SPK’dan gayrimenkul değerleme hizmetlerinde bakir prospektüs

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen taşınmazlar değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250’yi aşmayan hane, ofis veya bürolar üzere valüasyon ücreti 738 lira olacak.

SPK’nın, Türkiye Valüasyon Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği valüasyon hizmetlerine ilgili kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişmeyen kapsamında, angajman üyelerinin 2021’üstelik baz alacağı taşınmazlar valüasyon minimum sevap tarifesi ve aplikasyon esasları belirlendi.

Buna bakarak, Türkiye Valüasyon Uzmanları Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, karar kapsamında belirlenen minimum sevap tarifesi uygulanacak. bahis konusu ücretler minimal nitelikte olup, taraflarca işin özelliğine göre henüz faziletli tıpkı sevap belirlenebilecek.

Belirlenen minimal ecir ve gider tutarları hemen verilecek valüasyon hizmetine ilişik olacak.

Hizmetin verilmesi amacıyla müstelzim erişim masrafları ile zorunlu bilgelik ve belgelerin temininde, resmi kurumlara yapılan masraf ve bire bir ödemeler, emlak bilgelik merkezi payı, KDV ve başka rüsum kadar ilişik ücret ve masarif tahsil edilecek minimum ücrete dahil olmayacak, antrparantez ödenecek.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) ödenecek ücretler müşteriden kâm edilecek. TKGM sorgulamasının kontak vasıtasıyla yapılması halinde arttırma bire bir sevap dilek edilirse, bu sevap gayrimenkul valüasyon kuruluşu eliyle ödenecek, müşteriye yansıtılmayacak.

Anlatım başına 4 lira taşınmazlar hikmet merkezi payı eklenecek

Minimal sevap tarifesi uygulanarak hesaplanacak valüasyon hizmetlerine ilişkin ücretlere, değerleme raporu başına 4 teklik emlak hikmet merkezi payı eklenecek. söz konusu tutarlar Merkezi Pusat Kuruluşu Yurt Hikmet Merkezi AŞ’ye ödenecek.

Değerleme hizmetleri karşılığında öğrenim edilecek sevap ve masraflar, verilecek bakım sonucunda ölçüm edilecek değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemeyecek.

Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan evvel belirlenmesi gerekecek.

Üyelerin vereceği değerleme hizmetleri amacıyla işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; valüasyon hizmetine konu varlığın çalım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ait tıpkısı itimat kurum işleminin tamamlanması dahi dahil başlamak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamayacak.

 Tarifede belirlenen ücretlerde iskonto uygulanamayacak

Tarifede belirtilen brüt metre dördül büyüklüklerinin belirlenmesinde Uray İmar Yönetmelikleri dikkate alınacak.

Valüasyon konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili yararlanma niteliği beyninde bir ayırt varsa ve bu fark nedeniyle ilişik emlak tarifede vadi düzlük grupların fücceten fazlasının kapsamına giriyorsa ücretin belirlenmesinde faziletkâr olan ücret grubu dikkate alınacak.

Temas üyelerinin, valüasyon hizmetini yalnızca başka aynı kontak üyesinden dışarıdan bakım gurur vasıtasıyla gerçekleştirebilmeleri fakat müşterileriyle yapacakları valüasyon hizmeti sözleşmesinde buna cevaz veren aynı hüküm bulunması neredeyse olanaklı olacak.

Bu kapsamda ödenecek sevap ve masraflar ile bunların ödenmesine ilgilendiren esaslar, valüasyon hizmeti veren birlik üyesi ile dışarıdan hizmet sağlayıcı angajman üyesi beyninde yapılacak bağlanmış sözleşmede ilkin belirlenecek.

Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul valüasyon şirketleri marifetiyle sunulan kamu değerleme hizmetlerinde, münakasa yahut benzer yöntemlerle tarifede belirlenen ücretlerde tenzilat uygulanamayacak. Değerleme hizmetlerine medar olan yazılmış sözleşmeler de işbu esaslara aykırı olamayacak.

Brüt metrekare bazında valüasyon ücretleri

Tanıtmalık kapsamında, 2021’birlikte brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, hususi orman amacıyla 791 teklik ile 1.110 liralık arasında değişecek. söz konusu tutar, arsalarda 1.033 lira ila 2 bin lira beyninde uygulanacak.

Valüasyon ücreti, dükkan, plaza ve aksiyon merkezlerinde 100 metrekareye büyüklüğünde olanlar için 810 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde ise 959 liralık düzeyinde uygulanacak. Metrekaresi 20 bini aşan dükkan, iş merkezi ve iş merkezi amacıyla değerleme ücreti 3 bin 198 liraya kadar çıkarken, yalılar ve çarkıt işaret niteliğindeki gayrimenkuller üzere 4 bin 118 teklik adına alınacak.

Müstakil göz niteliği nail basamak, şube veya bürolarda brüt metrekaresi 250’yi aşmayanlar amacıyla valüasyon ücreti 738 lira olacak. Bu tutar metrekaresi 251 ila 500 beyninde bulunan göz, yazıhane veya bürolar için 921 liralık düzeyinde belirlenirken, 501’den fazla olanlar amacıyla 1.105-2 bin 663 lira bandında mübayenet gösterecek.

Akaryakıt istasyonları amacıyla 5 bin 24 teklik adına belirlenen valüasyon ücretleri, istihsal, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 723 lira ila 6 bin 595 liralık beyninde değişecek.

Valüasyon ücreti, AVM, şifahane, afiyet tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, firez tesisi, kütüphane, sinema salonu, piyes salonu, sergievi, gösteri merkezleri, dernek salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor yapılış ve kompleksleri kadar bakım gayeli makbul gayrimenkuller amacıyla birlikte brüt metrekaresindeki değişime göre 1.553 lira ila 7 bin 537 teklik beyninde olacak.

Nakdi Sevap Desteği 8 Ocak’ta başlayacak

Mütekait ve memurların maaş zamları muhtemelen oldu

Kısıtlamaya ekşi 51 bin 152 kişiye muamelat yapıldı

 

Share: