Sigorta sektöründe ivme beklentisi

KPMG Türkiye’nin açıkladığı anlatım, sigorta sektörünün 2020 performansını değerlendiriyor, 2021 beklentilerini analiz ediyor.

Rapora bakarak, 2020’dahi salgın dolayısıyla toptan ölçekte daralan ve sosyal olayların etkisiyle dünyada sonuç yılların genişlik faziletli hasar ödemesini yapan sektörün 2021’de ruhlu köylü dönüşü bekleniyor. Türkiye’da 300 milyar TL sınırını güzeşte sigorta sektörünü sahn dışı branşlar besliyor.

‘KPMG Türkiye Perspektifinden Sigorta Sektörüne Göz’ raporunu değerlendiren KPMG Türkiye Sigortacılık Büro Lideri Yüksek Tuğrul Ayrıntılı, 2020’da salgın etkisiyle derinden yaralanan toptan hizmetler, imalat ve geri hizmet gibi sektörlerde poliçe üretimlerinin daraldığını belirterek, 2021’in ‘hasarların onarım edileceği’ aynı sene olacağını söyledi. Detaylı, “2020 büyük aranjman iptalleri üzere salgının vasıtasız sebep olduğu iki canlı hasarların beraberinde doğal afat açısından bile maliyetli aynı yıl oldu. 2020, yaşanan kitlesel çıkmaz gösterileri üzere toplumsal ahval, katıksız afat ve söz misali Beyrut Limanı patlaması kabil olaylarla değerlendirildiğinde dünyada serencam yılların bildirme efdal hasar ödemesinin yapıldığı yıl oldu. 2021’nin bile devam eden müstevli ve mart ayında yaşanan Süveyş Kanalı kazası üzere olaylarla başladığı düşünüldüğünde macerasız benzeri temel olmadığı söylenebilir.

Global görünümü umumi namına salgının seyri ve ilkah süreci belirleyecek. Ilımlı vadeli görünümde ise gelişen ülkelerin rolü aktif olacak. Gelişen ülkelerin global prim pastasından alacağı payın hemen büyüdüğü senaryolar halen temel niteliğinde. Çin’mağara salgın sürecini atlatarak baştan büyüme trendine girmesi üstelik bu senaryoyu destekliyor. 2020 yılında daralan sektörün 2021’birlikte aktif tıpkısı gabi ahit yapması bekleniyor. Bu sebeple, sektörün 2021 beklentileri berenarı sağlam” dedi.

Teferruatlı, Türkiye’üstelik ise 2020 böylecene 300 milyar TL sınırını aşan etken büyüklüğü ile sigorta sektörünün, kazançlı büyüme beklentilerine paralel yerine faziletli tahaccüm potansiyelini koruduğunu kaydetti. Detaylı, “Türkiye için makroekonomik görünümün, mesafe zaman çalkantılarına rağmen 2020’den henüz hayat dolu geçeceği senaryosu geçerliliğini koruyor. 2020 yılında daralan ancak 2021’da yeniden canlanmaya başlaması beklenen iktisadi etkinlik bile prim miktar ve gelirlerini destekleyeceğinin işaretlerini veriyor” diye niteleyerek konuştu.

‘KPMG Perspektifinden Sigorta Sektörüne Göz’ Raporu’ndan öne çıkan gâh başlıklar şöyle:

Toptan ölçekte salgının da etkisiyle sektörün teknolojik hücum süreci zorunluluğa dönüşmüş durumda. Şirketler, tıpkı yandan eşi görülmemiş aynı yılın sarsıntıları ile mücadele ederken değişik yandan kalan rakiplik ve değişen kamera tercihlerine bukanak uydurmaya çalışıyorlar.

Süreçlerin çevrimiçi dünyaya aktarılması ve rekabet gücünün sigortalananlara geçmesi fiyatlamalar üzerinde de yüklülük oluşuyor. Hem müstevli sürecinin arda etkileri hem artan yatırım harcamaları hem üstelik rakiplik eksenindeki değiş, sektörün kârlılık görünümünün gelecek dönemlerde dalgalanmasına kat açabilir.

Türkiye’de yaşayan sinyaller var

Türkiye’da sigorta sektörü, 2020 yılında etken toplamını 300 bilyon TL sınırının üzerine taşımayı başardı. İki yıl sıkışık yüzde 30’un üzerinde büyüyen sektörde yine sonuç iki yılda bu ortalamanın üzerinde büyüyen biçim, avlu ve tekaütlük branşı oldu. Bu dönemde elementer (hanay dışı) şirketler yüzde 24, maltalık ve tekaütlük şirketleri yüzde 33, ikili sigorta şirketleri ise yüzde 39 oranında büyüdü.

Seksiyon 2020’birlikte brüt prim üretimini aynı eski yıla göre yüzdelik 19 artırdı. Bütün hacim 82,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu hacmin yüzdelik 83’ü (68,1 milyar TL) hayat dışı branşlardan geldi.

2021 yılının küçük ay itibarıyla bakıldığında ise 16,7 milyar TL’lik prim toplamının yüzde 86’sının avlu dışı branşlardan elde edildiği görülüyor.

Sektörün prim gelirlerinin yarısına yakınını oluşturan otomotiv pazarında genişleme sürse birlikte müstevli önlemleri prim üretimini kısıtlılık potansiyelini koruyor. Aşılama sürecinin ilerlemesi ve olay sayılarının azalması paralelinde hafiflemesi beklenen kısıtlamalar bu görünümdeki yer mehabetli değişebilir konumunda.

Sigorta devi Zurich’e 750 milyon dolarlık manevi tazminat

Sigorta devi korsanlara 40 milyon kurtulmalık ödedi

Trafik sigortasında 5 iri yanlış

 

Beklentiler, sektörün bu yılı açıklık dolaşma çalkantılarına rağmen 2020’den elan işlek geçireceği yönünde. 2020’de daralan fakat 2021’da yeniden canlanmaya başlaması muhtemel ekonomik etkinlik de prim tutar ve gelirlerini destekleyeceğinin işaretlerini veriyor.

Sektörün mütemmim davranışlarında kendini gösteren sorunları ise bitmeme ediyor. Fasıl, temel namına namına tahsis edilebilecek gelirin azlığı sebebiyle potansiyelinin altında bire bir başarım sergiliyor. Sektörün etken büyüklüğünün çabuk artmasına ve sponsor adımların atılmasına rağmen daha bitirme edilecek çok kere var.

İstihdam hacmi pek

Çağ, 2019 yılında yaşadığı personel kaybını 2020 yılında telafi etti. Dijital dönüşümün dokunduğu rastgele sektörde olduğu kabilinden sigorta sektöründe dahi istihdam çoğalma hızı yavaşlamış olsa dahi kesim büyüdükçe istihdam yaratmaya devam edecek.

Tasarrufa BES dopingi

Türkiye’da ilk kez 17 sene önce başlayan BES’te hacim, 2013’ten bu yana azamet desteği uygulaması ve 2017’üstelik devreye alınan tabiatıyla katılma sistemi ile büyüyor.

Sistemdeki konvansiyon sayısı 2020 böylece 8,3 milyon kişiye, devlet katkısı ile birlikte toplanmış fon miktarı ise 159,3 milyar TL’ye ulaştı.
Kaynak miktarı, 2021 Mart sonu bakımından 155,7 milyar TL seviyesinde yatay seyrediyor.

Tümce, son dönemde hareketli tıpkısı farkındalık yaratmış olsa de arzu edilen delege büyüklüğü henüz yakalanmadı. Burada ana sorunlar geçerliliğini koruyor: Hanehalkının artırım eğiliminin düşüklüğü, makroekonomik belirsizlikler kabil…

Iştirak sigortacılığında nema dönemi

Iştirak sigortacılığı, büyüme beklentisinin erdemli olduğu bir alan. 18 gözyaşı altının birlikte BES sistemine katılabilmesiyle sigorta sistemi genişliyor. Katılım sigortacılığı bu genişlemeden besleniyor. Bu birlikte üretilen prim tutarını artırıyor.

Ürem hassasiyeti nedeniyle henüz ilk sigorta sistemine katılamamış kesimlerin varlığı sektörün tıpkı gerçeği. Bu nedenle birlikte paydaşlık sigortacılığı mesai sisteminin bu kesime ongun anlatılmasına ayrı aynı önem verilmesi konusu öne çıkıyor.

Ortaklık sigortacılığında 2020 yılı ilk iki ayında 813 milyon TL olan prim üretimi, 2021 yılı tıpkısı döneminde 917.2 milyon TL ile bilyon sınırına yaklaşmış durumda. 2020 yılına göre prim üretiminde yüzde 12’lik değişim söz konusu.

Share: