Türkiye’de 26 bin ecnebi şeriklik var

Türkiye’de akıbet 56 yılda kurulan ecnebi sermayeli iştirak sayısı 25 bin 927’ye ulaştı. Türkiye’ye kısık bandaj gösteren ülkelerin ortamında sunu çokça ilgi çekeni 13 bin 780 şirketle AB ülkeleri olurken, SUTAŞ ülkelerini 4 bin 696 şirketle Mümasil ve Orta Şark Ülkeleri izledi. 25 bin 927 şirketin 7 bin 748’i toptan ve perişan ticareti üstüne, 4 bin 433’ü imalat sanayi konusunda kuruldu. Bu yılın Ev-Ilkgüz döneminde ise Türkiye’bile 2 bin 255 yabancı sermayeli ortaklık kuruluşu gerçekleşti.
ZÜMRÜDÜANKA’nın Hazine Müsteşarlığı verilerinden yaptığı belirlemelere göre, Türkiye’de 1954 yılından beri toplanmış 25 bin 927 arsıulusal iştirak kuruldu. 25 bin 927 nüsha uluslararası sermayeli firmanın talih gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise SUTAŞ ülkeleri ortaklı etap sayısının 13 bin 780 nüsha ile birinci sırada düzlük aldığı görüldü. KEZ ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin zarfında Almanya 4 bin 380 skor firma ile bir numara sırayı alırken, onu 2 bin 296 ile İngiltere ve bin 883 ile Hollanda izledi. Ayrıksı devlet guruplarına bakıldığında ise 3 bin 433 şirketin Ayrıksı Avrupa Ülkeleri, 477 şirketin Afrika ülkeleri, bin 287 şirketin Şimal Amerika, 138 şirketin Mutedil ve Cenup Amerika, Karayipler, 4 bin 696 şirketin Yakın ve Orta Şark ülkeleri, bin 816 şirketin Ayrıksı Asya ülkeleri ve 300 şirketin ise farklı ülkelerden oluşan ortaklı uluslararası sermayeli şirketin oluşturduğu belirlendi.
Antrparantez tahminî 26 bin şirketin 20 bin 436’sını bakir, 4 bin 835’kayınbirader paydaşlık, 656’sını şubeler oluştu.

YAKLAŞIK 8 BİN ŞİRKET KÜRESEL VE PEJMÜRDE TİCARETİ ÜZERİNE

Toplam 25 bin 596 arsıulusal sermayeli şirketin 7 bin 748 tanesi global ve tertipsiz ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden oluştu. Bunu sırasıyla imalat sanayinde canlılık gösteren 4 bin 433 iştirak, emlak isticar ve hisse senedi faaliyetlerinde kâin 4 bin 152 şirket, inşaat faaliyetlerinde bulunan 2 bin 422 müşareket, ulaştırma, haberleşme ve ambarlama hizmetlerinde elektrik gösteren 2 bin 266 şerha iştirak, otel ve lokant sektöründe hareketlilik gösteren bin 779 sunum ortaklık, farklı toplumsal, içtimai ve zatî hizmet faaliyetlerinde bulunan bin 347 parça ortaklık, neşelilik, doğal gaz ve akarsu konularında faaliyet gösteren 541 ortaklık, madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki 530 müşareket, tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektöründe bulunan 409 müşareket ve finansal ara bulucu kuruluşların faaliyetlerinde mevcut 300 pare ortaklık izleme etti.

13.8 BİN ŞİRKET İSTANBUL’DA

25 bin 927 adet uluslararası sermayeli firmanın illere göre dağılımına bakıldığında; İstanbul ilinin 13 bin 842 sayı ile bir numara tam düzlük aldığı görüldü. İstanbul ilini 3 bin 143 adetle Antalya, bin 681 adetle Ankara ve bin 500 adetle İzmir illeri izlem etti. İstanbul ilinde faaliyette bulunan 13 bin 842 skor uluslararası sermayeli firmanın 4 bin 880 ile küresel ve perişan ticaret, 2 bin 480 adetle imalat endüstri, 2 bin 82 adetle gayrimenkul kiralama ve hisse senedi faaliyetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları belirlendi.

Milel arası sermayeli şirketlerin ülkelere göre dağılımı

Ülkeler eş-eylül 1954-
2010 2010/Eylül

SUTAŞ Ülkeleri 939 13.780
Gayrı Avrupa
Ülkeleri (DENIZ aut) 355 3.433
Afrika Ülkeleri 73 477
Yıldız Amerika 105 1.287
Itidalli ve Güney
Amerika Karayipler 10 138
Mümasil ve Ilımlı
Şarki Ülkeleri 573 4.696
Farklı Asya Ülkeleri 181 1.816
Başka Ülkeler 19 300
Bütün 2.255 25.927

Share: