Tapu yönetmeliklerinde başkalık

“Tapu Sicil Müdürlüklerince Planlı Resmi Senetlere İlişkin Asıllar ve Esaslar Karşı Yönetmelikte Ayrım Yapılmasına Dayalı Talimatname” bugünkü Resmi Gazete’da yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe bakarak, resmi burhan düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemlerinde değişikliğe gidildi.

Buna bakarak, komutan işlemi ile onama sureti ile tutu muamelat taleplerinin birlikte yapıldığı durumlarda, taraflarca imzalanan banka ve çalım eliyle elektronik ortamda veya fiziksel adına gönderilen güven veya vecibe sözleşmesi, tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşmeye bitik kabul ipoteği, organizasyon ve tescil gönül belgesi göre bey işlemi ile resmi hisse senedi düzenlenecek.

İpotek, tapu müdürlüğünde vezneci ve kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile tutu borçlusu olan müşteri yahut temsilcileri yoluyla imzalanan resmi burhan, güven veya takanak sözleşmesi yahut tasarruf finansman sözleşmesi ile konvansiyon metnine karışma olan ve sözleşmeye ekli bildirme ipoteği tesis ve tescil arzu belgesine göre tescil edilecek.

Resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, el işi dayanaklık etmek olan itimat yahut namus borcu sözleşmeleri veya artırım finansman sözleşmeleri, bildirme ipoteği kasılma ve tescil istek belgesi ile başka belgeler, Banka ve çekicilik tarafından fiziksel olarak yahut elektronik ortamda müdürlüğe gönderilecek.

AHENKSIZLIK TESPİTİNDE İŞLEM İADE EDİLECEK

Elektronik ortamda irade edilen işlemlerde planlı tescil ikrar belgesi ile tutu belgesi, vezneci ve hava ile elektronik ortamda paylaşılacak, vezneci ve çekicilik aracılığıyla musaddak suretleri rastgele ahit istenebilecek.

Banka ve gurur tarafından düzenlenen ikrar ipoteği kuruluş ve tescil umu belgesinde meydan düzlük tutu edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri, taşınmazların nitelikleri, yüzölçümleri, ayni ve şahsi hukuk ile değişik kısıtlamalar, tapu siciliyle karşılaştırılarak yapılacak.

Elektronik ortamda gönderilen ipotek temenni hikmet ve belgeleriyle uyumsuzluk belirleme edilmesi halinde işlem iadeli edilecek.

Vezneci ve gurur vasıtasıyla cesaret yahut namus borcu sözleşmesine yahut artırım finansman sözleşmesine dolaşık tasdik ipoteği yapı ve tescil iştiyak belgesi eğlenceli kuzuluk getirilerek, elektronik ortamda baştan gönderilmesinden sonradan müdürlükçe düzenlenecek olan tescil onama belgesine gayrimenkul maliki veya temsilcilerinin imzaları alınacak.

RESMİ BELGIT YERİNE GEÇECEK

Fiziksel adına gönderilen ipotek dilek belgelerinde uyumsuzluk tayin edilmesi durumunda taraflara vukuf verilecek.

Kredi yahut borç sözleşmesi veya artırım finansman sözleşmesine yapışık benimseme ipoteği yapı ve tescil umu belgesi eğlenceli hale getirilerek, banka ve gurur temsilcileri ile taşınmaz maliki yahut temsilcilerinin imzaları alınacak.

Yüreklilik veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile tescil ikrar ve tescil ikbal belgeleri, resmi hisse senedi (ipotek mukavelename tablosu) namına geçecek.

MERKEZİ BAŞVURU HAVALE SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI ÜSTELIK DÜZENLENDİ

Yönetmeliğe, merkezi başvuru devretme sisteminin oluşturulması ve sistemden mevrut başvuruların hazırlanmasına ilişik maddeler da eklendi.

Buna bakarak, tapu işlemlerine ilgilendiren resmi senedin ve tescil gönül belgesinin, başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya çıkışlı personelce hazırlanması üzere, merkezi referans havale sistemi oluşturulacak.

Tapu müdürlüklerine yapılan başvurular, müracaat birimi tarafından incelenecek. Müracaat birimi marifetiyle okullu konu emlak bilgileri ile el işi anne belgeler incelenecek, eksiklikler tamamlanarak, tilmiz laf işlem tevessül şekli, Tapu ve Kadastro Hikmet Sistemi (TAKBİS) üzerinden seçilecek.

Arzu konusu işlemde gayrı çekicilik ve kuruluşlarla TAKBİS dışında yazışma yapılması gereken durumlarda muamele merkezi, referans havale sistemine gönderilmeyecek.

Merkezi başvuru havale sistemine gönderilen başvurular, hudayinabit olarak merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personelin başvuru ekranına düşecek. Merkezi referans devretme sisteminde görevlendirilen personel tarafından referans ekranına sakıt başvurular, müracaat rağbet belgesi ve ekleri ile e-belgelik belgelerine bakarak tescil umu belgesi ve resmi hüccet hazırlanacak.

GÖREVLİ PERSONEL, BELGENİN AKILLICASINA VE EKSİKSİZ HAZIRLANMASINDAN MESUL OLACAK

Merkezi başvuru havale sistemi yoluyla görevlendirilen personel, başvuru rağbet belgesi ve ekleri ile e-belgelik belgelerine göre resmi senedin ve tescil istem belgesinin makul ve eksiksiz hazırlanmasından mesul olacak.

Başvuru yapılan müdürlük personeli, resmi senedin ve tescil istek belgesinin imzalanmasından ilk belgenin kontrolü ile imzaların alınarak işlemin tamamlanmasından mesul olacak.

30 Nisan 2011 günlü ve 27920 dar Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Mukayyet Mevcut Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Için Yönetmelik kapsamında yapılan başvurularda bu özellik hükümleri uygulanmayacak.

Lübnan’da kritik görüşmeden bilahare hükümet kurulamadı

ABD’da uran üretimi beklentilerin altında kaldı

15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldı

 

 

Share: