TÜDAV: Deniz salyası balıkların gözlerini kapattı

TÜDAV’dan yapılan yazılmış açıklamaya göre, Marmara Denizi’nin kirlenmesinin 1980’li yıllarda başladığını ve o dönemde fitoplankton patlamaları ve baş döndürücü çoğalmaları görüldüğünü belirtildi.

Yaşanan aşırı çoğalmanın baharat aylarında yer aşkın üç periyot devam ettiği ve kimi vakit suyun üzerinde kırmızı renkli aynı tabakanın oluşması dolayısıyla bu durumun denizin kirlenmesinin dolay belirtisi adına bilindiği belirtilen açıklamada, “2007, 2008 ve 2009 yıllarındaysa Marmara yine renklendi ama bu posta Gonyaulax fragilis türü dinoflagellat türünün etkili olduğu sarı mülevven bir tekstil görülmeye başlandı. Haricen bakıldığında tıpkısı ebru çalışmasını mail bu uzanım hangi eyvah ki bu fitoplankton türünün baş döndürücü artışı sonucu deniz suyu üzerinde çamurumsu bire bir kümeleşmeyi göstermektedir. Bu kümeleşmede suda satıh gerilimi oluşturan yer yağı ve gayrı yabancı maddeler kolaylaştırıcı tumturak oynamaktadır. Daha kötüsü belli süre sonradan dağılan bu grup cisimler dibe çökerek parçalanmak için bahir suyundaki oksijeni tüketerek bu tam oksijensiz kalan canlılarda şişman yahut bölümsel ölümler görülecektir.” denildi.

Bahir suyuna giren ışığın azalmasının fotosentezi engellemesi dolayısıyla dip canlılarının, başta birlikte sedenter deniz canlılarının ölmesine neden olacağının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Müsilaj serencam iki yıldır çok kırıcı kendisine Mağrip Karadeniz, Marmara ve Veli Denizi’nin bir nice bölgesini kaplamıştır. Çokça geniş aynı alana yayılan ve etraflı hatlar oluşturan bu Müsilaj, rüzgarın etkisiyle muhtemelen alanlarda henüz fazla toplanmaktadır. Bu toplanmadan sonra ise akarsu yüzeyinde parçalanarak kümeler halinde çöküp bentik bölgede ‘Bahir Karı’ namına tanıdık oluşumlar meydana gelecektir. Bu zümre oluşumlar görece sığ olan Adriatik Denizi’nde dahi sıkça görülmektedir. Marmara Denizi’nde balık ağlarının gözleri Müsilaj nedeniyle bulutlu durumda amma sezon açılınca sav büyüyecektir. Ölçüsüz Müsilaj oluşumu yalnız akarsu kolonundaki pelajik ve bentik ekosistemi münasebetsiz etkilemez. Başta suda çözünmüş oksijen azalması görülecek elan sonradan bentik bölgede işlek bir nice 2 nev ortadan kalkacaktır. Bunlara denk olarak Gorgonlar, süngerler, kabuklular üzere yerli türler verilebilir.

Musilaj dolayısıyla dirim bilimsel çeşitlilikteki eksilme Marmara Denizi’nin birlikte Karadeniz ve Yıldız Iye’yi bile huysuz etkileyecektir. Bu zümre dangadak gelişen ve iki yıldır devam fail etraflı süren Müsilaj olayının oluşması amacıyla müstelzim hususi şerait su sıcaklığının faziletkâr olması kim bu sıcaklıklar sezon normallerinin 2 mertebe üstünde seyretmektedir. Ötede fitoplankton artışlarının denizel ekosistemde ikinci basamakta olan zooplanktonları baskılayarak türlerin azalmasına neden olmaktadır. Bu nebati canlıların üstel namına artmasının temel sebebi bu denizin ilkin evsel atıklarla kirlenmesidir. Antrparantez, eğin hareket tarafından da Ege Denizi’hangi taşınması ve ilkbahar dönemindeki süregelen şule artışlarıyla üremenin üstel namına artışıdır.”

Özellikle, Marmara Denizi’nde 20 sene evvel hiçbir binanın ve tesisin olmadığı kıyıların yerleşimle dolduğu kaydedilen açıklamada, “Arıtma amacıyla yeterli yatırımlar yapılmadı. Gayrı yandan, bu denizde mütezayit yurt kaybı, ötede avcılık, kirlenme, yabancı enva ve abuhava krizine karşı kendisini koruyacak tedbirleri alamadık. Bilfarz hiçbir kırıcı esirgeme alanı oluşturamadık, kirlenme için gösterişli tedbirler alamadık. Siper amacıyla kilolu, gerekli kanuncu ve teknik altyapıyı kuramadık. Demin yapılması gerekenlerden biri bahir üstünde biriken bu Müsilaj’ı fiziki yöntemlerle bilfarz petrol yayılmasına engel olan teknelerin sistemleriyle toplamaktır. Sonunda batınca henüz çok müvellidülhumuza tüketmesine mâni olmak, dolayısıyla şişko deli dolu ölümlerini budamak olabilir gibi. Fakat bu kesme bire bir çözüm değildir. Garp Karadeniz, Marmara ve Şimal Veli ‘bile görülen Müsilaj için çok disiplinli takip çalışmalarına gerekseme duyulmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Deniz salyası tehdidi!

 

Bahir salyası tılsım olacak

 

Share: