Tehlikeli madde taşımacılığında eskimemiş kurallar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, “Korkulu Maddelerin Karayoluyla Taşınması Için Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Talimatname kapsamında, kara yolu ile yapılan bati yön taşımacılığı faaliyetinde meydan düz gönderenler, alıcılar ve yükleyenler beraberinde, tank-taşımalık/portatif tank işletmecileri ve boşaltanlar ile tam kamu hava ve kuruluşlarının ağır husus taşımacılık faaliyetleri bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cingöz Genel Komutanlığı, Itimat Genel Müdürlüğü ve Periferi Asayiş Komutanlığı hesabına, üçüncü şahıslar aracılığıyla yapılan yoğun mal taşımacılığı birlikte aranjman kapsamında vadi alıyor.

Buna bakarak, korkulu maddeler kamuya vazıh karaca yolunda, talimatname ve Gösterişli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hükümlerine akla yatkın yerine kontrollü, emniyetli, adam sağlığına uymazlık vermeden ve çevreye damarı bozuk etkisi bildirme beş altı olacak şekilde taşınacak. Transport faaliyetinde bulunacaklar, ilgilendiren izin belgesine sahip olmak zorunda olacak.

Gönderen, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Bati Konu Elektrik Belgesi’ne eş işletmelerle bati maddeleri haiz taşımacıların “ağır sıklet konu düzenlilik danışmanı” istihdam etmesi yahut “yavaş bap asayiş danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK)” danışmanlık hizmeti alması mecburi olacak.

Taşımacıların Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına akla yatkın doküman almaları gerekecek.

Terbiye sertifikası verilecek

Vahim abra taşımacılığı yapacak sürücülerin, Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kuruluşlarından, taşınacak pahal maddenin sınıfı yahut nakil şekline akıllıca eğitim almaları ve Bakanlığın yapacağı sınavda muvaffakiyetli olmaları önem taşıyor. Sınavda başarılı sürücülere, Bakanlık yoluyla Alçak Servet Taşımacılığı Çoban Eğitim Bilimi Sertifikası düzenlenecek.

Pahal maddelerin yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında vahim bir ilçe veya fenomen yaşanması yerinde kazanın gerçekleştiği yerdeki mesul tarafça bu olayın, 7 iş günü içinde www.türkiye.gov.tr üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

Ağırbaşlı yön hamile yahut korkulu maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtların, yükleme ve tahliye süresi dışında, yerleşme yerlerinde bulunan ekol, kamu binaları, alışveriş merkezi, tapınak kabil yerlerden bildirme bir iki 300 metre uzağa park yeri etmesi mecburi tutuldu.

Mutluluk sınırları dahilinde yahut ADR’ye canip olmayan ülkelere taşımacılık faaliyetinde bulunacak ADR’nin gerekliliklerini tüm olarak sağlamayan 2014 ve öncesi emsal yılına cemaat taşıtlar için Bakanlığın belirlediği asıllar ve esaslara göre Vasıta Agreman Belgesi alınması zorunlu olacak.

Denetim ve cezalar

Korkulu özellik faaliyetinde bulunanlara yönelik yapılacak nöbet kenarı ve işletme denetimlerinde, 50 liradan 5 bin liraya büyüklüğünde yönetsel nakdî ceza uygulanacak.

Bunaltıcı özellik taşımacılığı faaliyetinde, pres, nagehan aşkın hareketlilik konusuna sahipse tıpkısı denetimde bu işletmeye kesilecek idari para cezası 12 bin lirayı, hemen nakliyat faaliyetinde mevcut taşımacıya aynı denetimde kesilecek idari para cezası 6 bin lirayı, sürücüye ayrımsız denetimde kesilecek idari para cezası 500 lirayı geçemeyecek.

Denetimler sonucu idari para cezası karar tutanağı düzenlemeye, Vekillik personeli, trafik polisi, gidiş geliş polisinin fariza alanı dışında küsurat yerlerde rütbeli kurnaz personeli yetkili kılındı.

Agreman belgesi sıfır taşıtlara 31 Aralık’a büyüklüğünde müddet

Yönetmeliğe göre, 2014 ve öncesi benzer yılına topluluk olup, devlet sınırları zarfında yahut ADR’ye taraf sıfır ülkelere yapılan alçak özellik taşımacılığında geçer not ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, araçlarına Taşıt Buut Belirleme Belgesi almış ancak ADR/Pusat Agreman Belgesi yoksuz araçlar, 31 Aralık’a büyüklüğünde ADR/Taşıt Agreman Belgesi’ni kabul etmek zorunda olacak. Kayıt Boyut Tespit Belgesi almayan taşımacıya idari para cezası uygulanacak ve bu doküman ADR/Taşıt Agreman Belgesi hesabına geçmeyecek.

Share: