Ruhsatlandırılan çatı sayısı arttı

TÜİK aracılığıyla yapılan açıklamaya bakarak, belediyeler yoluyla verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılının evvel üç ayında bire bir esbak yıla bakarak çatı sayısı yüzde 1,1 ve daire sayısı yüzde 4 artarken, yüzölçümü yüzde 11,4 ve değeri yüzdelik 4 azaldı.

Hep yüzölçümün yüzde 50,7’si göz alanı olarak gerçekleşti

Çatı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılının geçmiş üç ayında hep yüzölçümü 17,4 milyon m² iken bunun 8,8 milyon m²’si basamak, 5,4 milyon m²’si göz dışı ve 3,2 milyon m²’si ise kuma kullanma alanı kendisine gerçekleşti.

Yapı ruhsatına bakarak göz, ev dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ocak-Mart 2018-2020 Kullanma amacına göre sunu efdal behre yüzde 66,3 ile iki ve daha fazla daireli tevakkuf amaçlı binaların oldu.

Yapı ruhsatı sunulan yapıların 2020 yılının ilk üç ayında kullanma amacına bakarak 11,6 milyon m² ile yer yüksek paya iki ve daha aşkın daireli durma amaçlı binalar topluluk oldu. Bunu 1,2 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Çatı istimal izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzdelik 41,1 azaldı

Belediyeler yoluyla sunulan yapı kullanma müsaade belgelerinin 2020 yılının önceki üç ayında aynı geçmiş yıla bakarak, bina sayısı yüzdelik 42,6, yüzölçümü yüzde 41,1, değeri yüzdelik 36,6, ofis sayısı yüzdelik 39,3 azaldı.

Toplanmış yüzölçümün yüzdelik 56,6’sı ev alanı yerine gerçekleşti

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının geçmiş üç ayında toplam yüzölçümü 31,0 milyon m² iken bunun 17,6 milyon m²’si basamak, 6,8 milyon m²’si basamak dışı ve 6,7 milyon m²’si ise eş kullanım alanı adına gerçekleşti.

Yapı istimal izin belgesine bakarak hane, göz dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ev-Mart 2018-2020 Kullanma amacına göre sunma faziletkâr hisse yüzde 77,3 ile iki ve daha çok daireli tevakkuf amaçlı binaların oldu.

Yapı kullanma müsaade belgesi verilen yapıların 2020 yılının önce üç ayında istimal amacına bakarak 24,0 milyon m² ile en faziletkâr paya iki ve henüz aşkın daireli durma amaçlı binalar ehil oldu. Bunu 1,8 milyon m² ile amme eğlence, yetişek, sayrılarevi veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Share: