SU havacılık sektöründe çalışan sayısı 14 yılın yeryüzü düşük seviyesinde

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), SU ülkelerinde 2022’nin ilk çeyreğinde havacılık sektöründe çalışanlara ilgili verileri yayımladı.

Verilere göre, Kovid-19 salgını havacılık sektöründe istihdamı inatçı etkiledi. Müstevli zımnında gelgel yolları ve ilgili kuruluşlar çalışan sayısını azalttı.

Müstevli öncesindeki dönüş olan 2019 yılının geçmiş çeyreğinde havacılık sektöründe mecmu istihdam 410 bin 400 birey olurken, bu miktar 2022’nin evvel çeyreğinde 325 bin 600 kişiye geriledi. Böylelikle sektörde bütün müteharrik sayısı verilerin toplandığı akıbet 14 yılın sunu bağan seviyesine indi.

Sektörün istihdamındaki düşüş gençleri elan çok etkiledi.

15 ila 39 gözyaşı arası havacılık çalışanlarının sayısı 2019 yılı evvel çeyreği ile 2022 yılı önce çeyreği arasındaki dönemde süratle geriledi. Bu dönemde sektörde çalışan gençlerin sayısı 184 bin 900’den 121 bin 400’e indi. Böylecene söz konusu dönemde havacılıkta çalışan sayısı 63 bin 500 geriledi.

Mavera yandan, havacılık sektöründe toplam çalışanların yüzdelik 58’i rical oldu.

‘Hindistan, 2023’te Asya’nın genişlik zihayat ekonomisi olabilir’

 

SUTAŞ, Rusya’dan kömür ithalatına akıbet verdi

 

Share: