Özgün Bir Eğitim Felsefesi

Kerem Aygün Koleji, Ankara’da özgün bir eğitim felsefesi ile öğrencilerini destekleyen özel bir ilköğretim okuludur. Okul, biçimlendirici değerlendirmelere veya notlara odaklanmak yerine, her öğrencinin benzersiz ve özel olduğu inancıyla öğrenci merkezli bir yaklaşım kullanır.

İçinde bulunduğumuz modern çağda, her çocuğun kendisi için düşünüp dünyaya ayak uydurabilecek bilgi, beceri ve değerlerle donatılması gerekiyor. Kerem Aygün Koleji, öğrencilerine kendi eğitimleri hakkında seçim yapma fırsatı sunar.

Türkiye’de düşünme ve analiz eğitimi veren özel okulların sayısı giderek artıyor. Bu okullar, her sosyo-ekonomik sınıftan insanı barındırdıkları ve Türkiye’de başka hiçbir okulda olmayan yenilikçi deneyimler sundukları için farklı geçmişlerden birçok öğrenciyi cezbeder.

Kerem Aygün Koleji, 2010 yılında kurulan ve öğrencilere düşünme ve analiz etme eğitimi veren özel bir ilköğretim okuludur. Öğrencilere matematik, dil ve bilim ile araştırma çalışmaları yapma şansı verilir.

Kerem Aygün Koleji, Ankara’da bulunan özel bir ilkokuldur. Temel misyonu, öğrencilerin ezberden ziyade oyun ve etkinliklerle düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu okul, eğitimin, her zaman gerçek keşfe götürmeyen ezberlemek yerine yeni bilgileri keşfetmenin anahtarı olan öğrenme ve analize dayalı olması gerektiğine inanır.

Kerem Aygün Koleji, Ankara Özel ilkokullar, özel anaokulları Ankara gibi kategoriler içerisinde yer almakta ve burada düşünme ve analiz etme eğitimi verilmektedir.

Kerem Aygün Koleji, 2010 yılından beri öğrenci yetiştiren özel bir ilkokuldur. Amerika’da eğitim görmüş, düşünmeye ve analiz etmeye önem veren bir eğitim sistemi kurmak isteyen Kerem Aygün tarafından kurulmuştur.

Öğrencilere, öğrendikleri tüm konularda daha geniş bir bakış açısı ve anlayış geliştirmek için analitik düşünmeyi kullanarak problem çözmeleri öğretilir.

Kerem Aygün Koleji, Ankara’nın önde gelen özel okullarından biridir. Düşünce ve analiz üretmeye ve beslemeye adanmış, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden yüksek başarı gösterenleri kendine çekiyor.

Kerem Aygün Koleji, satranç, futbol, jimnastik, müzik dersleri ve kodlama dersleriyle başlayan özgün bir müfredata sahiptir. Daha sonra öğrenciler ikinci sınıfa matematik dersi için gelirler ve özel bir yönteme göre mantık çalışırlar.

Kerem Aygün Koleji’nde, aile geçmişi veya maddi durumu ne olursa olsun tüm öğrencilere eşit eğitim fırsatı sunulmaktadır.

Düşünen ve Anlayan bir Nesil

Kerem Aygün Koleji, düşünen ve anlayan bir nesil yetiştirme misyonuyla 2010 yılında kurulmuş özel bir okuldur.

Kurucular, öğrencilere deneyler yoluyla elde edilen verileri analiz etme ve daha kesin sonuçlara ulaşmak için bunları nasıl geliştireceklerini öğrenme yeteneği sağlamak istediler. Ayrıca, öğrencilerinin verileri sosyal değişim ve kendi kendine yardım için motive etmek için kullanabilmelerini istediler.

Kurucuların bu misyonu vardı çünkü büyürken eleştirel düşünme konusunda da farklı bakış açılarından yeterince maruz kalmadılar. Müfredat, öğrencileri erken yaşlardan itibaren düşünme ve analiz etme becerileri konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır. Bu, öğrencilere bağımsız düşünmeyi, kendilerini yazılı olarak ifade etmeyi ve kodlamayı öğretmeyi içerir. Ayrıca Kerem Aygün’ün hedefi öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmeleri; sadece testler için çalışmak değil, aynı zamanda gerçekleri ezberlemek yerine araştırma projeleri aracılığıyla yeni kavramlar keşfetmek.

Kerem Aygün Koleji, sadece ezberlemek yerine, düşünmek ve analiz etmek için eğitim vermeye kendini adamış birkaç okuldan biridir.

Detaylı Bilgi için: keremaygunkoleji.com

Share: