Pandemi amiyane işletmelerin kredi kararlarını etkiledi

FINANSGUNDEM.COM – DIŞ DUYUM SERVİSİ

Tamam şirketler pandemiyle birlikte hayatımıza giren peçe ve telkih zorunluluğu kadar yeniliklerle başlangıç ederken, bir zamanda hazırlık zincirlerindeki mesail, istihdam kıtlığı ve maaşlardaki yükseliş kadar konuşu zorluklarla dahi dövüşmek yerinde. Tıpkısı alandaki sorunların çözüme ulaşması, aynı bambaşka alandaki sorunu aktarılma yüzüne çıkarıyor. Bu kapsam ise umum dünyada kıtipiyoz işletmelerin büyümesini yavaşlatıyor evet dahi engelliyor. Bunun sonucunda ise toptan kazançlı toparlanma zılgıt altına giriyor.

Forbes’un haberine göre nazik şirketlerin bu kök darbeleri tekabül etmek amacıyla birçok kaynağı olsa de, tezyifkâr işletmeler alelumum bu kaynaklara topluluk değiller. Siftinlik işletme sahiplerinin yığılım seviyelerini onaylamak, müşteri hatırlamak, büyümeyi planlamak ve nakit akışını murakabe etmek kadar farklı ve çok sorumlulukları olabiliyor. Sermayeye erişim ise âdeta işletmelerin daha acul toparlanmasını sağlayarak, toptan toparlanmaya katkıda bulunuyor.

Pespaye işletmelere yönelik kredi pazarı, 2008 mali krizinden bu yana nazik aynı değişim geçirdi. 2020 yılında pandeminin başlangıcında krediler baskı altındaydı ve bu nedenle hükümetler milyonlarca aşağı işletmenin iflasını engelletmek üzere itimat programları uygulamak yerinde kaldı. ESIR’dahi başlatılan Mahiye Himaye Programı kabilinden bindi paketleri, bir nice kişinin sermayeye muvasala sağlamasına olanak tanıdı. Bu aşağı pres sahiplerinin çokları ise elan evvel yüreklilik kullanmamıştı. Bu repertuvar beribenzer işletme sahiplerinin kredilere müteveccih algısını değiştirdi. Bir zamanda gelecekte birlikte gizil cesaret müşterileri haline gelmelerini sağladı.

PayPal ve Wakefield Research işbirliği ile bin siktirici pres sahibiyle yapılan soruşturma çalışmasında, aşağı işletme sahiplerinin %70’inin cesaret kullanımıyla ilişkin algısının değiştiği ortaya kondu.

Daha evvel güven ürünlerinin, zorda olan şirketler vasıtasıyla kullanıldığını düşünen pres sahipleri, pandemiyle alay malay bu algının değiştiğini söyledi. Seçkin üç tezyifkâr ve mutedil ölçekli işletme sahibinden biri, önümüzdeki yılda bile cesaret başvurusu yapabileceğini belirtti. Pandemi öncesine kıyasla emniyet başvurusu yapmaya arzulu olan işletme sahiplerinin oranında %44 artım görüldü. İşletme sahiplerinin %37’si kredi kurumlarının amiyane işletmelerin başvurularına kemiksiz olduğunu düşündüğünü belirtti.

finansgundem.com’un derlediği bilgilere bakarak katılımcılar aynı zamanda emniyet kullanımıyla elde edilen fonların reklam ve pazarlama kabilinden alanlarda dahi kullanılacağını söylerken, reklamların odağı toplumsal iletişim araçları oldu.

Araştırmanın sonucunda siftinlik işletme sahiplerinin sermayeye duyduğu gerekseme ve bu ihtiyaca yayılmak için planları öne daha çok. Fakat güven kurumlarının tezyifkâr pres sahiplerine cesaret ödeme konusundaki istekliliği, işletme sahipleri için engel yaratmaya devam ediyor.

İngiltere finansal taksirat cennetine dönüşüyor

 

BDDK’dan ‘sermaye’ çalışması

 

Efdal düzem, ecnebi kredi kartı kullanımını patlattı

 

Share: