Y Kuşağı işe kurum testini online istiyor

Türkiye’nin psikolojik ölçme ve yorum alanında önde gelen firmalarından Assessment Systems, 3-5 Orak Ayı 2012 tarihleri beyninde Arsıulusal Ölçme Istimara Komisyonu (ITC, The International Imtihan Commission, www.intestcom.org) yoluyla Amsterdam’birlikte sekizincisi düzenlenen Uluslararası Ölçme ve Yorum Kongresi’ne (www.conference.intestcom.org) katıldı.
Değerlendirme yorum alanında değişik ülkelerden önemli akademisyenlerin ve uluslararası ölçme istimara kuruluşlarının katılımıyla 500’den çok elçi ile gerçekleştirilen kongrede “Değerlendirme Değerlendirmede Özellikle Sayısal Teknolojilerin Getirdiği Modern Gelişmeler” teması altında 200’nam üstünde bilimsel çalışma sunuldu.
Y KUŞAĞI ONLİNE DEĞERLENDİRİLMEK İSTİYOR
Dünyada ölçme ve kıymetlendirme alanında yaşanan edimsel gelişmelerin aktarıldığı bilimsel platformda Assessment Systems “Online Imtihan Uygulamalarının Adayların Seçim Sürecine İlişkin Doğruluk Algısı Üzerindeki Etkisi” mevzulu araştırmasıyla meydan aldı. Assessment Systems Kurucusu Çizi Bilimleri Uzmanı Uzun Bayram, İçerik Geliştirme Müdürü Eksper Ruh Bilimci Aylin Dincer, İçerik Geliştirme Uzmanı Psk. Dan. Merve Şuşut ve İpek Altıntaş aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları katılımcılar vasıtasıyla içtenlikle izlendi.
Kongrede araştırma sonuçlarını sunan Assessment Systems İçerik Ihya Müdürü Ehlihibre Ruhiyatçı Aylin Dincer, katılımcılara online imtihan uygulamalarının geleneksel yöntemlere nazaran adayların seçme sürecine ve intihap sürecinde geçer araçlara müteveccih algılamalarını çokça henüz olumlu yönde etkilediğini aktardı. Dincer sunumunda, alelhusus Y-kuşağının kitapçık üzerinden imtihan çözmeyi tercih etmediğini ve işe kurum süreçlerinde değerlendirmelerin online araçlarla gerçekleştirilmesini henüz olumlu karşıladığını vurguladı.
ANADAN GÖRME YÖNTEMLER MARKAYI TERS ETKİLİYOR
Dünyadaki gelişmelere paralel kendisine Türkiye’dahi bile online test uygulamalarına talebin giderek arttığını belirten Dincer, “Adaylar başvuru yaptıkları firmaları işe alım sürecini bittabi yapılandırdıkları, süreçte beğenilen araçların içeriği ve bu araçların uygulanma biçiminden yola çıkarak değerlendiriyor ve firmayla ait bire bir kanaate sahip oluyor. İşe alım süreci ile gelişigüzel firmayla hakikat anlamda ilk kez karşı karşıya gelen adayın bu aşamada edindiği tatmin, firmada çalışmayı istemekten, bire bir tüketici adına firmanın im ve hizmetlerini mübayaa arzusuna büyüklüğünde açık bir yelpazede firmaya müteveccih tutumları üstünde etkili oluyor. Eskimemiş neslin günlük hayatında bilgisayar, toplumsal ağlar ve ateş parçası çalışmalar büyük benzeri yer tuttuğu için, firmaların işveren markası algısı açısından çağı izlem etmeleri balaban ehemmiyet taşıyor.” dedi.
FACEBOOK ÜZERİNDEN İŞE ALIM TESTİ UYGULANACAK
Yerel benzeri firma olmakla birlikte kuruluşundan bu yana geliştirdikleri istimara araçlarının yurtdışındaki firmalar marifetiyle rabıt gördüğünü tamlayan Assessment Systems Kurucusu ve Genel Müdürü Levent Alay, gerçekleştirdikleri araştırmanın arsıulusal akademik platformda bağ görmesinden serencam rütbe mutlu olduğunu anlatım etti.
Online uygulamalarda altyapının ve adayların sonuçlarının güvenilirliğini sağlamanın önemine aksan fail Sevinç, “Firma yöneticileri ve âdem kaynakları profesyonelleri bir zamanlar adayların testi kendisinin doldurmayacağı endişesiyle online uygulama yapmaktan kaçınıyordu. Fakat sonuç dönemde geliştirdiğimiz namzet takip ve güvenlik sistemleri ile zorlu çokça firma online uygulamaları süreçlerinde kullanmaya başlayarak işe kurum süreçlerini henüz faal kuzuluk getirdi. Yaptığımız araştırmada ortaya koyduğumuz üzere, online test uygulamaları namzet algısını vermek açısından büyük bire bir fayda sağlıyor; ancak bunun birlikte ötesinde işe çekicilik sürecini güdük firmalara balaban benzeri maliyet avantajı bile getiriyor.” dedi.
Türkiye’birlikte online imtihan uygulamalarında sunma haddinden fazla tercih edilen firma olduklarını tamlayan Neşe, “Mümasil zamanda Facebook kadar toplumsal ağlarda ve oynak cihazlarda uygulanabilecek online yorum araçlarını hayata geçirerek Türkiye’da bire bir ilke elan imza atıyor olacağız. ”dedi.

Share: