Şirketler, Kovid-19’u aksiyon üzere okazyon namına görmeye başladı

Deloitte, bu yıl 11’incisi hazırlanan ‘2021 Toptan İnsan Kaynakları Trendleri’ raporunu yayınladı. ‘Şirketler adam olmak amacıyla kendilerini nasıl konumlandırabilirler?’ sorusundan yola çıkılarak gerçekleştirilen ‘2021 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri’ raporunda Kovid-19’a sunu mücehhez şirketlerin, “iş” bakış açısına harmoni sağladığı ve yıkımı şirketi geleceğe alıştırmak amacıyla tıpkı fırsat olarak değerlendirdiği ortaya daha çok.

Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin: “İlk şoku atlatan şirketler çıktı “İşin Geleceği” odağı ile yarınlarını tasarlıyor”

Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Çokluk Sezgin, hem dünyada hem bile Türkiye’da “İşin Geleceği”ne yönelik pandemi öncesi başlamış adımların, artık şirketler eliyle haddinden fazla henüz önemli ve bütünsel bir sağ açıklık ile ele alındığını kurumların tıpkısı yandan kayırıcı öğesini merkeze koyarken almaşık işgücünün ve teknolojinin sunduğu fırsatlardan sunu iyi şekilde faydalanmayı boşlama etmedikleri benzeri yolda emin adımla ilerlediklerini belirtti. Çokluk Sezgin’e bakarak bu tahavvül yolculuğunda Kovid-19 döneminde verdikleri mütehammil sınavla insan kaynakları fonksiyonları başrol oyuncularından biri olmayı başardılar.

Pandemi deneyimi, işin baştan tasarlanması üzere ayrımsız punt

Araştırmaya katılan yöneticiler Kovid-19 deneyimlerinin, iş ve işgücü amacıyla farklılaştırılmış bire bir değer yaratması yerine koca kaynaklarına yeni aynı bap açtığı görüşünde. Bundan ahir süreçte işi yeniden nesir etmeye odaklanılması gerektiğine dikkat calip yöneticiler, yemeden içmeden İK’nın değil, cemi organizasyonun daha açık soylu erki ve insancasına hedeflere akla yatkın ilerlemesi gerektiğini belirtiyor.

2021 Toptan İnsan Kaynakları Trendleri raporunda öne sâdır ilkokul işgücü trendi:

Cıvıltı odağında işin baştan tasarımı: İç içe sabık hareket ve özel hayat

Trend: Şirketler, zindeliği hareket ve özel birey entegre ederek tasarlamalı ve böylelikle zindeliği aksiyon/özel hayat dengesinin ötesine taşımalı.

İyileşme: İşe paralel programlarla zindeliğin desteklenmesi.

Evolüsyon: İşin, zindeliği işe bütünleşmiş ika düşüncesi ile tasarlanması.

Yetkinlikleri yeniden geliştirmenin ötesinde: Müteharrik potansiyelini ortaya derk etmek

Trend: Şirketlerin hem işin yaşayan doğasını hem bile çalışanların kendilerini yeniden keşfetme konusundaki dinç potansiyelini dikkate düz ayrımsız işgücü ihya yaklaşımına ihtiyaçları var.

İyileşme: Çalışanlarının gerekseme duyduğu becerileri yeryüzü mebzul şirketlerin bildiğini varsayarak eğitimin tepeden aşağıya akıllıca itilmesi.

Gelişme: Çalışanlara ne yapacakları konusunda intihap ika olanağı sağlanması ve böylecene istekleri ve tutkularını organizasyonel ihtiyaçlar ile bütünleştirmelerine izin vererek potansiyellerini açığa çıkarmalarının desteklenmesi.

Süperekipler: İşin yapıldığı kayran

Trend: Şirketler, Kovid-19 ile sonsuz yadımlama içre liyakatli başlamak adına ‘ekiplerin’ düşündüklerinden elan da yüce olduğunu gördü.

İyileşme: Teknolojinin ekiplerin elan hareketli ve verimli çalışması üzere kullanılması.

Gelişme: Teknoloji ve insanı bütünleşmiş fail süper ekipler oluşturulması ve bu ekiplerin tamamlayan yetenekleri ile işi henüz insanca yaklaşım ve yöntemlerle yeniden düz yazı etmesi.

İşgücü stratejilerinin yönetilmesi: İş ve işgücü amacıyla eskimemiş yönler tespit etmek

Trend: Şirketlerin, işgücü ile ilişik ipham karşısında hızlı aksiyon almalarına ve kullanılmamış yönler belirlemelerine havari olabilecek ileriye çevrilmiş bağırsak görülere ihtiyacı var

İyileşme: İşgücünün bulunan durumunu tanımlayan ölçümlü ve ölçümlerin kullanılması.

Gelişme: İşgücünün gelecekte neler yapabileceğinin anlaşılmasına dair kendisine henüz gür ve henüz hızlı kararları destekleyebilecek köken zamanlı işgücü bağırsak görülerine erişilmesi ve bunlara bakarak akım edilmesi.

İK profesyonellerine basamak: İşin baştan inşa edilmesine geçişi çurlatmak

Trend: İnsan kaynakları fonksiyonları, Kovid-19’un zorluklarıyla başa çıkmaları sebebiyle baskı alanını gelgel genelinde işin baştan inşa edilmesine genişletme fırsatı elde etti.

İyileşme: İşgücünü tedvir etmek için İK süreçlerini optimize etmeye ve yeniden tasarlamaya odaklanan aynı çalım zihniyetine cemaat olunması.

Gelişme: Nazirsiz kayırıcı gücünden takip etmek yerine işin yeniden mensur edilmesine öncelik veren bire bir kurumsal zihniyetin benimsenmesi.

Momentumu arkasına alarak güçlenen sektörler

SU içinde ‘yeşil pasaport’ sahipleri üzere sunu ongun gezi rotaları

 

Share: