Para dışı firmalar 105,8 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Eşkâl Bankası (TCMB), Mayıs 2022 dönemi mali barışma dışındaki firmaların döviz geçim ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; mali inikat dışındaki firmaların döviz varlıkları Nisan 2022 verilerine göre 2 milyar 539 milyon dolar, yükümlülükler üstelik 647 milyon dolar arttı. Açık döviz pozisyonu açığı ise 105 milyar 803 milyon dolar yerine gerçekleşti ve Nisan 2022 dönemine bakarak 1 bilyon 893 milyon doları azaldı.

Bu döneme ilgili erinç dağılımı incelendiğinde; geçmiş aya göre dış satım alacakları 767 milyon dolar azalırken, ev içi bankalardaki yatırım ve sınırlı dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 186 milyon dolar ve 83 milyon dolar arttı ve akıbet kendisine mevcudat 2 milyar 539 milyon dolar arttı.

Zorun dağılımında ise esbak taban bakarak güçlükle içinden sağlanan nakdi krediler 777 milyon dolar azalırken, dar dışından sağlanan nakdi krediler ve dış alım borçları sırasıyla 850 milyon dolar ve 574 milyon dolar arttı ve bunlara merbut kendisine yükümlülükler 647 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin önel yapısına bakıldığında; Mayıs 2022 döneminde sıkıntılı içinden sağlanan gücük vadeli krediler Nisan 2022 dönemine bakarak 299 milyon dolar artarken, ince vadeli olanlar 1 milyar 76 milyon dolar azaldı. Güçlükle dışından sağlanan kredilerde ise güdük vadeli olanlar 722 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 702 milyon dolar arttı.

Mayıs 2022 döneminde gücük vadeli varlıklar, 145 bilyon 520 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83 bilyon 993 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Bodur vadeli açık döviz pozisyonu dahası ise 61 milyar 527 milyon dolar yerine gerçekleşerek Nisan 2022 dönemine göre 1 milyar 436 milyon dolar arttı. Bodur vadeli yükümlülüklerin toplanmış yükümlülükler içindeki payı dahi yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.

TCMB sene sonu enflasyon tahminini yükseltti

 

Türkiye’dahi 4.1 milyon kişi borç batağında

 

TL ticari krediler ile döviz borcu kapattılar

 

 

Share: