Y ve Z kuşağının öncelikleri neler?

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından yaptırılan sormaca, “Z Kuşağı” (1997-2005) adına adlandırılan ve “Y Kuşağı”nın (1981-1996) de dinç kısmını bile içeren koca sonuçlara ulaştı.

20 Mayıs-10 Ilkgüz 2021 tarihleri ortada, 28 ilde ve 3243 kişiyle yüz yüze müzakere-soruşturma tekniğiyle gerçekleştirilen ve 100 sorudan oluşan Türkiye Cahillik Araştırması 2021’den elde edilen ve DÜNYA’dan Zeynep Gürcanlı’nın derlediği veriler, “Y ve Z kuşağının öncelikleri neler? Kuşkusuz yaşıyorlar? Nelere dikkat ediyorlar? Büyüklük sorunlarına elbette bakıyorlar?” kadar sorulara yanıt niteliği taşıyor.

Yüzdelik 63’lük kesim ülkenin geleceğinden çaresiz; faktör tutum

Sormaca sonuçlarına bakarak Türkiye’deki gençlerin çoğu ülke geleceğine karamsar bakıyor. Ankete katılanların %62,8’i Türkiye’nin geleceğini gani görmediklerini belirtirken, “Türkiye’nin geleceğinden tamamen umutsuz olduklarını” söyleyenlerin oranı ise %35,2 çıktı.

Karamsarlığın önde gelen nedeni ise Türkiye’nin ortamında bulunduğu hesaplı genişlik. Çoluk Çocuk sunma çok yaşanan sorunları sırasıyla; ekonomik durumun dağ olması (%17,8), aylakçılık (%16,1), bozuk yetişek sistemi (%15,8), adam yardım, yöntemsizlik ve rüşvetin makro olması (%15,4) namına dile getirdiler.

Katılımcıların yüzde 80’i apayrı ülkede sürmek istiyor

Katılımcıların %72,9’luk kısmı okazyon verildiği takdirde apayrı tıpkı ülkede varagelmek istiyor. Anket sonuçlarında gençlerin siyasetçilere müteveccih güvensizlikleri dahi öne artık. Ankete katılan gençler yer güvendikleri şahıslar üzerine fen insanlarını belen ederken (%70,3), cıvıl cıvıl üstelik gençlerin çoğunluğu yoluyla emniyetli bulunuyor (%61,8).

Gençlerin Cumhurbaşkanlığı’na güveni yüzdelik 19,4

Politikacılara, siyasi partilere ve gazetecilere beyan edilen yiğitlik oranları sırasıyla %3,7, %4,4 ve %6,9. Gençlerin Cumhurbaşkanlığı’na güveni ise %19,4’birlikte kalırken, yargıya atılganlık ise %11,9 imdi.

Araştırı, Türkiye’deki 18-25 gözyaşı arasındaki gençlerin “ulusçu” ayrımsız profile eş olduklarını üstelik ortaya koydu. Sonuçlar Türk Bayrağı (%89,7), alım kendisine Türkiye Cumhuriyeti (%87,4) ve Türk almak (%71,6) gibi millî sembolleri sonuç merhale yetişkin olarak gören ulusçu tendürüst tıpkısı topluma meni ediyor.

“Müslüman tohum” hedefi ne ölçüde gerçekleşti?

Araştırma sonuçları, Türkiye’deki gailesiz nüfusun Dindar olmaya nazik ehemmiyet verdiğini ortaya koydu. Bu çerçevede gençlerin %70,5’i “Dindar olmaya önem veriyorum” şeklinde düşün beyan etti. Fakat hareket mutekit olmaya geldiğinde kapsam değişti; Tanrı’a inandığını söyleyip, kendini “mütedeyyin” adına nitelendirenlerin oranı yüzde %29,8’bile kalırken, Cenabıhak’a inandığını söyleyip kendini “mütehammil mutekit sıfır” kendisine tanımlayanların oranı %56,9 oldu. Kendisini deist adına tanımlayanlar %7,3, ateist ve agnostik olanlar ise %4,6 kendisine görüldü.

Yüzdelik 80, karı ve erkeğin kıymet olduğuna inanıyor

Ankete katılanların tamamına yakını (%92,3), dünyaevi öncesi kız-koca arkadaşlığını alışılagelen görüyor. Çoğunluk (%80), avrat ve erkeğin eşit olduğuna inanıyor, %10,6’sı ise kadınların henüz üstün olduğunu düşünüyor. Erkeklerin kadınlardan yüksek olduğunu düşünenlerin oranı ise yalnız %9,4.

Ankette Mansur Ciddi sürprizi

Ankette siyasi açıdan genişlik nazik şaşırtı ise takdir edilen siyasetçilere ilişik sorulara sunulan yanıtlarda ortaya daha çok. Ankete katılanlara birlik siyasi partilerin liderlerinin adları verilerek, yeryüzü haddinden fazla hangisine hayran oldukları soruldu. Antrparantez isterlerse, siyasal parti liderleri dışında öz istedikleri benzeri siyasetçinin ismini da verebilecekleri söylendi.

Yanıtlarda, “tek siyasi” şıkkı %20,1 ile birinci sırada gelirken, ikinci sırada ise %16,8’lik ayrımsız nazaran Recep Tayyip Erdoğan’ın adı düz aldı. Istifham listesinde adı yer almayan eşhas üzere konulan “Özge” seçeneğine katılımcıların %16,3’ü Ankara Büyükşehir Şehremini Mansur Alçak’ın adını yazdı.

Türkiye’deki sorunların sorumlusu kim?

Sormaca sonuçlarına bakarak gençler, Türkiye’de yaşanan sorunların sorumlusu kendisine, kuvvet ve uymazlık ile birlikte “tamam politikacılar” (%38,9) yerine gördüklerini ortaya koymuşlar. “Yaşanan sorunların sorumlusu” adına ikinci sırada Reisicumhur (%34,6) gösterilmiş, siftinlik ayrımsız kadro ise (%5,7) Türkiye’da yaşanan sorunların sorumlusu yerine muhalefeti gördüklerini tabir etmiş. Gençlerin, sebep muhalefeti mesul tuttukları sorusuna verdikleri cevap da ilginç: “Olması müstelzim muhalefeti yapmayarak Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli iktidarda kalmasını sağlıyorlar, bu nedenle ana mesul onlardır.”

Z ve Y kuşağı kime görüş verecek?

Ankete katılan gençlerden 18-19 gözyaşı grubu dışında kalanlar (katılımcıların %87,9’u) elan esbak seçimlerde oy kullanmışlar. Buna bakarak, akıbet seçimlerde (31 Mart 2019) %28,2’si CHP’ye ve %20,1’i DOĞRU Öğür’ye rey verdiği tabir etmiş.

Mayıs-Eylül 2021 beyninde yapılan ankette katılımcılara “erte bire bir seçme olsa ne partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildiğinde ise oranlar, %23,9 ile CHP ve %10,0 ile SELIM Tümen yerine ortaya çıkma. Çoğunluk ise evet “rey vermeyeceğim” evet dahi “kararsızım” diye niteleyerek yanıt vermiş (%44,8).

Gençlerin ideolojik duruşu

Ankete katılan gençlere ideolojik duruşları sorulduğunda ise kendilerini “Atatürkçü ve Kemalist” olarak nitelendirenlerin sayısı yüzde 20,5 ile gayrı yanıtların bulutsuz küşayiş uğrunda vadi alıyor. İkinci sırada ise kendini apolitik-ideolojim namevcut kendisine tanımlayanlar bulunuyor. (%18,8).

Çoluk Çocuk: Dünyanın sunu nazik sorunu toptan ısınma, abuhava değişikliği

Gençlere bakarak mail gelecekte dünyayı muntazır sunma şanlı sav küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık (%28,3). Bunu savaşlar-ülkeler arası anlaşmazlık ve çatışmalar (%26,3) ile konuşu krizler izliyor (%23,1).

Yüzdelik 80, mülteci politikasını doğru bulmuyor

Ankete katılan Türk gençlerinin büyük çoğunluğu (%80,4) hükümetin sığınmacı politikasının akıllıca olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Çoluk Çocuk, Suriye’birlikte hazar olduğunda Suriyelilerin öz ülkelerine gönderilmelerini (%56,8) de istiyorlar. Suriyelilerin Türkiye dışında başka ülkelere gönderilmelerini isteyenlerin oranı ise %19,9.

Suriyelilere sağlık ve beslenme üzerine yardım edilmeli diyenlerin oranı %26,6 olurken, Türk vatandaşlarının yardıma daha çok gerekseme duyduklarını vurgulayanların oranı ise %41,7 yerine ortaya çıkıyor. Gençler, Suriyelilerin Türkiye’üstelik kalmaları durumunda, Türkiye’ye uyum sağlayamayacaklarını düşünüyor (%75,8). Buna esbabımucibe namına birlikte firez ve hayat biçimini gösteriyorlar.

Binyıl ve Z kuşağı, dijitale ilişkin değil

 

Z kuşağının hayali kripto milyarderi girmek

 

Z kuşağı dijital ödemeleri tercih ediyor

 

Share: