Sulama birliklerine kamu personelinin başbuğ olarak görevlendirilmesine ilişik esaslar düzenlendi

Sulama birliklerine kamu personelinin komutan kendisine görevlendirilmesine yönelik asıllar ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Sulama Birliklerine Başbuğ Olarak Görevlendirilecek Kamu Personelinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna bakarak, sulama birliği başkanları, sulama suyu taleplerini toprağı, bitkiyi, suyu, tesisi koruyarak enerjik, bereketli, iktisadi ve adil şekilde karşılayacak hizmet gerekleri asıl alınarak görevlendirilecek.

Birliğe başbuğ seçilecek kamu personeli, mesleksel pozisyonu, öğrenim düzeyi, Mehabet Akarsu İşlerinde (DSİ) faaliyet süresi, DSİ’de sulama tesislerinin pres ve hizmet hizmetlerinde say süresi, birliğin görev alanı ile komutan adayının ikametgahının yakınlığı, bildirişim becerileri, personel yönetimi tecrübesi, bağlantı başkanlığı tecrübesi ve düzen bağı durumu dikkate alınarak yapılacak değerlendirme ile sunu birkaç 60 benek kabul etme koşuluyla seçilecek.

Birlik başkanlığı sıfatı, kamu görevlisi niteliğinin kaybedilmesi, görevini sürdürmesine engel aynı hastalık durumunun çıkışlı sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi veya kaçakçılık, algı kaçakçılığı, nahak yere mülk edinme suçlarından mahbes cezasına mahkum olması üzere hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda kendiliğinden sona erecek.

Share: