Türkiye’deki maaşlardaki müsavatsızlık gözler önüne serildi

ILO Türkiye ve TÜİK’in ortak çalışmasında, Türkiye “cinsiyete dair ücret farkı” hesaplaması yapıldı. Buna bakarak, 2018 verilerine göre Türkiye’üstelik kadınlar erkeklerden yüzde 15,6 daha düşük ücret alıyor.

Kayıtdışılık, yaş grupları, eğitim durumu faktörlerinin sınıflanıp, beher faktörün toplam içindeki ağırlığının temel alındığı “sebep ağırlıklı cinsiyete dair ücret farkı” hesaplandığında ise kadınların erkeklerden yüzde 21,1 elan az ücret aldığı belirlendi.

Arsıulusal Düzentileme Örgütü-ILO Türkiye ve TÜİK işbirliğiyle, Türkiye’da çalışan kadınların cinsiyete göre ecir durumlarının hesaplanmasında formül oluşturulması ve hesaplama yapılmasına yönelik düzentileme tamamlandı. Dünya’dan Mehmet Kayaç haberine bakarak, ülkelere has metodolojiyle hesaplanan cinsiyete dayalı ücret farkı hesaplamasında, Türkiye’de “TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” genişlik uygun veri kaynağı kendisine belirlendi. Cinsiyete dair sevap farkı; erkek ve kadın arasındaki sevap farkının, erkek ücretine oranı kendisine hesaplanıyor.

ILO Türkiye eliyle hazırlanan rapor, 30 Eylül haset online seminer ile tanıtıldı. Seminerin açılışında konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, kadın-erkek arasındaki himmet hayatı koşullarının eşitlenmesinin mevcut süratle bitmeme ederse 250 sene süreceğinin hesaplandığını hatırlatarak, bu sürecin hızlandırılması ve karı lehine müdahalelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Anlatım, TÜİK Başkan Yardımcısı Hüseyin Tancan Kermen ve Ankara Üniversitesi Akademisyen Emel Memiş aracılığıyla tanıtıldı.

Çalışmada, Türkiye’üstelik “mesleklere göre” cinsiyete dair ecir farkının çoğu ümranlı ülkeye kıyasla elan bağan olması dikkat çekti. Emel Memiş, bu durumun Türkiye’da avrat çalışanların ara sıra mesleklerde taşkın yoğunlaşmasından kaynaklandığını vurguladı.

Türkiye cinsiyete dayalı ücret farkı çalışmasındaki bazı bulgular şöyle:

Ücret farkı, taze yaşlarda yüzde 3,8 dolayındayken, 40’lı yaşlarda yüzde 25,9’a kadar yükseliyor.

Terbiye seviyesine bakarak bakıldığında, beş ve şeş terbiye düzeyindeki kadınlar erkeklerin yüzde 38,6’sı büyüklüğünde ecir alırken, akademi ve üzeri terbiye seviyesinde bu mehabet yüzde 15,8’e geriliyor.

Kayıtdışı çalışanların (yüzdelik 24,2) cinsiyete dayalı ücret farkı mukayyet çalışanlara (yüzde 11,5), nazaran çok elan faziletkâr.

Annelik Ücret Farkı: Temel olan kadınlar, sıfır kadınlara bakarak yüzdelik 11 elan bağan ecir alıyor. Esas olan kadınların, cet olan erkeklere göre cinsiyete göre ücret farkı yüzdelik 19. Ayrıca baba olan erkekler ise baba sıfır erkeklerden daha faziletkâr ücret alıyor.

Kamuda çalışanlar arasında cinsiyete dayalı ecir farkı yüzdelik 5,1 ile çok düşük düzeyde.

Kayıt dışı çalışanlarda cinsiyete dair sevap farkı yüzde 24,2.

Genel namına cinsiyete göre ücret farkı bütün zir kırılımlarda ve toplamda 2015 verilerine göre azalırken, takkadak pusat dışı çalışanlar ile beş ve altı talimli kadınlarda çoğalma gösteriyor.

Share: