Sunma faal bankacılar çıktı

E-öğrenme alanında Türkiye’nin avangart şef kuruluşu Enocta, 2011 yılı kullanıcı alışkanlıkları araştırmasını yayınladı. Araştırmaya bakarak Haziran 2011 itibariyle 250’den aşkın kurumda, 790 bin hayat interet marifetiyle bilgisayarından yetişek alıyor. Kullanıcılar amme, bankacılık, uz iletişim sektörlerinde yoğunlaşıyor. Enocta vasıtasıyla terbiye alanlar 2011 yılının önce 6 ayında 1.500.000 eğitim bilimi tamamladılar ve kısaca 6.6 milyon saati ekran başında yetişek almak amacıyla geçirdiler.
Enocta verilerine göre e-öğrenme süresince sunma canlı kullanıcılar Bankacılar oldu. Bankacılar: Tamamlanan eğitim adedi, eğitimde geçirilen hep müddet ve etkin olunan günler göz önüne alındığında farklı sektörlerdeki çalışanlara bakarak fazla çalıştılar.
Kesim Hep Kullanıcı Sayısı Tamamlanan Eğitim Bilimi Adedi Geçirilen Toplam Süre (saat)
Uz Iletişim 71.000 316.568 186.121
Bankalar 191.500 507.636 5.226.274
Sigorta 32.000 18.381 26.987
Emeklilik 10.200 9.190 13.493
Dağınık 29.600 33.011 26.372
İlaç – Esenlik 12.200 6.763 18.347
Üretim 18.800 23.038 17.765
Ana Ortaklık 35.000 17.953 13.432
Otomotiv 1.400 75 85
Erke 2.000 2.726 5.005
Geri Hizmet 4.500 1.377 1.759
Amme 356.300 90.290 46.334
Darülfünun 25.500 125.000 1.000.000
Bütün 790.000 1.152.008 6.569.408

Profesyoneller rüçhan kendisine kişi kurumlarına özel mesleksel eğitimleri tercih ederken, aç gelişimleri için Enocta kataloğundan seçtikleri eğitimlerde bildirme efdal ilgiyi, “Aklın ve Duyguların İşbirliği:Can Zeka Eğitimi” gördü. Uğraşı eğitimler üzere bile ise yer yüksek ilgi Evimi Boyatıyorum Eğitimi’hangi gösterildi.
SEKTÖRE BAKARAK FARKLI KULLANICI ALIŞKANLIĞI
Kullanıcıların aktif oldukları sektöre göre eğitim bilimi almayı tercih ettikleri günler ayrımlılık gösterse üstelik, sunu haddinden fazla tercih edilen saat, sabah işe başlamadan geçmiş 8.00-9.00.
Sektörlere göre eğitim alışkanlıkları şöyle:
Telekomünikasyon sektörü çalışanları 2011’in önce yarısında Perşembe ve Cuma Namazı günleri saat 08:00-10:00 ve 15:00-17:00 arası.
Sigorta sektörü çalışanları Çarşamba – Perşembe ve Cuma günleri saat 08:00-09:00 arası
Banka çalışanları ise haftanın herhangi bir haset 08:00-09:00 ve 16:00-18:00 arası eğitim bilimi alıyor.
KULLANICILAR NE DİYOR?
Enocta, hizmet sunduğu yekpare şirketlerde kullanıcı görüş, tenkit ve önerilerini ahenkli olarak toplamakta ve hisse senedi için bu verileri kullanmaktadır. 2010 sonu itibariyle
45.000 kullanıcı yorum yapmış, kullanıcıların memnuniyetleri sayı farkı %90 seviyesinde gerçekleşmiş ve kullanıcıların %90’2 benzer benzeri eğitim kabul etmek istediklerini belirtmişlerdir.

E-öğrenmenin özellikleri
E-öğrenme; çağcıl, renkli, eğlenceli, devir ve mekana sadık kalmadan yapılan, sonuçları ölçülebilen, faal, sınıf eğitimleri ile birlikte son derece artağan ve tasarruflu bire bir eğitim yöntemidir.
E-öğrenmede eğitim süreci hem fiziki bire bir yassı gerektirmez, hem dahi belli az buçuk aralığında olmak zorunda değildir. Bu iki özellik katılımcılara, sunma artağan oldukları zamanda eğitime katılma şansı verir. Ayrıca, eğitim ahzetmek için ayrımsız yolculuk fethetmek gerekmez. Bu bile, zamandan artırım anlamına dirimlik.
E-öğrenme içerikleri sonuç derece eğlendiricidir. Bilcümle terbiye içerikleri ibdai ve önemli eğitimine makul senaryolar ve icraat içerir.
Terbiye süreci; video eğitim içerikleri, kıraat materyalleri, mp3 ses dosyaları ile zenginleştirilir. Bunların yanı sıra maskot, teaser ve animasyonlarla yetişek maskara arkaç getirilir, öğrenenlerin terbiye sürecine katılımını sağlayacak yöntemler kullanılır.
İnternet kullanımının ve geniş bant erişiminin yaygınlaşmasına, elektronik beyin kullanarak büyüyen “eskimemiş kuşağın” aksiyon yaşamına girişine koşut kendisine e-öğrenmeden yararlanan sevimli sayısının hemen artacağı görülmektedir.
Enocta aracılığıyla gerçekleştirilen bu vahim genel ağ üzerinden öğrenme faaliyeti, çevreye koskocaman tıpkı yardım sağlamaktadır. Ister muvasala, ister konaklama ve gerekse matbu materyalde tüketimi kocaman ölçüde azaltmakta, karbon salınımı ve orman varlığının korunmasında dikkate derece benzeri tasarrufu ortaya koymaktadır.

Share: