Sıkılmış çıkarmak sadist davranışları tetikliyor

Klinik Ruhiyatçı Ebadi, “Elezer kişiler sıkılmışlık hissi ile yavaş yavaş temas şeyden tiksinme boy bos duruma dirimsel. Kendisi yaşamından mutsuz olduğundan kimselerin bahtiyar olduğunu kabullenemez” dedi.

Beykent Üniversitesi Veri-Edebiyat Fakültesi Ruhsal Kürsü Başkanı Klinik Ruh Bilimci Dr. Hüseyin Ebadi, ‘Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes’ dergisinde yayınlanan makaleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘Çocukluk döneminde yaşanan sömürme sadistik davranışların temelini oluşturuyor’

Dr. Ebadi, ayrımsız kişiye yahut çevredeki nesnelere fiziki yahut ruhsal beis vermeye odaklı olaylar sonucunda yol ahiz durumuna ‘sadistlik’ denildiğini söyledi:

Sadizm, seçme insanın keskin çekmesinden yumuşamak ve bundan afiyet kabul etmek anlamına gelmektedir. Sadistik davranışların temellerinin er çocukluk dönemi yaşantılarına dayandığı bilinmektedir. Sadistlik bozukluğunun dokuz canlı haddinden fazla sebebi bulunmakla bu arada ilki esas-ağababa ile ilişik yaşantılar ve travmalar genişlik özellikle gelmektedir. Bu bağlamda, çocukluk döneminde yaşanan fiziki ve duygusal istismar ve ihmal deneyimleri sadistik davranışların temelini oluşturabilmektedir. İhmalkâr ya bile istismar edici ebeveyne eş torunlar yiyecek, içme vb. üzere temel fiziksel ihtiyaçların birlikte sevilme, takdir edilme, önemsenme, tevakki etmek duyulma, fark edilme, onaylanma, anlaşılma ve kabul müşahede kabilinden duygusal ihtiyaçlardan birlikte mahrum kalarak büyüyebilirler. Bu bağlamda, bu çocukların yaşadıkları ve ruh sağlığını örseleyici nitelikte olan bu çevresel şartlar çocuğun kendisini anlaşılmamış hissetmesine, sıkılmışlık ve gerilim hissetmesine faktör olabilmektedir.

‘Yaptığı işten beğeni alır’

Sadizmin, günümüzde bire bir soy akıl hastalığı kendisine bilindiğini söyleyen Dr. Ebadi, “Sadistik can, ruhsal ve fizyolojik şiddet uygulayarak partnerine tabiat vermekte böylece muhatabının korkmasını ve dal eğmesini sağlamaktadır. Elezer gönül, yaptığı işten tabiat ahiz durumunu de içermektedir. Her kalem dayatma yahut saldırgan çizgi güdüsel kendisine sadistik eğilimlerin tıpkı asıl eşkâl değiştirmiş veya yüceltilmiş olarak elan kapsamlı bire bir şekilde ele alınmaktadır. Sadistik davranışlarda sıkılmış hissetmenin başkalarına yönelik düşmancasına yaklaşımı tepkisel uymazlık göreceğini düşünerek partnerlerini dulda altına alması ve kimsenin onun kadar ihtiyaçlarını karşılayamayacağı temasını işletmektedir” ifadelerini kullandı.

Dr. Ebadi konuşmasını şöyle sürdürdü:

Elezer güç, sıkılmış duygularının altında memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk ve coşkunluk hisleri ile çoğu antlaşma türe ettiğini almadığından âlem karşısındaki gönül kim olursa olsun beis vermeyi, haddini bildirmeyi ve eş davranışlarda gezmek inancını taşımaktadır. Kesiksiz bire bir beklenti içinde olup ilişki odağı olmaktan zevk almakta ancak amiyane düştüğünü hissettiğinde evet da çevresi aracılığıyla görülmediğini evet de deste odağı olmadığını düşündüğünde agresif davranışlarda bulunabilmektedir.

‘Birilerini aşınmış ederek sıkılmış duygularını telafi eder’

Dr. Ebadi, sadistik kişinin bilcümle kendini dosdoğru bulduğunu ve ben fonksiyonlarında çatışmalarla mahmul bahtsız sahn sürdürdüğünü söyledi:

Böylelikle karşısındaki insanları aşağılarken kendine olan hezel duygularını azaltacak sair taraftan üstünlük kompleksi kazanacaktır. Bunun birlikte, sıkılmışlık hissi kıvrak güç bire bir eylemde bulunmaya itilmiş hissetmektedir. Bir davranışta bulunmaya yönelik tercihlerimizin bizlerin geçmişinden etkilediği berenarı bilinen benzeri gerçektir. Bu bağlamda, sıkılmışlık hisseden ve gizil yerine zarar donör eylemlerde bulunabilecek bireyler bu duyguyu hissettiklerinde, alelhusus geçmişlerinde beis donör davranışlarda bulunma üzerine pekiştirilmişlerse ve bu durumdan tıpkı şekilde keyif almaya başlamışlarsa, sadistik durumlar gösterebilmektedir. Zımnında, sadistik sevimli birilerini mağlup ederek sonunda sıkılmış duygularını telafi ederek ve defans mekanizmaları kullanarak duyduğu sıkıntıdan firar yolunu yeğleme edecektir.

Fert sıkıntısının elezer davranışta heybetli aynı cafcaf oynadığını ve sıkılmayla ilişkili karşıt duyguları tahfif girişimlerine sınırlı olduğunu belirten Dr. Ebadi, “Hele, sömürme ve ihmal kabilinden er çocukluk deneyimi muammer ve çizgi problemlerine eş eşhas bu durumlarda beis donör davranışlara yönelebilmektedir” dedi.

Dr. Ebadi konuşmasını şöyle sonlandırdı:

Akıbet yıllarda ülkemizde sayısı artmakta olan tacizler, kadına takat ve cinayetlerin sebeplerinden olan psikososyal ve kazançlı faktörler benzeri zamanda koronofobi gibi huzursuzluğa neden olan menfi olgular sıkılmış hissetmede etkilidir. Sadist şahıslar sıkılmışlık hissi ile derece derece herhangi bir şeyden tiksinme valör duruma dirimlik ve yaşadığı duygulardan sıyrılmak lazım, kendisi yaşamından bahtsız olduğundan kimselerin bahtiyar olduğunu kabullenemez, bu durumda bile uymazlık donör vaziyetler göstererek uymazlık ita sureti ile pek çokça ailenin canını acıtarak hayat süreçlerini ellerinden almış evet.

Sağlıklı beslenme depresyonu azaltıyor!

 

Giydiklerimiz, psikolojimizi nasıl etkiliyor?

 

Share: