ve yapılaşma koşullarından yararlanılarak yapı (yapım) ruhsatı alınmasına karşın bu alanlarda konut kullanımına yönelik yapılar mensur edildiği ve sonrasında ise bu yapılar üzerinde devre para, kat irtifakı ve hatim mülkiyeti kullanarak üçüncü kişilere özgür kürsü kendisine basamak satışı gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.”

Belediyelere ve tapuya ihtar

Bu durumun, faziletli yapılaşma hakkının kötüye kullanımına ve haksız kazanç yaratılmasına sebep olduğuna bel edilen yazıda, turizm tesisi ruhsatı almış olan yapıların henüz sonraları hane olarak kullanılmasının engellenmesi istendi. Hars ve Turizm Bakanlığı, belediyelerden, turizm tesisi olan yapıların devir mülk, kat mülkiyeti yahut intaç irtifakına laf olamayacağına ilişkin tapu siciline bildirim yapmasını ve bina tasarruf izin belgesi (iskân) vermemesini istedi. Tapu müdürlükleri üstelik turizm tesisi yerine inşa edilen yapılara çevrim dünyalık, tekmil irtifakı ve kat mülkiyetli tapu verilmemesi üstüne uyarıldı.

Raporda ne deniyordu?

Vekâlet müfettişlerinin hazırladığı raporda, “Turizm emsali kullanılarak hane gayeli binalara dönüştürüldü ve satışa daha çok. Turizm yapılarının ayrı ayrı bağımsız devir namına gösterilerek ikmal irtifakına laf edildiği ve üçüncü şahıslara satışının önünün açıldığı tespit edildi” deniyor.

Raporda belirtilen hususlar

-Ruhsata karşıt kendisine bodrum katları açığa çıkarılarak iskâna konu edildi. Emsale yürek olması gereken bodrum katlar menent harici gösterilerek bedava nazir kazanıldı, aşkın villa, hane, turizm tesisi yapıldı.

-Turizm emsali kullanılarak konut amaçlı binalara dönüştürüldü ve satışa imdi.

-Kıran kanununa çapraz adına ilk 50 metrede yapılaşma görüldü.

-Plana çap direniş duvarları ve dolgular yapılarak kıyıda alanlar ve villa bahçeleri oluşturuldu. Müsrif ve ruhsatsız iskele, dolgu, kenar düzenlemeleri, asansör kuleleri yapıldı ve kıyının tahribatına yol açıldı.

-Lalettayin üretim ruhsatı alınmasına karşın, bu tesislerin göz amaçlı kullanımlara dönüştürüldüğü görüldü.

-Turizm yapılarının değişik özgür kesim olarak gösterilerek hatim irtifakına konu edildiği ve üçüncü şahıslara satışının önünün açıldığı tayin edildi.

-Turizm tesislerini motive etmek üzere getirilen avantajların ev kullanımı şeklinde kullanılarak turizm yatırımcıları ortada nahak rakiplik oluşturduğu belirlendi.

Share: