Yapı ruhsatı sunulan yapı sayısı yüzdelik 42,5 azaldı

TÜİK verilerine bakarak, belediyeler tarafından sunulan bina ruhsatlarının 2019 yılının ilk üç ayında ayrımsız eski yıla bakarak yapı sayısı %42,5, yüzölçümü %37,7, değeri %19,8, ofis sayısı %45,9 azaldı.

Çatı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Sülale-Mart ayları toplamında yapıların mecmu yüzölçümü 19,7 milyon m2 iken bunun 8,6 milyon m2’si hane, 7,6 milyon m2’si bölük dışı ve 3,5 milyon m2’si ise eş yararlanma alanı yerine gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 11,5 milyon m2 ile arz erdemli paya iki ve elan aşkın daireli eğleşme amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,6 milyon m2 ile amme eğlence, eğitim bilimi, hastane veya hizmet kuruluşları binaları izledi.

Çatı sahipliğine göre hür teşebbüs 14,3 milyon m2 ile yer nazik paya erbap oldu. Bunu 4,8 milyon m2 ile mehabet sektörü ve 514 bin m2 ile çatı kooperatifleri izledi. Kat sayısına bakarak ise, hep 75 bin 183 dairenin 66 bin 223’ü hür teşebbüs, 7 bin 902’si celal sektörü ve bin
58’i bina kooperatifleri vasıtasıyla alındı.

Yapıların mecmu yüzölçümüne göre 3,6 milyon m2 ile İstanbul en faziletli paya sahip oldu. İstanbul’u, 1,4 milyon m2 ile Ankara, 1,2 milyon m2 ile Konya illeri izledi. Yüzölçümü yer bağan olan iller sırasıyla
Iğdır, Karabük ve Ardahan oldu.

Kat sayılarına bakarak İstanbul ili 13 bin 668 skor ile bildirme efdal paya cemaat oldu. İstanbul’u 4 bin 375 skor ile İzmir ve 3 bin 783 sayı ile Konya illeri izledi. Kat sayısı en bir iki olan iller sırası ile Ardahan,
Karabük ve Bayburt oldu.

Bina istimal cevaz belgesi verilen yapıların yüzölçümü %29,4 arttı

Belediyeler marifetiyle sunulan yapı istimal müsaade belgelerinin 2019 yılının ilk üç ayında benzeri önceki yıla göre çatı sayısı %10, yüzölçümü %29,4, değeri %66,7, ofis sayısı %21,1 arttı.

Yapı kullanma cevaz belgesi verilen binaların 2019 yılı Ev-Mart ayları toplamında Yapıların hep yüzölçümü 51,7 milyon m2 iken bunun 28,6 milyon m2’si hane, 12,2 milyon m2’si basamak dışı ve 10,9 milyon m2’si ise kuma tasarruf alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 38,4 milyon m2 ile arz yüksek paya iki ve henüz aşkın daireli eğleşme gayeli binalar topluluk oldu. Bunu 4 milyon m2 ile toptan ve karışık ticaret binaları izledi.

Bina sahipliğine bakarak özel sektör 43,4 milyon m2 ile bildirme şişman paya erbap oldu. Bunu 7 milyon m2 ile cesamet sektörü ve 1,2 milyon m2 ile bina kooperatifleri izledi. Kat sayısına bakarak ise toplanmış 245 bin 819 dairenin 219 bin 756’sı özel sektör, 21 bin 182’si ihtişam sektörü ve 4 bin 881’i yapı kooperatifleri marifetiyle alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 12,3 milyon m2 ile İstanbul bildirme erdemli paya topluluk oldu. İstanbul’u 5,5 milyon m2 ile Ankara, 2 milyon m2 ile İzmir izledi. Yüzölçümü genişlik düşük olan iller sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Batman oldu.

Daire sayılarına bakarak, İstanbul ili 60 bin 657 adet ile sunma efdal paya eş oldu. İstanbul’u 19 bin 354 nüsha ile Ankara ve 11 bin 457 sayı ile İzmir illeri izledi. Kat sayısı yer beş altı olan iller sırası ile
Tunceli, Batman ve Ardahan oldu.

Share: