Putin: Kırım Köprüsü beni heyecanlandırdı

Libya’üstelik savaşçı muhit içinden Millî Uzlaşma Hükümeti (UMH) ile Bahir Bitirme Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Uyuşma Muhtırası ve Düzenlilik ve Askeri İşbirliği Uyuşma Muhtırası imzalayan Türkiye’ye karşı harekete güzeşte Atina’dan, Birleşmiş Milletler’e (BM) tutkun Arsıulusal Adalet Divanı’na (ICJ) gidecekleri açıklaması geldi.

Elan geçmiş Güney Kıbrıs Anadolu Yönetimi, Lahey merkezli ICJ’ye başvurduğu açıklamasını yapmıştı. O dönemde gâh uzmanlar, Libya’dahi içsavaş yaşandığından ve iki hükümet bulunduğundan Arsıulusal Doğruluk Divanı’nın alacağı kararın bağlayıcı olmayacağı yönünde kuruntu bildirmişti.

‘To Vima’ gazetesine mütekellim Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ile UMH arasında imzalanan ve Türkiye’nin Akdeniz kıyısından Libya’nın kuzeydoğu kıyısına çatışma münhasır iktisadi toprak (MEB) kurulması anlamına gelebilecek anlaşmayla ilişik soruları birlikte yanıtladı.

Nakız niyeti beyanı
Ankara ile anlaşmazlıkları diyalogla çözme niyeti bildirme eden Miçotakis, Türkiye ile Veli ve Şark Akdeniz’deki deniz izin anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik düzeyde konuşma etmeyi amaçladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

‘Uluslararası hâkimiyet değişmeyen versin’
“Amma şurası münhal ve net şekilde söylemeliyiz: Eğer hal bulamazsak Yunanistan’ın tespit ettiği huzursuzluk hakkında Lahey’deki IJC kabil aynı arsıulusal organın hâkimiyet vermesi gerektiği üzerine uzlaşmalıyız.”

UMH ile anlaşmanın Türkiye açısından önemi, 2011’da Yıldız Kıbrıs’la yapılan inikat dışında Şarki Akdeniz’de tıpkısı sahildar ülkeyle yapılan önce deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması olması.

Palikarya savları
Yunanistan, sözkonusu anlaşmanın 1982 tarihli Uluslararası Bahir Sözleşmesi’ne çap olduğunu, bölgedeki Yunan adaları Girit, Rodos, Kerpe ve Meis’in bahir mezuniyet alanlarını ve zımnında egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Darı, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bire bir tarafta, Türkiye ve Yıldız Kıbrıs’ın ayrıksı tarafta olduğu yüklülük,Cenup Kıbrıs’ın 2011’dahi MEB ilan yazar doğal gaz kaynaklarının araştırılması ve çıkarılması için uluslararası şirketleri devreye sokmasıyla başladı. 

Share: