Rical daha fazla hastalanıyor

Alman Afiyet Sigortası’nın (DKV) kimliği adsız tutulan 400 bin sigortalı arasında yaptığı kullanılmamış bir araştırmaya göre, ülkede erkekler er yaşlarda kadınlara göre henüz kesif rahatsız oluyorlar. Erkeklerde 45 yaşından itibaren vücutta yağ birikmesi ve karakteristik erkek hastalığı olan kalp aksesi, gayrisıhhi beslenmenin dahi etkisiyle kadınlara göre üç tekmil elan çok görülüyor. DKV yetkilileri erkeklerde kalp krizi rizikosunun elan fazla görülmesinde sigara, ispirto tüketimi, ölülük ve stresin yüce tekellüf oynadığını belirtiyor. Kadınların sağlık sigortalarında erkeklere göre elan aşkın sağlık pirimi ödemesi ise kadınlardaki elan çok hayat beklentisine bağlanıyor. Araştırmada sebebi kilitsiz küreksiz adına gösterilmese da, kadınların henüz dosdoğru görünmesine rağmen henüz çok sağlık masrafı çıkardıkları belirtildi. Sigorta araştırı sonucunu alelhusus eş üyelerine sunduğu mıhlı beslenme ve makul aralıklarla sağlık yöre taraması üzere tekliflerin geli ştirilmesinde kullanacağı bildirildi. TÜSAF e-gazete

Share: