Uğrun yabancıya aile kiralayan yanacak!

TBMM Genel Müesses’nda bu hafta yasalaştırılması muhtemel SELIM Öğür’nin 98 maddelik er bezi teklifi değiştirmeden yasalaşırsa, geriden geriye durumdaki ecnebi şahısların, “barınmasına, konaklamasına imkan sağlayanlar” ile bunlara “mülkiyetindeki gayrımenkulü kirayanlara” nakdî ceza uygulanacak.
Yasalaştırılması planan teklifle Ağyar ve Uluslararası Esirgeme Kanunu’nun, ayrıksı kanunlara bakarak elan ağır sıklet tıpkı ceza gerektirmeme koşuluyla yönetimsel nakdî ceza uygulanması gereken fiilleri düzenleyen maddesi değiştiriliyor. Mevcut durumda çaktırmadan durumdaki yabancıların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, miftah veya binek hayvanı aracılığıyla yahut gelgeç yerine gezi etmesine imkan sağlayanlara, beherglas ecnebi başına bin TL yönetimsel para cezası verilmesini öngören yön kapsamına “barınmasına ve konaklamasına imkan sağlayan” kişiler ile “mülkiyetindeki gayrımenkulü kiralayanlar” ekleniyor.

Üç konu tartışılıyor

Teklifin bu maddesi DÜRÜST Partili hukukçu vükela arasında rey ayrılığı yarattı. YANLIŞSIZ Tümen grubunda öneri üzerine yapılan icraat sırasında kâh hukukçu vekillerin, “Emlakçı evi gizliden gizliye ayrımsız yabancıya verdiyse karı sahibi ukubet alacak. Bu akıllıcasına tıpkısı aplikasyon değil” itirazında bulundukları öğrenildi. Icraat sırasında hukukçu vekillerden teklifin sınır dışı kararına cebin itiraz süresini 15 günden 7 haset düşüren maddesi ile sınır ötesi gezi masraflarını karşılamaya yetecek parası sıfır yabancıların bulunan parasının Kaynak’ye irat kaydedilmesine ilgili maddelerine üstelik itiraz geldi. Düzenlemelerin motamot Divan’deri geçirilmesi yerinde, eş hakları örgütlerinin tepkisini çekeceği ve SU kriterleri açısından külfet yaratabileceği değerlendirmesi yapıldı.

İtirazlar doğrultusunda sözkonusu üç maddeyle ilişik yeni ayrımsız kıymetlendirme çalışması işleyen DÜRÜST Parti’nin bu maddeleri öneri metninden çıkarabileceği evet dahi yumuşatabileceği belirtiliyor.

Share: