Temmuz ayı şişkinlik rakamları açıklandı

Bitiren fiyatları, 2022 Orak Ayı ayında aylık bazda yüzdelik 2,37 arttı. 2022 Haziran ayında yüzde 78,62 olan yıllık para şişkinliği 2022 Temmuz ayında yüzdelik 79,60’a yükseldi. Müstahsil fiyatları ise maaş bazda yüzde 5,17 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzdelik 144,61’e çıktı. Ümit enflasyonun yüzdelik 80’i aşması yönündeydi.

Mütemmim bedel endeksindeki (TÜFE) değiş, bire bir eski yılın antrakt ayına bakarak yüzde 45,72 ve on iki mahiye ortalamalara bakarak yüzde 49,65 adına gerçekleşti.

Almanak genişlik aşkın artış: Eriştirme

Ayrımsız esbak yılın benzeri ayına göre yer az artım gösteren asıl kadro yüzdelik 25,79 ile tanıtma oldu. Buna denk, ayrımsız eski yılın tıpkı ayına göre artışın yeryüzü faziletli olduğu anne takım ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

Temel masraf grupları bakımından 2022 yılı Orak Ayı ayında ayrımsız geçmiş aya bakarak sunu beş altı artma gösteren anne grup yüzde -0,85 ile eriştirme oldu. Buna kıymet, 2022 yılı Orak Ayı ayında benzeri eski ayak tabanı bakarak artışın sunma efdal olduğu esas kol ise yüzde 6,98 ile esenlik oldu.

Gıda enflasyonu yüzdelik 94,65 kendisine açıklandı.

144 asıl başlıktan 128’inde çoğalma

2022 yılı Orak Ayı ayında, endekste kapsanan 144 ana başlıktan 10 ana başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 asıl başlığın endeksinde değiş olmadı. 128 esas başlığın endeksinde ise artma gerçekleşti.

İşlenmemiş azık ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve yaman ile altın hariç TÜFE’deki değiş, 2022 yılı Temmuz ayında tıpkısı eski ayak tabanı göre yüzdelik 3,49, tıpkısı esbak yılın Boşluk ayına göre yüzde 37,59, ayrımsız eski yılın tıpkısı ayına göre yüzdelik 68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,81 kendisine gerçekleşti.

Bindirim şampiyonu reçete

Temmuzda aynı önceki taban bakarak fiyatı sunu haddinden fazla kalan esas antet yüzdelik 18,66 ile ilaçlar oldu.

Testis ve er bezi ile ait ürünler maaş yüzde 16,54’lük artışla ikinci, demiryolu ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 13,80’lik artışla üçüncü tam düzlük aldı.

TÜİK, şişkinlik sepetindeki özellik fiyatları ile bu maddelerin aylık fiyat değişimlerini açıklamayı mayısta bırakmış, bu veri karartma adımı kamuoyunun tepkisini çekerken TÜİK’in enflasyonu akıllıca hesaplamadığına dayalı şüpheleri artırmıştı.

ENAG’a bakarak yüzdelik 176

Müstakil akademisyenlerin oluşturduğu Şişkinlik Araştırma Grubu (ENAGrup) bitiren enflasyonunun temmuzda maaş yüzdelik 5,03, almanak yüzdelik 176,04 olduğunu açıkladı.

ENAG’a bakarak E-TÜFE’nin yılın esasen itibaren artışı yüzdelik 80,35 namına gerçekleşti.

ÜFE-TÜFE arasındaki araklama 65,01

Yİ-ÜFE aynı önceki yılın Mabeyin ayına göre yüzde 70,04 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 çoğalma gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün almanak değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 149,92, imalatta yüzde 121,71, canlılık, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 441,75 ve akarsu temininde yüzde 84,30 artma yerine gerçekleşti. Asıl uran gruplarının almanak değişimleri; küşayiş malında yüzdelik 125,43, dayanabilen istihlak malında yüzde 92,88, çelimsiz istihlak malında yüzde 118,20, enerjide yüzde 350,64 ve sermaye malında yüzde 91,61 artma adına gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,44, imalatta yüzde 2,94, faaliyet, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,96 ve su temininde yüzdelik 5,15 artma yerine gerçekleşti. Asıl uran gruplarının maaş değişimleri; aleniyet malında yüzdelik 2,18, dayanabilen tüketim malında yüzdelik 4,77, çerden çöpten tüketim malında yüzdelik 5,36, enerjide yüzdelik 12,28 ve resülmal malında yüzde 4,25 çoğalma namına gerçekleşti.

Sunu efdal artışlar enerjide

Almanak yeryüzü düşük çoğalma; yüzdelik 53,06 ile giysi eşyası, yüzde 66,85 ile anne ispençiyari ürünleri ve müstahzarları, yüzde 68,69 ile özge erişim araçları madun sektörlerinde gerçekleşti. Buna denk elektrik, doğal gaz, buhar ve iklimlendirme yüzdelik 441,75, tor yer yağı ve doğal gaz yüzde 272,91, kok kömürü ve arıtılmış yer yağı ürünleri yüzdelik 243,42 ile endekslerin en aşkın arttığı madun sektörler oldu.

Mahiye sunu erdemli azalış; yüzde 8,97 ile kok kömürü ve musaffa petrol ürünleri, yüzde 2,72 ile esas metaller madun sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık hareketlilik, doğal gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 18,96, ana ispençiyari ürünleri ve müstahzarları yüzdelik 15,19, tor yer yağı ve gaz yüzde 11,83 ile endekslerin sunu fazla arttığı alt sektörler oldu.

Share: