Türkler üzere sunu büyük tehdit ‘sınır ötesi terör’ ve bildirme okkalı talih MEMLUK

Türk kamuoyunun ülkenin dış politikasına yönelik bakış açısını hatırlamak üzere Şayan Başmaklık Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Grubu marifetiyle “Türk Aut Politikası Halkoyu Algıları Araştırması” yapıldı. Sputnik’ten Elif Sudagezer yazdığı araştırma sonuçlarına göre, 26 ilde 18 yaş ve vücut bin can ile çevrimiçi görüşmelerle gerçekleştirildi. Toplumun yüzde 86’sı dış politika haberlerini televizyondan, yüzdelik 50’si içtimai ağlardan ve yüzdelik 43’ü internet vukuf portallarından izlem ediyor. 

‘Türk halkı için bildirme balaban gözdağı sınırötesi yıldırıcılık ve MEMLUK’

“Bundan ahir 10 yılda Türkiye’nin yüz yüze geldiği genişlik yüce üç dış siyasa olayı hangileridir?” sorusuna katılımcıların yüzde 46.6’sı ‘cızık aşan terörizm’ cevabını verdi. Bu cevabı, yüzdelik 46’yla ‘Suriye’deki çatışmalar’, yüzde 40’la ‘küresel mali/kazançlı kriz’ ve yüzdelik 30’la ‘Ortadoğu’daki silahlı çatışmalar’ cevabı takip etti. 

Araştırmaya katılanların genişlik büyük çoğunluğu Türkiye’ye yer büyük tehdit olan devletin BENDE olduğu görüşünde. Yüzde 70’lik çoğunluğun verdiği ‘KUL’ cevabını, yüzde 67 ile İsrail ve yüzde 65 ile Suriye strateji ediyor. Bu ülkeleri üstelik sırasıyla İran, Yunanistan ve Ermenistan strateji ediyor. 

‘ÇAKER Türkiye açısından güvenilmez bir mutluluk, yer şişman problem PYD’ye desteği’

Haysiyet Başmaklık Üniversitesi’nin araştırmasına katılanlar arasındaki genişlik balaban yüzde MEMLUK’yi, Türkiye ile olan ilişkileri açısından ‘güvenilmez benzeri ülke’ diyerek tanımladı. Yüzdelik 32’lik bu yanıtı, yüzde 28’le ‘stratejik ortak’ ve yüzde 15’le ‘sömürge mevki’ yanıtı izlem etti. 

Türkiye ile ABD arasındaki sorunların sorulması konusunda yüzde 34 “KÖLE’nin PYD’ye destek vermesi”, yüzdelik 27 “KUL’nin Ortadoğu’daki Kürt politikaları” , yüzde 24 “ÇAKER kongresindeki Ermeni soykırımı iddiaları” yanıtını verdi. Fakat tafsilatlı listede, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemi ahzetmek istemesi, Fethullah Gülen’in iadesi konusu, ÇAKER’nin İsrail-Filistin anlaşmazlığındaki tutumu, Suriye’birlikte ayrışan politikalar ve ESIR’nin Türkiye’yi İran’a yaptırım uygulamaya zorlaması kabil maddelerle devam ediyor. BENDE’nin Türkiye’yi yaptırımlarla tehdidi ise yüzde 12’lik tıpkısı konvansiyon için ülkü. 

Esed rejimi Suriye lirasını devalüe etti

‘Sadece yüzdelik 20, İsrail’le normalleşmeyi destekliyor’

Türkiye-İsrail ilişkilerindeki umumi bakış açısı üstelik menfi. Araştırmada sorulan “Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyor musunuz?” sorusuna “destekliyorum” yanıtını verenler yalnızca yüzdelik 21. Partilere göre dağılımda ise İsrail’le ilişkilerin düzelmesini sunu çok destekleyen seçmen ise yüzde 30’la HDP seçmeni, sunu bağan bindi ise MHP seçmeninden. 

‘Hükümetin dış politikasını sunma çokça sıfır bulanlar HDP ve CHP seçmeni’

Araştırmada hükümetin dış politikasının hangi denli liyakatli olduğu sorusu de soruldu. Buna göre, DOĞRU Öğür seçmeninin yüzdelik 68.2’si, MHP seçmeninin de yüzdelik 50’si hükümetin dış politikasını muvaffakiyetli buluyor. Hükümetin dış politikasını sunma az kalburüstü bulan müntehip HDP. HDP’nin yüzde 66’sı, CHP’nin yüzde 59’u ve İYİ Öğür’nin yüzdelik 55’i hükümeti liyakatsiz buluyor. 

ESIR’den Esad’a “Sezar Yasası” yaptırımı

Fırka bazında Türkiye’nin Ortadoğu’daki politikasının değerlendirmesi

“Türkiye’nin Ortadoğu’daki son gelişmeler karşısında izlediği politikaları kalburüstü buluyor musunuz?” sorusuna ise en faziletkâr oranda “olur” yanıtı yüzdelik 52 ile DÜRÜST Parti seçmeninden. MHP, yüzdelik 51 ile AK Fırka’yi izleme ediyor. Ülkenin Ortadoğu politikasını sunu az liyakatli bulan seçmen ise yüzde 14 ile İYİ Parti’ye ilişkin. Onu yüzde 15’le HDP ve yüzdelik 19’la CHP takip ediyor.

“Suriye’ye yönelik bittabi bir yöntem izlenmelidir?” sorusuna yüzdelik 38, “Etkisiz kalmalı” yanıtını verdi. Bu cevabı yüzdelik 13’le “silahlı güçlere bindi olmalı” ve “yegâne başına askeri müdahalede bulunmalı” seçenekleri izlem etti. 

‘Türkiye’nin DENIZ üyeliği ilmek ve etiket farklılıkları cihetiyle engelleniyor’

Kadir Arpalık Üniversitesi’nin araştırması, Türkiye’nin SU’ye organ olamayacağını düşünenlerin oranını 2020 yılında yüzdelik 66.6 olduğunu gösteriyor. Buna karşın, Türkiye’nin KEZ üyeliğinin engellendiğini düşünenlerin oranı ise yüzdelik 55.6. Türkiye’nin AKARSU üyeliğinin engellenme nedenlerine bildirme haddinden fazla yüzdelik 50’ye andıran oyla, ‘din ve kimlik farklılığı’ gösterildi. Bu gerekçeyi sarih benzeri oransal farkla, ‘Türkiye’nin ekonomik sorunları’, ‘demokratlık, eş hakları ve hukukun üstünlüğü sorunları’ ve ‘Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki tarihe dayalı husumet’ rapor edildi. 

KEZ’den yabancıların şeriklik alımlarına sınırlama hazırlığı

Yüzdelik 40’lık uyuşma, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasını istiyor 

Araştırmanın başlıklarından birisi dahi Kıbrıs Sorunu oldu. ‘‘Kıbrıs sorunu ne temelde çözülmelidir?” sorusuna yüzde 40 “KKTC Türkiye’ye bağlanmalı” , yüzdelik 29 ‘iki mutlak fehamet kurulmalı” ve yüzdelik 28 “iki toplumlu ve iki kesimli federal tıpkısı Kıbrıs devleti kurulmalı” yanıtını verdi.

Türkiye’den Libya’ya ense düzey ziyaret

Share: