TOKİ’nin sattığı yurt için bakir ipotek kuralı

Şişman Basamak İdaresi (TOKİ) eliyle satışı yapılan taşınmazlara, irade halinde vezneci yahut TOKİ lehine tutu tescil ettirilebilecek.

Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlanan ve TOKİ Başkanlığı satış, zaman, anlamaklık, kiraya verme, trok, tutkun ayni türe tesisi ve yer satışı karşılığı dirimlik paylaşımı ihale yönetmeliğine ahkâm ekleyen yönetmeliğe göre, TOKİ eliyle satışı yapılan taşınmazın devrinin tescil talebi ile birlikte irade edilmesi halinde; şartları TOKİ, ara bulucu banka yahut ortaklık bankası marifetiyle doğruluk sahipliği belgesinde veya ipotek kuruluş ve tescil rağbet belgesinde belirtilmek aracılığıyla TOKİ, satışa aracı Vezneci veya paydaşlık bankası lehine tutu tescil ettirilebilecek. Yönetmeliğin 34. maddesine eklenen farklı fıkrayla, TOKİ tarafından satışı yapılan taşınmazın devrinin tescil talebi ile gelişigüzel arzu edilmesi halinde; şartları TOKİ yoluyla adalet sahipliği belgesinde belirtilmek vasıtasıyla TOKİ lehine tapu müdürlüğüne kanuncu tutu tescil ettirilebileceği hükümranlık altına makbuz.

TOKİ konutları sayısı 1 milyona yaklaştı

 

TOKİ makul fiyatlı hane satışına devam ediyor

 

TOKİ yıpranmamış projelerini duyurdu

 

Share: