SEDDK’dan 2022 üzere heybet destekli ekincilik sigortaları tarifesi

Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), 2022 Yılı Cesamet Destekli Ekincilik Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı. Konuya ilişik Ekincilik Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, 4931 Sınırlanmış Cumhur Reisi Kararına İstinaden, 2022 Yılı Fehamet Destekli Ekincilik Sigortaları Genel Şerait ile Prospektüs Talimatları, Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) marifetiyle yayınlandı. Yıpranmamış çalışmalar, 1 Ev 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, Bitkisel Yapıt Sigortası’nda, dolu paket risklerinin toprak kayması riski hariç görünmek için muafiyet oranı yüzdelik 8, bile sigorta oranı yüzdelik 0 olacak şekilde ölçün hale getirildi. Isıdam albeni zararı ile baran risklerinin muafiyet oranı yüzde 8, baş başa sigorta oranı yüzdelik 30 olacak şekilde ölçün ayla getirildi.

Fide ve yapraklanma döneminde tuman riskinin yeniden teşrinievvel dikime illet olacak şekilde meydana getirdiği zararlar, şeker pancarı, çerezlik bilisiz, domates, biber ve patlıcan ürünlerinde ilk kez tazammun alındı.

Dolu Ağı ve Bindi (telli incelik) Sistemlerinde vasıta çarpması ve mahmul ağırlığı riskleri amacıyla bağışıklık oranı yüzdelik 10’dan yüzdelik 8’e; altıntop, limon, mandalina, portakal, üzüm (sofralık), üzüm (kurutmalık), üzüm (şaraplık) ürünlerinde sıcak çekicilik zararı riski için bağışıklık oranı yüzdelik 10’dan yüzde 8’e; kayısı ürünü üzere giysi riski bile sigorta oranı yüzde 40’dan, yüzdelik 35’e indirildi. Pamuk ve pamuk (sertifikalı tohumluk) ürünlerinde yağmur riski için müşterek sigorta oranı kaldırıldı.

Meşgul ağı ve antik ile bindi telli incelik sistemlerinde kar ağırlığı teminatı şümul alındı. Karaca, hava ve deniz taşıtlarının çarpması riski, meşbu paket risklerine gönül edildi. Fistül buğdayı, sertifikalı tohumluk bamya, limonotu, altınotu ürünleri teminat kapsamına makbuz. Mahmul riski tanıtmalık fiyatında buğdayda yüzdelik 5 indirim sağlandı.

Ongun-rekiz sigortasında, yemiş fidanı ve bent fidanı ürünlerinde don riski teminat kapsamına makbuz. Dokunaklı Tünel Sigortası’nda, dolu ve doludan kaynaklanan kalite kaybı riskleri amacıyla uygulanan yüzdelik 10 indirim yüzdelik 20’ye yükseltildi.

Eşik ürün oranı yüzde 70’den yüzdelik 80’e yükseldi

Karye Bazlı Yağışsızlık Verim Sigortası’nda, 2022 yılına özel çap destek oranı yüzde 60’dan yüzde 70’e yükseltildi. Gene 2022 yılına özel yerine, eşik mahsul oranı, yüzde 70’den yüzde 80’e yükseltildi.

Ser Sigortası’nda, sera dışında bulunan, seraya bitişik ve seranın dürüst unsuru sayılabilecek, sabitliği ve koruması sağlanmış araba, tesisat, takım ve beceri donanımlar teminat kapsamına alındı. Antrparantez, plastik örtüler üzere güvence kapsamında bire bir riskin gerçekleşmesi halinde 250 lira “Çarliston Marka Tamir Masrafı” kapsama makbuz.

Büyükbaş Hayvan Yaşam Güvencesi’nda, süt sığırları açık şümullü ve besi sığırları serbest ve dar şümullü tanıtmalık fiyatlarında, hırsızlık teminatı tarife fiyatında yüzdelik 16 tenzilat yapıldı. Küçükbaş Hayvan Yaşam Güvencesi’nda, degaje-ev şümullü tarife fiyatlarında ve hırsızlık teminatı prospektüs fiyatında yüzde 16 tenzilat yapıldı. Yavru atma teminatı kaldırıldı. Alay Malay sigorta oranı, yüzde 10’dan yüzdelik 5’e düşürüldü. Bu ayrım ile üreticiler, daha aşkın hasar ödemesi alabilecek arkaç gelmiş oldu.

Su Ürünleri Hayat Sigortası’nın tanıtmalık fiyatlarında, yüzde 12 tenzilat yapıldı. Arıcılık Sigortası’nda, Arıcılık Pusat Sistemine (AKS) kayıtlı plakalı esmer kovanları inanca kapsamına makbuz. Sigortaya akseptans şartlarından biri olan yeryüzü az 30 kapçık şartı kaldırıldı.

Ayrıca, cemi teminatlarda baş başa sigorta oranı, rahat plastik unsuru için yüzde 10’a düşürülerek ölçün ayla getirildi. Eser unsuru üzere dolu, fırtına, hâkim ve feyezan risklerinde yüzdelik 5 indirim yapıldı. Mecmu branşlarda, yüzde 40 ve üzerindeki sakat üreticilere yüzde 5 iskonto imkanı bile sunuldu.

SEDDK’dan kefillik senetlerine ilişkin açıklama

 

SEDDK: BES’e destek artarak bitmeme edecek

 

Share: