Türk doktordan lösemi için rüya

Amansız Hastalık hastasının kişi karın üzerinden yapılan tedavi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’dan izin aldı. Dr. Tareen, kan kanseri tedavisinin detaylarını NTV’ye anlattı.

”Son 10 senedir kanser konusunda çalışıyoruz ve kansere karşı tedaviler üretmeye çalışıyoruz. Cemaziyelevvel de binnetice Amerika Mürekkep Devletleri’ndeki İlaç diploma Kurumu (FDA)’ dan son 7 senedir 2014 senesinden beri üzerinde çalıştığımız tıpkı hücre tedavisi onaylandı.”

Soluk kanserine cebin etkili olduğu onaylanan tedaviyi geliştiren bir Türk. ABD’bile Viroloji ve Biyoteknoloji Uzmanı namına çalışan Dr. Selek Tareen’in 2014’ten beri üzerinde çalıştığı kanser tedavisi, kanserli hastanın özlük karın üzerinden yapılıyor.

”Bu tedavi lenfoma kanserleri içre onaylandı. Özellikle difrüz B hücre kanserleri amacıyla. kısaca inandırmak gerekirse, Bu tedavide kanserli hastanın kanını topluyoruz ve laboratuarda tel hücreleri denen akyuvarlarının biz direl vektörler kullanarak bukar isimli temelinden aktarıyoruz. O hücreler artık kanser hücrelerini tanıyıp namevcut edecek özelliğe kavuşuyorlar. O hücreleri laboratuarda çoğalttıktan bilahare, hastaya ansız veriyoruz.”

Türk doktorun geliştirdiği tedavi yöntemi hastalar üzerinde müspet sonuçlar verdi.

”Bu sonuçta benzeri kemoterapi değil, bu radyasyonda değil. Bu hastaların zat hücrelerini kullanarak normalde o hücreler kanseri aşinalık kabiliyeti bulunmayan ve biz o kabiliyeti ve amansız hastalık hücresini bulunmayan etme kabiliyetini genetik adına o hücrelere aktarabiliyoruz. Tedavi gören hastalrın yüzde 54’ünde kanser hem bulunmayan oldu, hem üstelik ansız gelmedi.”

Kanserin düşmanı fındık antagonist

 

Bu besinler kansere alın savaşta direnci artırıyor

 

Share: