Resmi Gazete’de duyuruldu: İzin ve lisansları tağyir edilecek

Belde ve Kentçilik Bakanlığı eliyle hazırlanan, “Kasaba İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Farklılık Yapılmasına Dayalı Talimatname” Resmi Gazete’üstelik yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler üzere bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü amacıyla yer müsaade ve lisans belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Idraksiz avantaj tesislerine  “yer lisansı” kabul etme şartı getirildi

Yönetmelikte düzlük düz mekân lisans konularıyla münasebetli geçen hafta “Atılmış Yöre İşlem ve Köylü Avantaj Tesislerinin Umumi Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” yürürlüğe girmesi ile uygulamada fasıla yaşanmaması amacıyla cevaz lisans yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Farklılık kapsamında ilişik listelerdeki canlılık türleri, terminolojileri, sınır ve eşik değerleri güncellendi.

Buna göre, Kazı Toprağı, İnşaat ve Çöküntü Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında saha kayran inşaat ve çöküntü atıkları vurdumduymaz üstünlük tesislerine, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “kasaba lisansı” ahiz şartı getirildi.

Düşünülerek yangın çıkardığı tayin edilirse belgeleri fesih olacak

Antrparantez Kasaba İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne bağımlı tesislerden da il müdürlüklerine yapacakları uygunluk müracaat aşamasında, Sıfır Atılmış Yönetmeliği’ndeki yükümlülüklerini hesabına getirmesi istenecek.

Yönetmeliğe, son dönemde sık sık karşılaşılan geri tahavvül tesislerinde meydana gelen yangınlara ilişkin ahkâm üstelik eklendi.

Bu kapsamda geri tahavvül tesislerinde çıkan yangınlara ilgilendiren soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci eliyle isteyerek çıkarıldığının tespiti yerinde cevaz ve lisans belgeleri nakız edilecek. Bu işletmeler, 3 yıl süreyle esasen mekân müsaade ve lisans başvurusunda bulunamayacak.

Share: