Otomotiv sektöründen TOGG uyarısı

Dünyayı sarsan tarh skandalında Türkiye’üstelik konuyla ait açılan aynı davada heybetli ayrımsız karar bundan sonra.

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye bakarak, T.S. yıllardır hayalini kurduğu 2013 benzer Passat ara bulucu alınca şoke oldu. 1.6 TDI BMT 105 PS aracın tüm bakımlarını mezun serviste yaptıran güdücü, aracın sıkça arızalanmasıyla kıygın oldu.

Hakkını arkalamak için Tüketici Mahkemesi’ne başvuran davası T.S., araca, tart ölçümlerindeki sorumluluk nedeni ile Küçük Ay 2017’de ücretsiz kendisine 23r7 aksiyonu adı sunulan bir iş yapıldığını kaydetti. bahis konusu vebal durumu nedeni ile Volkswagen’in kâh ecnebi ülkelerdeki araçlarını vurdumduymaz çağırdığını, Türkiye’bile ise tamir yolu ile durumu düzeltmeye çalıştığını öne sürdü. Davacı T.S., aracına 23r7 aksiyonu işlemi yapıldıktan bilahare sarsıntılı çalışması, yakıtının artması, motosiklet ve egzoz gazı uyarısı vermesi, hızlanmaması üzerine yetkili servise onlarca kere başvurmasına rağmen arızanın cemi namına giderilmediğini ati sürdü. Yolda küsurat aracı çekici eliyle davalıya ilişkin servise getirdiğini, araçtaki arızaların halen devam ettiğini ileri sürerek öncelikle aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini, bu durumun mümkün olmaması halinde ise fazlaya ilişkin hakları saklı yüzmek kaydıyla, şimdilik 500 TL’nin aracın eş tarihinden itibaren mevduata meri sunu efdal faiziyle gelişigüzel davalıdan tahsilini istedi.

Mahkemeli şeriklik ise davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, üretici eliyle yapıldığı argüman edilen işlemlerden teknik ve türel kapsamda hikmet sahibi olmasının imkansız olduğunu dile getirdi. Davacının sözü edilen şikayetlerinin servis aksiyonu ile ilişik olmadığını ve bunların kusur niteliğinde da olmadığını, davaya bahis aracın 4 yıldır 155.000 km’ye büyüklüğünde kullanıldığını, çevirici sahibi bilgisinin en az üç el değiştiğini, aracın tarh ayarları ile ilgili yapılan imtihan ile araçta meydana mevrut arızaların birbirleriyle bağlantılı olmadığını kanıt etti.

Murafaa, alınan ehlivukuf raporu doğrultusunda davanın reddine hükmetti. Müddei kararı istinafa götürdü. Mıntıka Adalet Mahkemesi, itirazın reddine değişmeyen verdi. Ünsiyet mücadelesini sürdüren mağdur güdücü, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında; davacının 23r7 aksiyonu rapor edilen yazılım güncellemesi sonucu aracının ayıplı ayla geldiğini ve ayıbın giderilmediğini, seçme seferinde ayıbın baştan ortaya çıktığını encam sürüldüğü hatırlatıldı. Mahkemenin hükme temel aldığı ehlivukuf raporunda, davacının aracını ayıplı hale getirdiğini doğacak sürdüğü 23r7 uygulamasının içeriği bulutsuz tartışılmadığı vurgulandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Ülkü konusu araca 23r7 uygulaması işleminin yapılmasına ilişkin kayıtlar dosyada değildir. Rapordan bahse bahis uygulamanın NOx gazı çıkarma değerlerini üstenme edilen sınırlarda gösteren hileli yazılımı ortadan kaldırarak mahiyet değerlerin gösterilmesini sağlamayı mı, yoksa emisyonu taahhüt edilen değerlere çekmeyi mi amaçladığı kemiksiz değildir. Üstenme edilen değerlere çekmeyi amaçlıyor ise, yazılımla gelişigüzel 1.6 litrelik dizel motorlar amacıyla gerçekleştirilen yazılım güncellenmesine arttırma yerine tıpkısı çekicilik akın düzenleyicisinin üstelik eklenip eklenmediği, araca ayrıca benzeri kıvılcım fazlası yapılıp yapılmadığı anlaşılamamaktadır. Raporda; söz konusu uygulamanın, aracın performansını etkilemeyeceği belirtilmekle gelişigüzel bunun gerekçelerine kilitsiz küreksiz ve somut verilere dayalı adına kayran verilmemiştir. Bu tıngır ile raporun denetime makul olduğundan bahsedilemez. O halde Mütemmim Mahkemesince ülkü konusu araca 23r7 uygulaması yapılmasına ilgilendiren kayıtlar getirtilerek, eksper kurulundan savlayıcı iddialarını ve itirazlarını karşılar şekilde konkre verilere dayalı, gerekçeli, taraf ve Yargıtay denetimine ergonomik mülhak tabir alınarak görünen olacak son dairesinde tıpkı karar verilmesi gerekir. Sakat inceleme ile yazılmış şekilde değişmeyen verilmesi akla yatkın görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. İlk evre mahkemesi kararının, yukarıda açıklayan nedenlerle bozulmasına değişmeyen verilmiş olduğundan, işbu karara cebin yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ait toprak adalet mahkemesi kararının dahi kaldırılmasına değişmeyen verilmiştir. Temyiz olunan havza adliye mahkemesi kararının kaldırılmasına, geçmiş aşama mahkemesi kararının müddei yararına bozulmasına düşünce birliğiyle değişmeyen verildi.”

 

Liyakatsiz emisyonlu araçlara intikal üzere toptan uyuşma imzalandı

 

Liyakatsiz emisyonlu erke sistemine intikal, global ekonomiye 25 yılda 26 trilyon dolar kazandıracak

 

Karbon emisyonlarında kısıtlamaların etkisi geçiyor

 

Share: