Türkiye ve İstanbul’un bölük yaşı ortalamaları açıklandı

Türkiye’nin ev verileri açıklandı. Kayıtlı 562 bin hane verisi üzerinden yapılan araştırı sonuçları, 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden güzeşte 19 yılın arkası sıra kentsel inkılap çalışmalarına ivinti verilmesiyle bu arada bakir bina sayısındaki yükselişin özen cazibedar tıpkısı oranda öne çıktığını gösterdi.

İstanbul’daki konutların 10 almanak tıpkı gözyaşı ortalamasına erbap olduğunu gösteren araştırı verilerine bakarak Türkiye’nin bina yaşı ortalaması ise 8,5. Araştırı sonuçları, Türkiye’üstelik 17 Ağustos depremi öncesi yapılan konutların yüzde 13’lük ayrımsız orana topluluk olduğunu gösterirken, İstanbul’birlikte yer alan konutların bile yüzdelik 20’sinin depremden evvel işlenmiş olduğunu ortaya koydu.

Araştırı verilerine göre, Türkiye taşınmazlar piyasasının kalbinin attığı İstanbul’üstelik kâin mukayyet konutların kısaca yüzdelik 54’ü, 0 ile 5 gözyaşı arasındaki binalardan oluşmakta. 6 ve 10 yaş aralığındaki konutlar ise tahminî yüzdelik 12 oranıyla bu yapıları strateji etmekte.

İstanbul’dahi gözlemlenen yapı yaşı kırılımına analog tıpkısı çizge kül Türkiye genelinde üstelik görülmekte. Türkiye genelinde konutların kısaca yüzde 56’sının 0 ile 5 yaş arasındaki yapılardan oluştuğunu gösteren araştırı sonuçlarına göre, 6 ile 10 gözyaşı arasındaki konutlar yüzde 13 ile ikinci sırada saha almakta.

Özgürlük Yurt Bey Direktörü Çağrı Bozay “ 17 Ağustos 1999 depremi sonrası değişen mamure yasaları yanında çabuk ayrımsız baştan yapılanmayı getirdi, icap bulunan binaların yetersizliği gerekse da aynı mıntıka süresince meydan kayran eskimemiş binaların değerleme fiyatlarının yüksekliği bu yapılanmayı hızlandırdı. Araştırma verilerimizin sonuçlarına baktığımızda Hem Türkiye genelinde hem birlikte İstanbul’de 0 ile 5 gözyaşı arasındaki konutların yükselişi bu tezimizi kanıtlar nitelikte. Verilerimiz Türkiye’da 17 Ağustos depremi öncesi yapılan konutların yüzde 13’lük bire bir orana ehil olduğunu gösterirken, İstanbul’bile saha alan konutların birlikte yüzde 20’sinin depremden ilk işlenmiş olduğunu bile ortaya koydu. Bu bilgiler ışığında, baştan yapılanmanın süreceğini ve çatı gözyaşı yüzdelerinin hem Türkiye hem bile İstanbul’da düşmeye devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.

Share: